OneDrive za iOS: najčešća pitanja

U nastavku su date osnove korišćenja OneDrive aplikacija za mobilne uređaje za iPhone, iPad i iPod Touch. Preuzmite besplatnu aplikaciju za iOS.

Prikaži sve

Dodavanje OneDrive for Business naloga

Sada možete da dodajete OneDrive for Business naloge u OneDrive aplikaciju za iOS.

Da biste dodali OneDrive for Business nalog, otvorite aplikaciju OneDrive, dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, dodirnite stavku Dodaj OneDrive for Business, a zatim unesite e-adresu i lozinku koju koristite u svom preduzeću, školi ili drugoj organizaciji. Da biste se prijavili na OneDrive for Business, potrebno je da vaša organizacija ima odgovarajući poslovni plan pretplate na SharePoint Online ili Office 365. Ne možete da se prijavite sa nalogom iz lokalnog direktorijuma.

Ako imate problem prilikom prijavljivanja sa OneDrive for Business nalogom, pokušajte da se prijavite na adresi http://portal.office.com/onedrive ili se obratite svojoj IT službi.

Dodavanje fotografije ili video zapisa

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. U gornjem desnom uglu dodirnite dugme More (...) (Još).

 3. Dodirnite Add Items (Dodaj stavke), a zatim odaberite neku od ponuđenih opcija: možete da kreirate fasciklu, snimite fotografiju ili video zapis ili otpremite postojeću fotografiju ili video zapis.

Deljenje datoteka i fascikli (samo u okviru ličnih OneDrive naloga)

Aplikaciju OneDrive možete da koristite za deljenje datoteka i fascikli.

Deljenje datoteke

 1. Dodirnite datoteku koju želite da delite, a zatim dugme za Share (Deli).

 2. Da biste dali dozvolu samo određenim osobama, izaberite stavku Invite People (Pozovi osobe), dodajte kontakte, a zatim dodirnite dugme Add (Dodaj). Da biste preuzeli vezu koju možete da nalepite u poruci, odaberite stavku Share a Link (Deli vezu), a zatim stavku View Only (Samo prikaz) ili View and Edit (Prikaz i uređivanje). Da biste preuzeli i priložili datoteku, odaberite stavku Send Files (Pošalji datoteke), a zatim odaberite aplikaciju koju želite da koristite.

Deljenje fascikle

 1. Dodirnite fasciklu koju želite da delite, a zatim u gornjem desnom uglu dodirnite dugme More (Još).

 2. Dodirnite stavku Sharing and Permissions (Deljenje i dozvole).

 3. Da biste dali dozvolu samo određenim osobama, izaberite stavku Invite People (Pozovi osobe), dodajte kontakte, a zatim dodirnite dugme Add (Dodaj). Da biste preuzeli vezu koju možete da nalepite u poruci, odaberite stavku Share a Link (Deli vezu), a zatim stavku View Only (Samo prikaz) ili View and Edit (Prikaz i uređivanje).

Pronalaženje datoteke koju tražite

Možete da potražite tekst iz datoteke ili čak fotografije. Da biste potražili tekst u okviru datoteke ili fotografije, povucite slistu datoteka nadole da biste otkrili polje Search (Pretraga), a zatim otkucajte izraz za pretragu.

Deljenje povratnih informacija o aplikaciji OneDrive

Kada aplikaciju OneDrive prikažete na iPhone, iPad ili iPod Touch uređaju, možete da je ocenite ili da nabavite pomoć za nju tako što ćete protresti uređaj.

Automatsko čuvanje snimljenih fotografija i video zapisa u usluzi OneDrive (samo za lične OneDrive naloge)

Kada se prvi put prijavite u OneDrive, dobićete upit da li želite da automatski otpremate fotografije i video zapise koje ste snimili telefonom u OneDrive. Dodirnite OK (U redu) da biste uključili automatsko otpremanje. To možete da uradite i u odeljku Settings (Podešavanja). Evo postupka:

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, dodirnite Settings (Podešavanja), a zatim dodirnite Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere).

 2. Uključite opciju Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere) da biste automatski otpremali fotografije i video zapise u OneDrive.

  Da biste videli otpremljene fotografije i video zapise, na traci za navigaciju dodirnite Photos (Fotografije), a zatim dodirnite Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere).

 3. Da biste bili sigurni da je izrada rezervne kopije video zapisa u toku, uključite opciju Include Videos (Uključi video zapise).

Napomene

 • Sve fotografije i video zapisi će biti otpremljeni u originalnoj veličini kada se povežete preko Wi-Fi mreže. Ako želite da koristite mobilnu mrežu, dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, dodirnite Settings (Podešavanja), dodirnite Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere), a zatim uključite opciju Use Mobile Network (Koristi mobilnu mrežu).

 • Da biste postavili uređaj tako da otprema slike čak i dok aplikacija OneDrive nije aktivna, dodirnite Upload in Background (Otpremaj u pozadini).

 • Snimci kamere sa uređaja se ne sinhronizuju sa fasciklom „Snimci kamere“ u usluzi OneDrive. Kada se završi otpremanje fotografija i video zapisa, možete da ih izbrišete sa svog uređaja, a kopije u usluzi OneDrive neće biti oštećene.

 • Kada prilagodite postavke tako da se fotografije koje snimite automatski čuvaju u usluzi OneDrive, dobićete dodatnih 15 GB besplatnog skladišta.

Korišćenje koda za prolaz

Možete da podesite četvorocifreni kôd za prolaz da biste sprečili druge korisnike uređaja da pristupaju vašem nalogu u usluzi OneDrive. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju, dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, dodirnite Settings (Podešavanja), a zatim dodirnite prekidač Passcode (Kôd za prolaz) da biste ga uključili i da biste uneli svoj kôd za prolaz.

Odjavljivanje iz naloga

Da biste se odjavili iz ličnog OneDrive naloga ili iz OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, dodirnite Settings (Podešavanja),dodirnite nalog iz kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite Sign Out of This Account (Odjavljivanje iz ovog naloga).

Prebacivanje sa jednog naloga na drugi

Da biste se prebacili sa ličnog OneDrive naloga na OneDrive for Business nalog i obrnuto, ili da biste se prebacivali između većeg broja OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, a zatim ispod imena naloga koji želite da koristite dodirnite Files (Datoteke).

U aplikaciju OneDrive možete da dodate samo jedan lični nalog. Da biste otvorili drugi lični nalog, dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, dodirnite Settings (Podešavanja) i nalog iz kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite Sign Out of This Account (Odjavljivanje iz ovog naloga). Nakon toga se ponovo prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

Prikaz preostalog slobodnog prostora za skladištenje (samo u okviru ličnih OneDrive naloga)

Da biste proverili koliko još ukupno prostora za skladištenje imate na raspolaganju, u aplikaciji OneDrive dodirnite tri horizontalne crtice u gornjem levom uglu, a zatim dodirnite Settings (Podešavanja) i Personal (Lični nalog).

Rešavanje problema sa aplikacijom

Najpre, ažurirajte iOS na svom uređaju. Zatim se uverite da ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. Kada se povežete na Wi-Fi, doći će do automatskog preuzimanja i instaliranja ovih ispravki. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. Otvorite prodavnicu App Store, a zatim dodirnite dugme Updates (Ispravke).

 2. Ako postoje dostupne ispravke, dodirnite Update All (Ažuriraj sve). Od vas će možda biti zatraženo da unesete lozinku za Apple ID.

Ako i dalje imate problema sa aplikacijom, pokušajte daje izbrišete, a zatim posetite prodavnicu App Store da biste je ponovo preuzeli.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte Pronađite izgubljene ili zaturene datoteke u usluzi OneDrive.

Dodatne pomoć za OneDrive (za lične naloge)


Dodatne pomoć za OneDrive for Business