Pregledanje veba

Obuka za Windows: stranica 9 od 11

Prvi koraci u programu Internet Explorer  11

Internet Explorer 11 je deo nadogradnje na Windows 8.1 ili Windows RT 8.1. Internet Explorer će vam olakšati kretanje na vebu i pomoći da vidite i najzahtevnije sadržaje u najboljem izdanju. Ako naučite neke uobičajene pokrete i trikove, moći ćete nesmetano da koristite svoj novi pregledač i da iskoristite sve mogućnosti svojih omiljenih lokacija.

Napomena: ako ne koristite Internet Explorer 11 u operativnom sistemu Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, preuzmite najnoviju verziju programa Internet Explorer za svoj operativni sistem.

Osnove pregledanja

Hajde da počnemo. Da biste otvorili Internet Explorer 11, na početnom ekranu dodirnite pločicu Internet Explorer ili kliknite na nju.

Jedna traka adresa može da se koristi na tri načina

Traka adresa je tačka sa koje počinjete pregledanje veba i kombinovana je sa okvirom za pretragu da biste mogli da surfujete, pretražujete i dobijate predloge sa istog mesta. Ona će se izgubiti kada je ne koristite da bi ostalo više mesta za lokacije. Da biste prikazali traku adresa, brzo prevucite prstom od dna ekrana nagore, a ako koristite miš, kliknite na traku pri dnu ekrana. Možete je koristiti na ova tri načina:

 • Surfujte. Unesite URL adresu u traku adresa da biste direktno otišli na neku lokaciju. Ili, dodirnite traku adresa ili kliknite na nju da biste videli lokacije koje često posećujete (česte lokacije).

 • Pretražujte. Unesite termin u traku adresa, a zatim dodirnite dugme IdiDugme „Idi“ ili kliknite na njega da biste pretražili veb koristeći podrazumevani pregledač.
 • Pogledajte predloge. Ne znate šta želite da posetite? Unesite neku reč u traku adresa da biste dobili predlog veb-lokacije, aplikacije ili termina za pretragu dok kucate. Samo dodirnite neki predlog za pretragu iznad trake adresa ili kliknite na njega.

Traka adresa u programu Internet Explorer

Kartice i prozori za obavljanje više zadataka odjednom

Kartice vam omogućavaju da otvorite više lokacija u jednom prozoru pregledača, tako da možete sa lakoćom da otvarate i zatvarate lokacije i da se prebacujete sa jedne na drugu. Traka sa karticama pokazuje sve kartice ili prozore koje ste otvorili u programu Internet Explorer. Da biste prikazali traku sa karticama, brzo prevucite prstom od dna ekrana nagore (ili kliknite na donju ivicu ekrana).

Traka sa karticama u programu Internet Explorer sa otvorenim karticama

Otvaranje kartica i prebacivanje sa jedne kartice na drugu

Otvorite novu karticu tako što ćete dodirnuti dugme Nova kartica Dugme „Nova kartica“ ili kliknuti na njega. Nakon toga, unesite URL adresu ili termin za pretragu, ili izaberite neku omiljenu lokaciju ili lokaciju koju često posećujete.
Ako imate više otvorenih kartica, možete da se prebacujete sa jedne kartice na drugu tako što ćete na traci sa karticama dodirnuti otvorenu karticu ili kliknuti na nju. U jednom prozoru možete da otvorite najviše 100 kartica. Kartice možete da zatvorite tako što ćete u uglu svake kartice dodirnuti dugme ZatvoriZatvaranje ili kliknuti na njega.
Više otvorenih prozora programa Internet Explorer

Korišćenje višestrukih prozora za pregledanje

Možete i da otvorite više prozora programa Internet Explorer 11 i da naporedno prikažete dva prozora. Da biste otvorili novi prozor, na početnom ekranu pritisnite i držite (ili kliknite desnim tasterom miša na) pločicu Internet Explorer, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Otvori novi prozor.

Na ekranu u isto vreme možete da prikažete dva naporedna prozora. Otvorite prozor, a zatim ga prevucite od gornje na desnu ili levu stranu ekrana. Nakon toga, prevucite drugi prozor sa leve strane ekrana.

Savet

Traku adresa i kartice možete da usidrite pri dnu ekrana da biste brzo otvarali lokacije i obavljali pretragu. Aktivirajte dugme Postavke, dodirnite ili mišem odaberite stavku Opcije, a zatim u odeljku Izgled, podesite vrednost postavke Uvek prikazuj traku adresa i kartice na Uključeno.

Prilagođeno pregledanje

Kada savladate osnove u korišćenju pregledača, možete da promenite matične stranice, dodate omiljene lokacije i zakačite neke lokacije na početni ekran.

Izbor matičnih stranica

Matične stranice su stranice koje se otvaraju uvek kada pokrenete novu sesiju pregledanja u programu Internet Explorer. Možete da odaberete više lokacija koje će se učitavati kada otvorite pregledač, na primer, omiljene informativne lokacije ili blogove, tako da će lokacije koje najčešće biti spremne za vas.

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega, a zatim u odeljku Matične stranice dodirnite dugme Upravljajili kliknite na njega.

 3. Unesite URL adresu lokacije koju želite da postavite za matičnu stranicu, ili dodirnite dugme Dodaj trenutnu lokaciju ili kliknite na njega ukoliko se već nalazite na lokaciji koju želite da postavite za matičnu stranicu.

Čuvanje omiljenih lokacija

Čuvanje lokacije među omiljenim lokacijama je jednostavan način da pribeležite lokacije koje vam se dopadaju i koje želite često da posećujete. (Ako ste obavili nadogradnju na Windows 8.1 sa operativnog sistema Windows 8 i prijavite se koristeći Microsoft nalog, sve vaše omiljene lokacije će biti automatski uvezene.)

 1. Posetite veb-lokaciju koju želite da dodate.

 2. Brzo prevucite prstom od dna ekrana (ili kliknite na donju ivicu ekrana) da biste prikazali komande aplikacije, a zatim dodirnite dugme Omiljene lokacije Dugme „Omiljene lokacije“ ili kliknite na njega da biste videli traku sa omiljenim lokacijama.
 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Dodaj u omiljeneDodavanje lokacije u omiljene, a zatim dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega.
Traka omiljenih lokacija u programu Internet Explorer

Kačenje lokacije na početni ekran

Kada zakačite lokaciju, na početnom ekranu se pojavljuje pločica koju jednostavno možete da dodirnete da biste pristupili toj lokaciji. Neke zakačene lokacije će prikazivati obaveštenja, tako da ćete znati kada nov sadržaj postane dostupan. Možete da zakačite neograničen broj lokacija, kao i da ih organizujete u grupe na početnom ekranu kojima lako možete da upravljate.

Lokacija koja je zakačena na početni ekran
 1. Brzo prevucite prstom od dna ekrana (ili kliknite na donju ivicu ekrana) da biste prikazali komande aplikacije.

 2. Dodirnite dugme Omiljene lokacije ili kliknite na njega Dugme „Omiljene lokacije“, dodirnite dugme Zakačite lokaciju ili kliknite na njega Kačenje lokacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači na početni ekran.
Savet
Možete brzo da se prebacite sa jedne omiljene lokacije ili kartice na drugu tako što ćete u komandama aplikacije dodirnuti dugme Omiljene lokacije ili kliknuti na njega,Dugme „Omiljene lokacije“ odnosno dugme KarticeDugme „Kartice“.

Čitanje, čuvanje i deljenje sadržaja na vebu

Dol listate omiljene sadržaje na mreži, na traci adresa potražite ikonu Prikaz za čitanjeIkona prikaza za čitanje. Prikaz za čitanje će raščistiti nepotrebne stavke kao što su oglasi, tako da će se članci u centralnom delu i videće se jasno. Dodirnite ovu ikonu ili kliknite na nju da biste otvorili stranicu u prikazu za čitanje. Kada poželite da se vratite u prikaz za pregledanje, samo ponovo dodirnite ikonu.
Članak na vebu dok je prikaz za čitanje isključen
Članak na vebu dok je prikaz za čitanje isključen
Članak na vebu dok je prikaz za čitanje uključen
Članak na vebu dok je prikaz za čitanje uključen

Prilagođavanje postavki prikaza za čitanje

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega, a zatim u odeljku Prikaz za čitanje odaberite stil fonta i veličinu teksta.

Evo nekih različitih opcija za stilove koje možete da izaberete.

Prilagođeni stil fonta u prikazu za čitanje
Prilagođeni stil fonta u prikazu za čitanje
Prilagođeni stil fonta u prikazu za čitanje

Čuvanje stranica u listi za čitanje

Kada naiđete na neki članak ili neki drugi sadržaj koji želite da pročitate kasnije, umesto da sami sebi šaljete vezu u e-poruci ili da ostavljate dodatne kartice otvorenim, samo ga smestite na svoju listu za čitanje. Lista za čitanje je vaša lična biblioteka sadržaja. U nju možete da dodajete članke, video zapise i druge sadržaje direktno iz programa Internet Explorer ne napuštajući stranicu na kojoj se nalazite.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 2. Dodirnite ikonu Lista za čitanje ili kliknite na nju, a zatim dugme Dodaj. Veza do sadržaje je sačuvana u listi za čitanje.

Zaštita svoje privatnosti

Druženje, kupovina, učenje, deljenje, posao – sve su to stvari od kojih se verovatno sastoje vaše svakodnevne aktivnosti na vebu i koje bi mogle da otkriju vaše lične informacije drugim ljudima. Internet Explorer vas štiti uz poboljšane pozadinske bezbednosne opcije i dodatnu kontrolu koju dobijate nad svojom privatnošću. U nastavku su navedeni neki načini kako i sami možete da pomognete u zaštiti svoje privatnosti:

Koristite InPrivate pregledanje. Pregledači skladište informacije kao što je istorija pretraživanja kako bi poboljšali doživljaj korišćenja. Ako upotrebite karticu InPrivate, moći ćete da pregledate stranice na uobičajen način, ali podaci kao što su lozinke, istorija pretraživanja i istorija posećenih veb-stranica će biti obrisani čim zatvorite pregledač. Da biste otvorili karticu InPrivate, brzo prevucite prstom od donje ivice ekrana (ili kliknite) da biste prikazali komande aplikacije, a zatim dodirnite dugme Alatke kartice Dugme „Alatke kartice“ ili kliknite na njega, a potom dodirnite ili mišem izaberite stavku Nova InPrivate kartica.

Koristite zaštitu od praćenja i funkciju Bez praćenja da biste zaštitili svoju privatnost. Praćenje se odnosi na način na koji veb-lokacije, nezavisni dobavljači sadržaja, oglašivači i drugi upoznaju vašu interakciju sa različitim veb-lokacijama. Tu spada beleženje veb-lokacija koje ste posetili, veza na koje ste kliknuli i proizvoda koje ste kupili ili pregledali. U programu Internet Explorer možete da koristite funkcije Zaštita od praćenja i Bez praćenja da biste ograničili količinu informacija koje treće strane mogu da prikupe o tome kako pregledate veb i poslali svoje željene postavke privatnosti lokacijama koje posećujete.

Potrebna vam je dodatna pomoć?