Aplikacije za mobilne uređaje: najčešća pitanja

U nastavku su date osnove korišćenja OneDrive aplikacija za mobilne uređaje. Preuzmite aplikaciju za svoj uređaj

OneDrive za Android

Prikaži sve

Dodavanje fotografija ili video zapisa

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Odaberite odredište za otpremanje fotografija, dodirnite dugme Upload (Otpremi), a zatim dugme Upload photos and videos (Otpremi fotografije i video zapise).

 3. Odaberite datoteke koje želite da otpremite, a zatim dodirnite dugme UPLOAD (OTPREMI).

Deljenje datoteke

 1. U okviru OneDrive aplikacije, pritisnite i držite datoteku ili fasciklu koju želite da delite i dodirnite Deli.

 2. Izaberite opciju View only (Samo prikaz) ili View and edit (Prikaz i uređivanje), u zavisnosti od toga da li želite da primaoci budu u mogućnosti da uređuju datoteke ili fascikle koje delite sa njima.

 3. Dodirnite opciju na ekranu da biste odredili kako želite da delite vezu do deljenih datoteka ili fascikli.

Automatsko otpremanje snimljenih fotografija u OneDrive

Kada se prvi put prijavite u OneDrive, dobićete upit da li želite da automatski otpremate fotografije koje ste snimili telefonom u OneDrive. Dodirnite Turn on (Uključi) da biste uključili automatsko otpremanje. To možete da uradite i u odeljku Settings (Podešavanja). Evo postupka:

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite Settings (Podešavanja), a zatim Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere).

 3. Podesite vrednost postavke Camera backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere) na ON (UKLJUČENO).

Napomene

 • Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere je dostupno samo na uređajima koji imaju operativni sistem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ili noviji.

 • Sve fotografije će biti otpremljene kada se povežete preko W-Fi mreže u originalnoj veličini. Ako želite da koristite mobilnu mrežu za automatsko otpremanje fotografija, u okviru aplikacije OneDrive otvorite Settings (Podešavanja), dodirnite stavku Camera backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere), a zatim izaberite stavku Use mobile network (Koristi mobilnu mrežu).

Promena redosleda sortiranja datoteka

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite fasciklu koju želite da sortirate, a zatim dugme Sort (Sortiraj). Sortiranje možete da obavite po imenu, datumu ili veličini.

Preuzimanje više datoteka na uređaj

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da preuzmete.

 3. Dodirnite dugme download (preuzmi), a zatim izaberite datoteke koje želite da preuzmete.

 4. Izaberite lokaciju u koju želite da sačuvate preuzete datoteke.

Promena Microsoft naloga koji koristite za OneDrive

U aplikaciji OneDrive, otvorite meni Settings (Podešavanja), dodirnite Sign out (Odjavljivanje), a zatim se ponovo prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

Provera količine preostalog prostora za skladištenje

U aplikaciji OneDrive, otvorite meni Settings (Podešavanja) da biste videli količinu ukupnog i slobodnog prostora za skladištenje.

OneDrive za iPhone i iPad

Prikaži sve

Dodavanje fotografije ili video zapisa

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Pored imena aplikacije dodirnite dugme More (Još).

 3. Dodirnite Add Items (Dodaj stavke), a zatim odaberite neku od ponuđenih opcija: možete da kreirate fasciklu, snimite fotografiju ili video zapis ili otpremite postojeću fotografiju ili video zapis.

Deljenje datoteka i fascikli

Aplikaciju OneDrive možete da koristite za deljenje datoteka i fascikli.

Deljenje datoteke

 1. Dodirnite datoteku koju želite da delite, a zatim dugme za deljenje.

 2. Odaberite da li želite da pošaljete vezu u e-poruci ili da je kopirate u ostavu, a zatim odlučite da li će primaoci moći samo da vide datoteku, ili će moći i da je uređuju.

 3. Ako odlučite da pošaljete vezu u e-poruci, pratite uputstva na ekranu da biste delili datoteku. Ako odlučite da kopirate vezu u ostavu, sada možete da je nalepite u e-poruci, tekstualnoj ili trenutnoj poruku ili na nekoj društvenoj mreži kako biste je delili sa nekim.

Deljenje fascikle

 1. Dodirnite fasciklu koju želite da delite, a zatim pored imena aplikacije dodirnite dugme More (Još).

 2. Dodirnite Sharing and Permissions (Deljenje i dozvole) i odaberite da li želite da pošaljete vezu u e-poruci ili da je kopirate u ostavu. Potom odaberite da li će primaoci moći samo da vide datoteku, ili će moći i da je uređuju.

 3. Ako odlučite da pošaljete vezu u e-poruci, pratite uputstva na ekranu da biste delili datoteku. Ako odlučite da kopirate vezu u ostavu, sada možete da je nalepite u e-poruci, tekstualnoj ili trenutnoj poruku ili na nekoj društvenoj mreži kako biste je delili sa nekim.

Automatsko čuvanje snimljenih fotografija u OneDrive

Kada se prvi put prijavite u OneDrive, dobićete upit da li želite da automatski otpremate fotografije koje ste snimili telefonom u OneDrive. Dodirnite OK (U redu) da biste uključili automatsko otpremanje. To možete da uradite i u odeljku Settings (Podešavanja). Evo postupka:

 1. U okviru aplikacije OneDrive, dodirnite Settings (Podešavanja), a zatim Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere).

 2. Uključite opciju Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere) da biste automatski otpremali fotografije u OneDrive.

  Da biste videli otpremljene fotografije, dodirnite Backup (Rezervne kopije).

Napomena

 • Da biste proverili u kojoj veličini će fotografije biti otpremane, dodirnite Settings (Podešavanja), a zatim Camera Backup (Pravljenje rezervnih kopija snimaka kamere). Ako je opcija Resize Photos (Promeni veličinu fotografija) uključena, fotografije će biti otpremane u izvornoj veličini. Ako fotografije otpremate u izvornoj veličini, možda ćete hteti da isključite opciju Use Mobile Network (koristi mobilnu mrežu). To znači da će se fotografije otpremati samo dok ste povezani sa nekom Wi‑Fi mrežom.

Promena Microsoft naloga koji koristite za OneDrive

U okviru aplikacije OneDrive, dodirnite Settings (Podešavanja), a zatim Sign Out (Odjavljivanje). Ponovo se prijavite koristeći željeni nalog.

Provera količine preostalog prostora za skladištenje

U okviru OneDrive aplikacije, otvorite meni Settings (Podešavanja) da biste videli količinu ukupnog i slobodnog prostora za skladištenje.

OneDrive za Windows Phone 8

Prikaži sve

Dodavanje jedne fotografije ili video zapisa

 1. Pronađite fotografiju ili video zapis koji želite da otpremite. (Da biste dodali fotografiju iz albuma na mreži, potrebno je da je najpre sačuvate na telefonu. Da biste to uradili, izaberite fotografiju u okviru aplikacije „Fotografije“, dodirnite „“ (još), zatim stavku sačuvaj na telefon, a zatim je ponovo otvorite iz albuma Sačuvane slike.)

 2. Dodirnite fotografiju ili video zapis, dodirnite stavku „“ (još), a zatim stavku sačuvaj u SkyDrive (sada OneDrive).

 3. Dodajte željeni natpis, a zatim dodirnite otpremi.

  Te fotografije ćete pronaći u fascikli otpremljeno sa mobilnog telefona u okviru OneDrive mobilne aplikacije ili u okviru aplikacije „Fotografije“, u albumu Otpremljeno sa mobilnog telefona u SkyDrive.

Dodavanje više fotografija

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“.

 2. Dodirnite stavku snimci kamere.

 3. Dodirnite stavku izaberi. Time ćete uokviriti fotografije koje možete da izaberete.

 4. Dodirnite fotografije da biste ih izabrali.

 5. Dodirnite stavku „“ (još), a zatim stavku sačuvaj u SkyDrive (sada OneDrive).

Deljenje datoteke

 1. U okviru OneDrive aplikacije, pritisnite i držite datoteku koju želite da delite i dodirnite deli.

 2. Odaberite da li želite da pošaljete vezu u e-poruci ili da je kopirate u ostavu, a zatim odlučite da li će primaoci moći samo da vide datoteku, ili će moći i da je uređuju.

 3. Ako odlučite da pošaljete vezu u e-poruci, pratite uputstva na ekranu da biste delili datoteku. Ako odlučite da kopirate vezu u ostavu, sada možete da je nalepite u e-poruci, tekstualnoj ili trenutnoj poruku ili na nekoj društvenoj mreži kako biste je delili sa nekim.

Automatsko čuvanje snimljenih fotografija u OneDrive

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“.

 2. Dodirnite stavku „“ (još), a zatim stavku podešavanja.

 3. U odeljku Automatsko otpremanje, dodirnite SkyDrive (sada OneDrive).

 4. U odeljku Fotografije ili u odeljku Video zapisi dodirnite Dobar kvalitet da biste izabrali nižu rezoluciju ili Najbolji kvalitet da biste izabrali najbolju rezoluciju.

Više informacija potražite u okviru Pomoći za čvorište „Fotografije“ na lokaciji Windowsphone.com.

Napomene

 • Ako izaberete Najbolji kvalitet, fotografije i video zapisi će se otpremati samo putem Wi‑Fi mreže. Otpremaće se samo fotografije čija veličina ne prelazi 10 megapiksela. Da biste sklonili velike fotografije sa telefona, moraćete da koristite program „Istraživač datoteka“ ako imate PC računar, ili aplikaciju Windows Phone za Mac ako imate Mac računar. Više informacija o tome kako da to uradite potražite u temi pomoći Sinhronizovanje fotografija i video zapisa pomoću računara.

 • Ako izaberete Dobar kvalitet, fotografije i video zapisi mogu da se otpremaju u OneDrive preko plana mobilnih podataka (ako se povežete na neku Wi‑Fi mrežu, oni će se otpremati preko Wi‑Fi mreže).

Promena Microsoft naloga koji koristite za OneDrive

U okviru aplikacije OneDrive, dodirnite „“ (još), dodirnite podešavanja, a zatim dodirnite stavku nalog. Dodirnite odjavljivanje, a zatim se ponovo prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

Provera količine preostalog prostora za skladištenje

U okviru aplikacije OneDrive dodirnite stavke „“ (još), podešavanja i nalog da biste videli količinu ukupnog i slobodnog prostora za skladištenje.

OneDrive za Windows Phone 7.5

Prikaži sve

Dodavanje fotografije ili video zapisa

 1. Na telefonu, pronađite fotografiju ili video zapis koji želite da otpremite. Da biste delili sliku iz albuma na mreži, potrebno je da je najpre sačuvate na telefonu. Da biste to uradili, dodirnite sliku, dodirnite stavke „“ (još), sačuvaj na telefon, a zatim je otvorite iz albuma Sačuvane slike.

 2. Pritisnite i držite fotografiju ili video zapis, dodirnite deli…, a zatim dodirnite SkyDrive sada OneDrive).

 3. Dodajte željeni natpis, a zatim dodirnite otpremi.

  Fotografije će biti otpremljene u punoj rezoluciju. Da biste videli otpremljene fotografije, u okviru OneDrive aplikacije za mobilne uređaje, dodirnite stavku Dokumenti, a zatim otpremljeno sa mobilnog telefona.

Deljenje datoteke ili fascikle

 1. U okviru OneDrive aplikacije, pritisnite i držite datoteku ili fasciklu koju želite da delite.

 2. Odaberite da li želite da pošaljete vezu u e-poruci ili da je kopirate u ostavu. Zatim odaberite da li će primaoci moći samo da vide datoteku, ili će moći i da je uređuju.

 3. Ako odlučite da pošaljete vezu u e-poruci, pratite uputstva na ekranu da biste delili datoteku. Ako odlučite da kopirate vezu u ostavu, sada možete da je nalepite u e-poruci, tekstualnoj ili trenutnoj poruku ili na nekoj društvenoj mreži kako biste je delili sa nekim.

Automatsko čuvanje snimljenih fotografija u OneDrive

 1. U listi aplikacija, dodirnite Podešavanja.

 2. Brzo prevucite nalevo do stavke aplikacije, a zatim dodirnite slike + kamera.

 3. Uključite opciju Automatsko otpremanje u SkyDrive (sada OneDrive).

Napomena

 • Nećete moći da automatski otpremate slike u OneDrive ako na telefonu imate samo 256 MB RAM memorije. Obratite se proizvođaču telefona da biste dobili dodatne informacije.

 • Slike su otpremljene u nižoj rezoluciji. Da biste slike otpremali u punoj rezoluciji, na PC računaru koristite softver Zune. Da biste saznali više, pročitajte temu pomoći Sinhronizacija muzike, slika i video zapisa. Ako želite da otpremate slike u punoj rezoluciji, pratite korake koji su opisani u odeljku „Dodavanje fotografije ili video zapisa“.

Promena Microsoft naloga koji koristite za OneDrive

U aplikaciji OneDrive, otvorite meni podešavanja, dodirnite odjavljivanje, a zatim se ponovo prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

Provera količine preostalog prostora za skladištenje

U okviru OneDrive aplikacije, otvorite meni „Podešavanja“ da biste videli količinu ukupnog i slobodnog prostora za skladištenje.

Idi u OneDrive

Potrebna vam je dodatna pomoć?