Postavite matične stranice tako da kad god otvorite Internet Explorer lokacije koje najčešće posećujete budu otvorene i čekaju vas.

Dodavanje ili promena matičnih stranica

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Internet Explorer da biste otvorili Internet Explorer.

 2. Idite na stranicu koju hoćete da postavite kao matičnu stranicu.

 3. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Opcijei u okviru Matične stranicedodirnite ili izaberite stavku Prilagodi.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj trenutnu lokaciju, ako želite uredite URL adresu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Dodaj kako biste tu lokaciju postavili kao jednu od matičnih stranica.

Kad sledeći put otvorite novu sesiju pregledanja, ova lokacija i sve druge lokacije koje ste postavili kao matične stranice automatski će se učitati.

Dodavanje ili promena matičnih stranica na radnoj površini

 1. Otvorite radnu površinu, a zatim dodirnite ikonu programa Internet Explorer na traci zadataka ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite dugme AlatkeDugme „Alatke“ ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Opšte postavke , u okviru Matična stranicaunesite URL lokacije koju želite da postavite kao matičnu stranicu. Možete dodati više URL adresa ili dodati lokaciju koju trenutno pregledate tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Koristi trenutnu stranicu. Ako dodate više URL adresa, svaku smestite u zaseban red.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Primeni, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega. Sledeći put kad otvorite novu sesiju pregledanja ili prozor (ili dodirnete dugme Na početak ili kliknete na njega), matične stranice će se automatski učitati.

Napomena

 • Matične stranice se pojavljuju samo kad otvorite novu sesiju pregledanja ili novi prozor, ili kad dodirnete dugme Na početak ili kliknete na njega u programu Internet Explorer za stone računare.

 • Ako dodate lokaciju kao matičnu stranicu u programu Internet Explorer za stone računare, ona će biti dodata u Internet Explorer otvoren sa početnog ekrana i obrnuto.Potrebna vam je dodatna pomoć?