Uključivanje automatskih ispravki

Izdavači aplikacija ponekad ažuriraju aplikacije kako bi dodali nove funkcije i rešili probleme. Windows prodavnica može automatski da instalira ispravke za aplikacije kada postanu dostupne.

Pratite ove korake da biste proverili da li se aplikacije automatski ažuriraju:

  1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

  2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Ispravke aplikacije.

  4. Proverite da li je opcija Automatski ažuriraj aplikacije podešena na vrednost Da.

    Napomena

    • U svako doba možete ručno da potražite ispravke – dodirnite ili izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?