Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Dodajte sve svoje naloge e-pošte u Outlook.com

Outlook.com

Gmail

Kada dodate Gmail nalog Gmail u Outlook.com i dalje možete da šaljete i primate novu e-poštu sa Gmail adrese, pristupate kontaktima i uvezete stare e-poruke i informacije iz kalendara. Ovo su koraci koje treba da pratite.

Dodavanje @outlook.com e-adrese ili kreiranje novog naloga

Ako već imate Outlook.com e-adresu koja se završava domenom @outlook.com, možete da preskočite ovaj odeljak.

Niste sigurni da li imate nalog?

Ako ste već koristili usluge kao što su Xbox, OneDrive, Messenger, Skype, Hotmail, ili Windows Phone, ili ako imate računar sa operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, verovatno već imate Microsoft nalog (to je e-adresa koju ste koristili za prijavljivanje). Možete da je koristite za prijavljivanje u Outlook.com.

Ako se e-adresa vašeg naloga ne završava domenom @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ili @msn.com

Možete da dodate pseudonim – dodatnu @outlook.com e-adresu koja koristi isto prijemno poštansko sanduče, spisak kontakata i postavke naloga. Takođe možete da odredite primarnu adresu ili pseudonim. Pronađite više informacija o tome kako da dodate pseudonim.

Kreiranje novog naloga

Ako vam je potreban novi nalog za prijavljivanje u Outlook.com, posetite veb-lokaciju https://outlook.com i kliknite na dugme Upišite se odmah. Kada unesete informacije, moraćete da unesete neku kombinaciju slova i brojeva koja se pojavljuje na slici (to je bezbednosna funkcija). Ne postoji razlikovanje malih i velikih slova.

Pokretanje alatke za uvoz

Alatka za uvoz će vam pomoći da uvezete postojeće e-poruke, povežete kontakte iz usluga Outlook.com i Gmail, konfigurišete Outlook.com za slanje e-poruka sa Gmail adrese i provešće vas kroz postupak za prosleđivanje dolaznih Gmail poruka u Outlook.com.

Pre nego što pokrenete alatku za uvoz, možda ćete hteti da uklonite oznake u usluzi Gmail koje više ne koristite.

Gmail organizuje e-poruke preko oznaka, dok Outlook.com koristi fascikle u te svrhe. Tokom uvoza, Outlook.com će sortirati poruke u fascikle na osnovu njihovih oznaka. Na primer, ako neka e-poruka ima tri oznake, Outlook.com će je uvesti u tri različite fascikle. To može da dovede do većeg broja fascikli i kopija poruka od onog koji želite.

Postupak za uklanjanje oznaka u usluzi Gmail

 1. Prijavite se u svoj Gmail nalog, kliknite na Više oznaka, a zatim na vezu Upravljaj oznakama.

 2. Idite do odeljka Oznake (nemojte ga pomešati sa odeljkom Sistemske oznake).

 3. Kliknite na vezu ukloni pored svake oznake koju ne želite da uvezete.

Kada uklonite oznake, pokrenite alatku za uvoz i pratite uputstva na ekranu. Kada završite, vratite se na ovu stranicu da biste preduzeli završne korake.

Ako veza za pokretanje alatke za uvoz ne radi

postoji još jedan način da pokrenete alatku.

 1. Prijavite se u svoj Outlook.com nalog.

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. U odeljku Upravljanje nalogom kliknite na vezu Uvoz naloga e-pošte.

 4. Izaberite Google.

Uvoz Google kalendara ili pretplaćivanje na njega

Da biste dobili više informacija o tome koja je razlika između uvoza kalendara i pretplate na kalendar, pogledajte temu pomoći Uvoz kalendara ili pretplata na kalendar u usluzi Outlook.com. Imajte u vidu to da ćete u oba slučaja morati da otvarate svoj Google nalog da biste dodali nove događaje u kalendar.

Postupak za uvoz informacija iz Google kalendara

 1. Prijavite se u svoj Google nalog i otvorite stranicu Izvoz kalendara.

 2. Sledite uputstva na ekranu da biste sačuvali .ICS datoteku na računar.

 3. Pratite uputstva za uvoz kalendara u Uvoz kalendara ili pretplata na kalendar u usluzi Outlook.com.

postupak za pretplatu na Google kalendar

 1. Prijavite se u svoj Google nalog i otvorite stranicu Prikaz iz drugih aplikacija.

 2. Sledite uputstva na ekranu da biste preuzeli privatnu URL adresu svog kalendara.

 3. Pratite uputstva za pretplaćivanje na kalendar u usluzi Uvoz kalendara ili pretplata na kalendar u usluzi Outlook.com.

Napomene

 • Ako uvezete kalendar, recite drugima da vam šalju događaje na Outlook.com e-adresu da biste i dalje mogli da primate obaveštenja ili novosti o događajima.

 • Ako delite svoj Google kalendar, verovatno ćete želeti da delite i Outlook.com kalendar.

Odabir adrese za polje „Od“

E-poštu možete da šaljete sa bilo kog naloga koji ste dodali u Outlook.com.

 1. Da biste započeli pisanje nove poruke, kliknite na dugme Novo.

 2. U gornjem levom uglu kliknite na strelicu pored svoje adrese.

 3. Izaberite neku adresu sa liste.

Postavljanje podrazumevane adrese u polju „Od:“

Ako jednu adresu koristite za slanje najvećeg broja e-poruka, možete da je postavite za podrazumevanu adresu u polju „Od:“.

 1. Kliknite na ikonu Opcije Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite opciju Ostali nalozi e-pošte.

 3. U odeljku Podrazumevana „Od:“ adresa izaberite podrazumevanu adresu za slanje.

 4. Da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, u gornjem levom uglu kliknite na logotip usluge Outlook.com.

Sortiranje dolazne e-poštu u fascikle

Ako želite da razdvojite e-poštu sa različitih adresa (na primer, sa lične i poslovne adrese), Outlook.com može da obavi automatsko sortiranje dolazne pošte u različite fascikle.

 1. Kliknite na ikonu OpcijeIkona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Još postavki pošte.
 2. U odeljku Prilagođavanje usluge Outlook kliknite na vezu Pravila za sortiranje novih poruka, a zatim na dugme Novo.

 3. U odeljku Korak 1:

  Na prvoj listi izaberite stavku Red „Za“ ili „Cc“.

  Na drugoj listi izaberite stavku sadrži.

  U okvir za tekst unesite adresu e-pošte koju želite da sortirate.

 4. U odeljku Korak 2 postupite na neki od sledećih načina:

  Ako fascikla već postoji, izaberite opciju Premesti u, a zatim izaberite neku fasciklu sa liste.

  Ako fascikla još uvek ne postoji, izaberite opciju Premesti u novu fasciklu, a zatim unesite ime fascikle.

  Možete automatski da prosledite i izbrišete poruku, da joj dodate ili uklonite kategoriju, ili da je označite.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

 • U ovu fasciklu se ne dodaju poruke poslate na listu slanja.

Da biste dobili dodatnu pomoć za dodavanje naloga e-pošte, obratite se korisničkoj podršci.

Pogledajte više

Potrebna vam je dodatna pomoć? Na forumu posvećenom usluzi Outlook.com ćete možda moći da dobijete odgovor na svoje pitanje.

Nabavite pomoć za Outlook aplikaciju na radnoj površini.

Imate ideje za Outlook.com? Želimo da ih čujemo.