Promena jezika ili tastature

Windows možete da koristite na mnogo jezika. Evo kako da promenite jezik i raspored tastera na tastaturi koji koristite za različite verzije operativnog sistema Windows, aplikacije i internet.

Korišćenje operativnog sistema Windows na jeziku po sopstvenom izboru

Pogledajte sledeći video zapis da biste saznali kako da promenite jezik na kojem se prikazuje tekst na računaru.

Da biste promenili jezik na kojem vidite Windows, moraćete da uradite tri stvari:

 1. Dodajte željeni jezik.

 2. Preuzmite i instalirajte jezički paket.

 3. Postavite jezik kao primarni.

Prikaži sve

Dodavanje jezika

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik, a zatim dodirnite dugme Dodaj jezik ili kliknite na njega.

 3. Potražite željeni jezik, a zatim ga dodirnite ili izaberite da biste ga dodali na listu jezika.

Preuzimanje i instaliranje jezičkog paketa

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Ako za jezik piše Jezički paket dostupan, dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

  Napomena

  • Ako ne vidite tekst „Jezički paket dostupan“, možda ćete moći da preuzmete jezički paket na lokaciji Download Center. Probajte da pronađete vezu na stranici Jezički paketi.

 4. Dodirnite dugme Preuzmi ili kliknite na njega. Proces preuzimanja može da potraje, što zavisi od vašeg računara i veličine jezičkog paketa.

Postavljanje jezika kao primarnog

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite jezik na kojem želite da vidite Windows, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavi kao primarni. Poruka Postaće jezik prikaza nakon sledećeg prijavljivanja pojaviće se ispod jezika.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Postavi kao primaran da biste premestili jezik na vrh liste. Ako jezik može da postane Windows jezik prikaza, videćete poruku Biće jezik prikaza nakon sledećeg prijavljivanja koja se pojavljuje ispod jezika.

 5. Odjavite se iz operativnog sistema Windows, a zatim se ponovo prijavite.

Upozorenje

 • Kada promenite primarni jezik, raspored tastera na tastaturi se takođe može promeniti. Prilikom ponovnog prijavljivanja u Windows, uverite se da koristite odgovarajući raspored tastera na tastaturi za unos lozinke. U suprotnom, možda nećete moći da se prijavite. Raspored tastera na tastaturi možete da promenite na ekranu za prijavljivanje tako što ćete dodirnuti ili kliknuti na dugme sa skraćenicom za jezik u donjem desnom uglu.

Promena rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa koji se koristi za kucanje

Svaki put kada dodajete jezik, raspored tastera na tastaturi ili metod unosa se dodaju da biste mogli da unosite tekst na tom jeziku. Ako želite da koristite drugi raspored tastera na tastaturi ili metod unosa, možete da dodate novi ili da se prebacujete između onih koje imate.

Prikaži sve

Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa za neki jezik

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite jezik kom želite da dodate tastaturu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj tastaturu, potražite metod unosa koji želite da koristite na listi metoda unosa, a zatim ga dodirnite ili kliknite na njega.

Prebacivanje između rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa

Tekst možete da unosite pomoću različitih rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa tako što ćete se prebacivati između njih. Postoji nekoliko različitih načina za prebacivanje između rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa:

 • Na hardverskoj tastaturi pritisnite i zadržite taster Windows logotipom Taster sa Windows logotipom, a zatim pritisnite razmaknicu da biste se kretali kroz metode unosa
 • Ako imate ekran osetljiv na dodir, raspored tastera na tastaturi možete da promenite tako što ćete dodirnuti ikonu tastature Ikona tastature na ekranu osetljivom na dodir na traci sa zadacima ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti ili izabrati raspored tastera na tastaturi na koji želite da se prebacite.
  Taster na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir
  Dugme sa skraćenicom za jezik na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir
 • Na traci zadataka na radnoj površini, na sistemskoj traci poslova krajnje desno na traci zadataka, dodirnite skraćenicu za jezik ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite raspored tastera na tastaturi na koji želite da se prebacite.
  Dugme sa skraćenicom za jezik na traci zadataka na radnoj površini
  Dugme sa skraćenicom imena jezika na traci zadataka na radnoj površini

Promena podrazumevanog rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa

Vaš podrazumevani raspored tastera na tastaturi ili metod unosa je onaj koji se automatski koristi sa jezikom na kom vidite Windows (na primer, QWERTY tastatura za američki engleski). Ako želite da zadržite isti jezik za Windows, ali da automatski koristite različitu tastaturu, sledite ove korake:

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Kontrolna tabla u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Kontrolna tabla ili kliknuti na nju.

 2. U polje za pretragu unesite upit Dodavanje jezika, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Dodavanje jezika.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U okviru Zameni za podrazumevani metod unosa odaberite raspored tastera na tastaturi ili metod unosa za koji želite da bude novi podrazumevani, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

  Napomena

  • Ako ne vidite željeni raspored tastera na tastaturi ili metod unosa, onda ga niste dodali na svoju listu metoda unosa. Uputstva potražite u odeljku Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi ili metoda unosa za neki jezik.

Potrebna vam je dodatna pomoć?