Rešavanje problema sa sinhronizacijom u usluzi OneDrive

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Ukoliko imate problema sa sinhronizacijom u aplikaciji OneDrive za Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, mi smo tu da vam pomognemo.

Možete najpre da isprobate nekoliko jednostavnih postupaka pre nego što pređete na sveobuhvatnije rešavanje problema:

 • Proverite da li veličina vaše datoteke ne prelazi ograničenje veličine datoteke u usluziOneDrive koje iznosi 10 GB.

  – Moguće poruke o greškama: „Ova datoteka je prevelika za otpremanje“ ili „Smanjite veličinu datoteke da biste je otpremili u…“

 • Proverite da li ste instalirali najnovije ispravke za Windows. Više informacija potražite u temi pomoći Instaliranje najnovije verzije operativnog sistema Windows 8.1 Update.

 • Ponovo proverite da li postoje ispravke preko aplikacije OneDrive – U okviru aplikacije OneDrive, brzo prevucite prstom od donje ivice nagore ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite dugme Sinhronizuj ili kliknite na njega.

 • Pokrenite OneDrive alatku za rešavanje problema.

 • Problemi sa sinhronizacijom ponekad mogu zapravo da budu problemi sa datotekama koje nedostaju. Više informacija potražite u temi pomoći Pronalaženje izgubljenih ili nedostajućih datoteka u usluzi OneDrive.

Napomena

 • Ako dobijete sledeću poruku, ne morate ništa da radite: „Proveravamo sve vaše datoteke da bismo se uverili da su ažurne na ovom računaru. Ovo može potrajati ako imate mnogo datoteka“. Usluga OneDrive je otkrila mogući problem i automatski ga otklanja.

Prikaži sve

Sinhronizacija ne radi

Postoji nekoliko simptoma koji ukazuju na to da sinhronizacija ne radi. Ovo su neki primeri:

 • OneDrive pravi pauzi ili se zaustavlja u fazi „Sinhronizacija datoteka je pauzirana“

 • Otpremanje ili preuzimanje datoteka traje predugo

 • Otpremanje ili preuzimanje datoteka nije moguće

 • Sinhronizacija traje predugo

 • Sinhronizacija ne radi nakon hibernacije

 • Sinhronizacije se zaustavlja u fazi „Obrada promena“

 • OneDrive se zaustavlja u fazi „OneDrive se pokreće“

 • OneDrive aplikacija se prikazuje tokom sinhronizacije, ali se radna površina ne prikazuje

Ukoliko se susrećete sa nekim od pomenutih simptoma, isprobajte sledeće korake:

OneDrive je možda pauziran. U tom slučaju, pratite sledeće korake da biste ponovo pokrenuli sinhronizaciju:

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Brzo prevucite prstom nalevo od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite Postavke.

  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim uključite opciju Sinhronizuj datoteke.

Možda je vaša internet veza ograničena. Ako je tako, proverite postavke sinhronizacije:

Ako vam dobavljač internet usluga količinski naplaćuje podatake koje koristite, možda ste isključili postavku za otpremanje i preuzimanje datoteka preko ograničenih veza. Da biste je ponovo uključili, uradite ovo:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim dodirnite stavku Promeni postavke računara.

  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

 3. Dodirnite stavku Ograničene veze ili kliknite na nju, a zatim uključite postavke Otpremanje i preuzimanje datoteka preko ograničenih veza i Sinhronizacija i pravljenje rezervnih kopija postavki preko ograničenih veza

Proverite proces OneDrive Sync Engine Host da biste se uverili da se izvršava:

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnite stavku Pretraga

  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Menadžer zadataka, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Menadžer zadataka.

 3. Ako na vrhu prozora ne vidite kartice, dodirnite ili izaberite stavku Više detalja.

 4. Na kartici Procesi, u grupi „Pozadinski procesi“, proverite da li se pojavljuje proces OneDrive Sync Engine Host.

Ukoliko ga ne vidite, pratite sledeće korake da biste ga ponovo pokrenuli:

 1. Otvorite Istraživač datoteka, a zatim u levom oknu pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na stavku OneDrive.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Svojstva, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Bezbednost.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke.

 4. Na kartici Dozvole proverite da li se pojavljuju stavke „SISTEM“, „Administratori“ i vaš Microsoft nalog, kao i da li je vrednost opcije „Pristup“ za sve njih Puna kontrola.

 5. Ako ne vidite svoj Microsoft nalog, dodirnite ili izaberite stavku Dodaj.

 6. U prozoru Unos dozvole za OneDrive dodirnite ili izaberite stavku Izbor principala.

 7. Unesite Microsoft nalog, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Vaš Microsoft nalog bi trebalo da se pojavi pored stavke Principal.

 8. Uverite se da je opcija Tip postavljena na vrednost Dozvoli, a Primenjuje se na na vrednost Ova fascikla, potfascikle i datoteke.

 9. U okviru Osnovne dozvole izaberite stavku Puna kontrola, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 10. U prozoru Napredne postavke bezbednosti za OneDrive izaberite stavku Zameni sve dozvole podređenih objekata sa nasleđenim dozvolama iz ovog objekta, a zatim dodirnite dugme Primeni i dugme U redu. Vaš Microsoft nalog bi sada trebalo da se pojavi na kartici Bezbednost.

 11. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite računar.

 12. Ponovo se prijavite na računar, sačekajte nekoliko minuta, a zatim proverite da li se proces OneDrive Sync Engine Host izvršava.

„Windows pretraga“ može da utiče na sinhronicaziju u usluzi OneDrive. Postupite na sledeći način da biste proverili da li je pokrenuta:

 1. Pritisnite tastere Ctrl + Shift + Esc i u meniju izaberite stavku Menadžer zadataka

 2. Dodirnite ili izaberite karticu Usluge (možda ćete morati da izaberete stavku Još detalja da biste razvili prozor Menadžer zadataka)

 3. U koloni Ime potražite stavku „WSearch“ i proverite da li u koloni Status piše „Pokrenuto“

Ukoliko u koloni statusa ne stoji vrednost „Pokrenuto“, ovako možete da ponovo pokrenete ovaj proces:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na „WSearch“

 2. U kontekstualnom meniju izaberite stavku Pokreni ponovo

„SkyDrive.exe“ takođe može da utiče na sinhronizaciju u usluzi OneDrive. Ponovite ove korake da biste se postarali za normalan rad ovog procesa:

 1. Pritisnite tastere Ctrl + Shift + Esc i u meniju izaberite stavku Menadžer zadataka

 2. Dodirnite ili izaberite karticu Detalji (možda ćete morati da izaberete stavku Još detalja da biste razvili prozor Menadžer zadataka)

 3. U koloni Ime potražite stavku SkyDrive.exe i proverite da li u koloni Status piše Pokrenuto

Ako se proces SkyDrive.exe ne izvršava, preduzmite sledeće:

 1. U prozoru Menadžer zadataka, na gornjoj traci sa alatkama otvorite meni „Datoteka“

 2. Izaberite stavku Pokreni novi zadatak

 3. U polje Otvori unesite sledeće – %system32%\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

Možda ćete morati da ponovo pokrenete OneDrive:

Trebalo bi da budete pažljivi ako ponovo pokrećete OneDrive. To neće uticati na vaše datoteke, međutim, ponovno pokretanje dovodi do ponovne sinhronizacije svih vaših OneDrive podataka koja bi mogla da potraje u zavisnosti od veličine podataka. Da biste proverili da li je to neophodno, otvorite aplikaciju OneDrive da biste videli kada su poslednji put vaše datoteke sinhronizovane; druga mogućnost je da proverite ikonu na sistemskoj traci poslova da biste videli status aplikacije OneDrive, kao i to da li je ažurna. Ukoliko nakon svih ovih provera postoji problem, možete da ponovo pokrenete OneDrive tako što ćete preduzeti sledeće:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom + R da biste otvorili prozor Pokretanje

 2. U prozoru Pokretanje unesite sledeće: skydrive.exe /reset

 3. Kliknite na dugme U redu

OneDrive datoteke sadrže nedozvoljen znak u imenu ili je putanja do njih predugačka

Postoje određeni znakovi koji nisu dozvoljeni u imenu datoteka i fascikli u usluzi OneDrive, i ako ih koristite, oni mogu dovesti do problema u sinhronizaciji. U tom slučaju, možete da dobijete neku od ovakvih grešaka:

 • „Ovo ime datoteke sadrži nedozvoljene znakove. Promenite ime datoteke tako da ne sadrži razmak na početku niti na kraju, da se ne završava tačkom i da ne počinje dvema tačkama“

 • „Ovo ime fascikle sadrži nedozvoljene znakove. Promenite ime fascikle tako da ne sadrži razmak na početku niti na kraju, da se ne završava tačkom i da ne počinje dvema tačkama“

Možda ćete takođe videti žuti znak „!“ na ikoni aplikacije OneDrive koja se nalazi na sistemskoj traci poslova, u donjem desnom uglu računara.

Moraćete da promenite ime datoteke tako da ne sadrži razmak na početku niti na kraju, da se ne završava tačkom niti da sadrži bilo koji od ovih znakova: / \ < > : * " ? | Ova imena datoteka i fascikli nisu dozvoljena: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Putanja do datoteke je predugačka

Primer putanje do datoteke: – C:\Korisnici\<korisničkoime>\Slike\Sačuvane\2014\januar\praznici\NovaGodina\Porodica Ukupna putanja zajedno sa imenom datoteke mora da bude kraća od 255 znakova. Skratite ime datoteke ili ime potfascikle u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu višeg nivoa. Kada rešite ove probleme, preduzmite sledeće da biste ponovo pokrenuli sinhronizaciju:

 1. Otvorite Istraživač datoteka

 2. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu OneDrive

 3. Kliknite na dugme Sinhronizuj

OneDrive mogu da blokiraju grupne smernice ili korporacijski zaštitni zid

Da biste videli da li je to slučaj, otvorite aplikaciju OneDrive i proverite da li se javlja greška „Administrator sistema je blokirao korišćenje aplikacije OneDrive“. Ukoliko je tako, moraćete da se obratite svom IT administratoru i da porazgovarate sa njim o tome.

Vaš program nije kompatibilan sa aplikacijom OneDrive

Neki programi mogu biti nekompatibilni sa tehnologijom pametnih datoteka koju koristi OneDrive. Možete da koristite režim kompatibilnosti da biste to rešili:

 1. Otvorite program Istraživač datoteka i dođite do izvršne datoteke programa (na primer: iexplorer.exe)

 2. Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku svojstva

 3. Izaberite karticu Kompatibilnost i uključite opciju „Omogući rad ovog programa sa OneDrive datotekama“, a zatim kliknite na dugme U redu

Obratite se podršci


Idi u OneDrive

Potrebna vam je dodatna pomoć?