Aplikacija „Pošta“ za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Podešavanje pošte i dodavanje kontakata

Pogledajte e-poštu sa Outlook.com, Gmail, Yahoo! i drugih naloga

Da biste videli e-poštu sa različitih naloga u aplikaciji „Pošta“, morate ih dodati.

  1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku „Pošta“.

  2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

  4. Dodirnite ili izaberite Dodaj nalog, odaberite tip naloga koji želite da dodate, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Aplikacija „Pošta“ ne podržava naloge e-pošte koji koriste POP (Post Office Protocol). Da biste dobili ove naloge u aplikaciji „Pošta“, pogledajte Korišćenje naloga e-pošte preko protokola POP u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Dodavanje kontakata

Aplikacije „Pošta“ i „Osobe“ rade zajedno, pa ako ste dodali Outlook.com ili Exchange nalog, vaši kontakti se automatski dodaju u aplikaciju „Osobe“. Za sve ostale naloge morate dodati iste naloge u aplikaciju „Osobe“ da biste pribavili kontakte, kao što ste uradili u aplikaciji „Pošta“. Pogledajte kako to da uradite u odeljku „Dodavanje ili uvoz kontakata“ za Pomoć za aplikaciju „Osobe“.

Sledeće: Pisanje i slanje e-poruka