Funkcije programa Internet Explorer 8


Akceleratori

Akceleratori

Koliko koraka je potrebno sa vašim trenutnim pregledačem da pronađete mapu za adresu, prevedete reč ili obavite druge rutinske zadatke na mreži? Verovatno uključuje isecanje i lepljenje informacije sa jedne Veb stranice na drugu. Međutim, postoji bolji način. Akceleratori u programu Internet Explorer 8 pomažu da brzo obavljate svakodnevne zadatke pregledanja, a da pritom ne morate da idete na druge Veb lokacije da biste završili posao. Samo istaknite tekst sa bilo koje Veb stranice, a zatim kliknite na plavo dugme „Akcelerator“ Dugme „Akcelerator“ koje se pojavljuje iznad vašeg odeljka omogućava da dobijete uputstva za vožnju, prevedete i definišete reči, pošaljete nekome sadržaj e-poštom, lako pretražujete i više od toga. Na primer, korišćenjem akceleratora „Mapirajte pomoću programa Bing“ u programu Internet Explorer 8, možete da dobijete prikaz mesta na mapi direktno na stranici.
Internet Explorer 8 uključuje veliki broj korisnih akceleratora koji vam pomažu u prvim koracima. Da biste pronašli dodatne akceleratore, kliknite na dugme „Akcelerator“ Dugme „Akcelerator“‍, postavite pokazivač na stavku Svi akceleratori, a zatim kliknite na Pronađi više akceleratora ili posetite Internet Explorer galeriju dodataka. Akceleratori sa lokacija Bing, eBay, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, Facebook i drugih lokacija dostupni su da biste prilagodili pregledač na najbolji način.
Korišćenje akceleratora u programu Internet Explorer 8 za pronalaženje adrese na mapi
Pronađite adresu na mapi samo jednim klikom pomoću akceleratora

Za više informacija pogledajte Korišćenje akceleratora za pronalaženje adresa, definisanje reči i obavljanje drugih zadataka sa izabranim tekstom.

Više informacija za istraživanje

Saznajte više