Možete koristiti BitLocker šifrovanje disk jedinice da biste zaštitili datoteke na celoj disk jedinici. BitLocker može pomoći u blokiranju hakera da pristupe sistemskim datotekama na koje se oslanjanju da bi otkrili lozinku ili da pristupe disk jedinici fizičkim uklanjanjem sa računara i instaliranjem na drugom. I dalje se možete prijaviti u Windows i koristiti datoteke kao što biste i obično.

Napomena

Prikaži sve

Uključivanje funkcije BitLocker

Upozorenje

 1. Otvorite BitLocker šifrovanje disk jedinice tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti BitLocker u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku BitLocker šifrovanje disk jedinice ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Uključi.BitLocker Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Otvara se dijalog podešavanja BitLocker šifrovanje disk jedinice .

 3. Pratite uputstva.

Isključivanje ili privremeno obustavljanje programa BitLocker

Možete privremeno obustaviti BitLocker – na primer, ako morate da instalirate novi softver koji BitLocker možda blokira – a zatim nastavlja kada budete spremni. Možete i potpuno isključiti BitLocker, čime se dešifruje disk jedinica i uklanja sva BitLocker zaštita.

 1. Otvorite BitLocker šifrovanje disk jedinice tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti BitLocker u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku BitLocker šifrovanje disk jedinice ili kliknuti na nju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste privremeno obustavili BitLocker, dodirnite ili izaberite stavku Obustavi zaštitu. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor. Kada uradite to, dodirnite dugme Daili kliknite na njega.

  • Da biste isključili BitLocker i dešifrovali disk jedinicu, dodirnite ili kliknite na vezu Isključi BitLocker. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor. Pošto ste to uradili, dodirnite dugme Isključi BitLocker ili kliknite na njega.

Šta se dešava ako dodam više datoteka na šifrovanu disk jedinicu?

Nove datoteke se automatski šifruju kada ih dodate na disk jedinicu koja koristi BitLocker. Međutim, ako kopirate ove datoteke na drugu disk jedinicu ili neki drugi računar, one se automatski dešifruju.

Gde mogu da koristim BitLocker?

BitLocker može šifrovati disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows (disk jedinica operativnog sistema) , kao i fiksne disk jedinice sa podacima (na primer interni čvrsti diskovi). Takođe možete koristiti BitLocker To Go da biste zaštitili datoteke uskladištene na prenosivoj disk jedinici sa podacima (kao što je eksterni čvrsti disk ili USB fleš disk).

Prikaži sve

Šifrovanje disk jedinice operativnog sistema

BitLocker proverava računar tokom pokretanja tražeći uslove koji bi mogli predstavljati bezbednosni rizik (na primer, promena BIOS softvera koji pokreće operativni sistem kada uključite računar ili promene u datotekama pokretanja). Ako je otkriven potencijalni rizik, BitLocker će zaključati disk jedinicu operativnog sistema i biće vam potreban poseban BitLocker ključ za oporavak da biste je otključali.

Možete da odaberete kako da otključate disk jedinicu sa operativnim sistemom kada uključite računar – pomoću ključa za pokretanje ili pomoću PIN koda, na primer. Više informacija o ključevima za pokretanje i PIN kodovima, kao i o tome kako oni funkcionišu potražite u članku Koja je razlika između lozinke TPM vlasnika, lozinke za oporavak, ključa za oporavak, lozinke, PIN koda, poboljšanog PIN koda i ključa za pokretanje? Da biste saznali više o TPM modulu, pogledajte članak Koje su prednosti TPM modula?

Šifrovanje disk jedinice sa podacima

Možete odabrati način otključavanja šifrovane disk jedinice sa podacima: pomoću lozinke ili pametne kartice. Za fiksnu disk jedinicu sa podacima, ukoliko želite, takođe možete podesiti disk jedinicu tako da se automatski otključava pri otključavanju računara, sve dok je disk jedinica operativnog sistema zaštićena pomoću programa BitLocker. Za prenosive disk jedinice sa podacima šifrovane pomoću programa BitLocker To Go možete podesiti disk jedinicu tako da se automatski otključava pri prijavljivanju na računar.

Više informacija o kreiranju jake lozinke potražite u članku Lozinke u operativnom sistemu Windows: najčešća pitanja.