Dodeljeni pristup: najčešća pitanja

Prikaži sve

Šta je to dodeljeni pristup?

Dodeljeni pristup je postavka koja vam omogućava da ograničite određeni standardni nalog na korišćenje samo jedne aplikacije iz Windows prodavnice. Na primer, klijente vaše firme možete ograničiti na korišćenje jedne aplikacije i na taj način učiniti da se računar ponaša kao terminal.

Svaki put kada se neko prijavi na određeni nalog, moći će da koristi samo tu aplikaciju. Međutim, neće moći da promeni aplikaciju niti da je zatvori dodirom, pomoću miša, tastature ili hardverske dugmadi. Takođe, neće moći da vidi obaveštenja aplikacije.

Kako da uključim dodeljeni pristup?

Da biste uključili dodeljeni pristup, treba da se prijavite na računar putem administratorskog naloga, ali pored toga potreban je i standardni nalog sa instaliranom bar jednom aplikacijom iz Windows prodavnice koja će se koristiti za upotrebu dodeljenog pristupa. Više informacija o nalozima potražite u člancima Kreiranje korisničkog naloga, Korisnički nalozi: najčešća pitanja i Why use a standard account instead of an administrator account?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, dodirnite ili izaberite Drugi nalozi, a zatim dodirnite dugme Podesi nalog za dodeljeni pristup ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Izaberi nalog, a zatim dodirnite standardni nalog koji želite da koristite za dodeljeni pristup ili kliknite na njega.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite aplikaciju koju želite da koristi standardni nalog ili kliknite na nju.

 5. Ponovo pokrenite računar i prijavite se putem odabranog standardnog naloga. Dok ste prijavljeni na taj nalog, moći ćete da koristi samo tu aplikaciju.

Kako da se odjavim?

Ukoliko želite da prestanete da koristite nalog sa dodeljeni pristupom ali želite da on i dalje bude dostupan na računaru, uradite sledeće:

 1. Brzo pritisnite pet puta taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom. To će ponovo pokrenuti računar.
 2. Prijavite se pomoću drugog naloga.

Kako da isključim dodeljeni pristup?

Ukoliko želite da prestanete da koristite dodeljeni pristup i ne želite da više bude dostupan na računaru, pratite ove korake.

 1. Brzo pritisnite pet puta taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom. To će ponovo pokrenuti računar.
 2. Prijavite se pomoću administratorskog naloga.

 3. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 4. Dodirnite ili Izaberite stavku Nalozi, dodirnite ili izaberite Drugi nalozi, a zatim dodirnite dugme Podesi nalog za dodeljeni pristup ili kliknite na njega.

 5. Izaberite stavku Odaberite nalog, a zatim dodirnite dugme Ne koristi dodeljeni pristup ili kliknite na njega.

 6. Kada završite, ponovo pokrenite računar da biste primenili promene.

Potrebna vam je dodatna pomoć?