Preuzimanje i instalacija upravljačkih programa

Operativni sistem Windows dolazi sa upravljačkim programima za veliki broj uređaja, kao što su štampači, ekrani, tastature i televizori. Upravljački program je softver koji uređaj koristi za rad sa računarom. Svakom uređaju je potreban upravljački program da bi radio sa računarom. Tako, u mnogim slučajevima, možete da uključite uređaj i on će automatski raditi.

Windows takođe može da preuzme softver uređaja i informacije o uređaju To može da uključuje aplikaciju koju je proizvođač uređaja kreirao uz taj uređaj ili informacije poput imena proizvoda, proizvođača, i broj modela kako bi vam pomoglo da razlikujete slične uređaje.

Upravljački programi se periodično ažuriraju. Windows može automatski da ih ažurira ili možete sami da instalirate ažurirane verzije upravljačkih programa. Važno je da imate poverenja u ažurirane verzije upravljačkih programa koje instalirate. Windows vas obaveštava ako uoči sumnjivi ili nebezbedni upravljački program koji ne bi trebalo da instalirate.

Prikaži sve

Automatski preuzmite najnovije verzije upravljačkih programa i softver

Windows Update proverava da li postoje ažurirane verzije upravljačkih programa i softvera za vaše uređaje i automatski ih instalira. Ako uslugu Windows Update držite uključenu, to je dobar način da osigurate da će vaši uređaji ispravno raditi i da će vam pružiti najbolje iskustvo.

Napomena

 • Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows RT 8.1 uvek automatski preuzimaju i instaliraju upravljačke programe, aplikacije i informacije za vaše uređaje.

Proveravanje da li je opcija automatskog ažuriranja uključena

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Update.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Odaberite kako će se instalirati ispravke.

 4. U okviru Važne ispravke, odaberite stavku Automatski instaliraj ispravke (preporučuje se).

Samostalno instaliranje upravljačkih programa

Ako ste uz uređaj dobili disk, on može sadržati softver koji instalira upravljački program. Pre nego što instalirate upravljački program sa diska, pogledajte informacije koje se dobijaju uz njega da biste se uverili da on podržava vašu trenutnu verziju operativnog sistema Windows.

Možete i da potražite nove upravljačke programe na veb lokaciji proizvođača. Ispravke upravljačkih programa često su dostupne u odeljku za podršku na njihovoj veb lokaciji. Preuzmite najnoviju verziju upravljačkog programa za vaš uređaj i pratite uputstva za instalaciju na veb lokaciji. Obično možete dodirnuti dvaput preuzetu datoteku ili kliknuti dvaput na nju da biste instalirali upravljački program na računar.

Ako se upravljački program koji se nalazi na disku ili koji je preuzet sa veb lokacije ne instalira sam, možda ćete morati ručno da ga instalirate.

Ručna instalacija upravljačkog programa

Morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli da pratite ove korake.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima i dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima.

 3. Na spisku kategorija hardvera dvaput dodirnite kategoriju u koju spada vaš uređaj ili dvaput kliknite na nju, a zatim dvaput dodirnite željeni uređaj ili dvaput kliknite na njega. Na primer, da biste videli grafičku karticu izaberite stavku Video adapteri, a zatim dvaput dodirnite ime grafičke kartice ili dvaput kliknite na njega.

 4. Dodirnite ili izaberite karticu Upravljački program, dodirnite dugme Ažuriraj upravljački program ili kliknite na njega, a zatim sledite uputstva. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Obaveštenja koja vam govore o nebezbednim upravljačkim programima

Povremeno možete videti obaveštenje da je upravljački program nepotpisan, da je promenjen posle potpisivanja ili da Windows ne može da ga instalira. Preporučujemo da ne instalirate nepotpisane ili izmenjene upravljačke programe.

Digitalno potpisani upravljački program uključuje digitalni potpis, koji predstavlja elektronsku bezbednosnu oznaku koja ukazuje na izdavača softvera i podatke o tome da li ga je neko neovlašćeno izmenio od potpisivanja. Ako je upravljački program potpisao izdavač koji je potvrdio svoj identitet kod autoriteta certifikata, možete biti sigurni da upravljački program potiče od tog izdavača i da nije promenjen.

Ako vidite neko od ovih obaveštenja pri instaliranju upravljačkog programa, trebalo bi da zaustavite proces instalacije i da posetite veb lokaciju proizvođača uređaja da biste dobili digitalno potpisan upravljački program za uređaj.

Windows ne može da proveri proizvođača ovog softvera upravljačkog programa

Ovaj upravljački program nema digitalni potpis ili je potpisan digitalnim potpisom koji autoritet za certifikaciju nije verifikovao. Ovaj upravljački program bi trebalo da instalirate samo ako ste ga dobili na disku proizvođača ili od administratora sistema.

Ovaj upravljački program nije potpisan

Upravljački program nije digitalno potpisao provereni izdavač. Upravljački program je možda promenjen tako da sadrži zlonamerni softver koji bi mogao da ošteti računar ili ukrade informacije. U retkim slučajevima, legitimni izdavači menjaju upravljačke programe kada ih digitalno potpišu, ali nepotpisani upravljački program treba da instalirate samo ako ste ga dobili na disku proizvođača uređaja.

Nažalost, ne postoji pouzdan izvor informacija koji ukazuje na to ko je izdao nepotpisani upravljački program. Bilo ko može da promeni sadržaj nepotpisanog upravljačkog programa i ne postoji način da se sazna zašto je promenjen. Većina proizvođača sada digitalno potpisuje upravljačke programe koje kreira pre njihovog puštanja u javnost.

Windows zahteva digitalno potpisan upravljački program

Upravljački program koji nema važeći digitalni potpis ili koji je promenjen posle potpisivanja nije moguće instalirati na 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows. Ovo obaveštenje ćete videti samo ako imate 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows i probate na njoj da instalirate takav upravljački program.

Potrebna vam je dodatna pomoć?