Aplikacija „Kalkulator“ za Windows: najčešća pitanja

Evo nekih odgovora na najčešća pitanja o aplikaciji „Kalkulator“ za Windows. Aplikaciju „Kalkulator“ za Windows možete da koristite za sve od jednostavne matematike i konverzija do naučnih izračunavanja.

Informacije o aplikaciji „Kalkulator“ na radnoj površini potražite u članku Kalkulator: najčešća pitanja. Isto tako, u Windows prodavnici možete da pronađete i preuzmete još aplikacija kalkulatora i matematičkih aplikacija.

Prikaži sve

Koje sve režime ima kalkulator?

Kalkulator se nalazi u sklopu standardnog režima za osnovna izračunavanja, u naučnom režimu za izračunavanje složenih matematičkih operacija kao i u sklopu konvertora za konvertovanje mernih jedinica.

Kako se konvertuju vrednosti iz jedne merne jedinice u drugu?

 1. Otvorite kalkulator.

 2. Dodirnite Konvertor ili kliknite na njega.

 3. Izaberite u padajućem meniju mernu jedinicu koju želite da konvertujete. Možete odabrati nešto od sledećeg:

  • Jačina zvuka

  • Dužina

  • Težina

  • Temperatura

  • Energija

  • Površina

  • Brzina

  • Vreme

  • Snaga

  • Podaci

 4. Kada nađete ono što želite, u padajućim menijima izaberite mernu jedinicu koju želite da konvertujete.

 5. Unesite pomoću numeričke tastature broj za neku mernu jedinicu koju želite da konvertujete. Konvertovana merna jedinica će se automatski prikazati.

Kako da koristim aplikaciju „Kalkulator“ uporedo sa drugim aplikacijama?

 1. Otvorite kalkulator.

 2. Otvorite drugu aplikaciju koju želite da koristite istovremeno sa aplikacijom „Kalkulator“.

 3. Prevucite prstom udesno da bi se aplikacija „Kalkulator“ pojavila, onda je prevucite ulevo ili udesno sve dok se ne otvori iza druge aplikacije.
  (Ako koristite miš, pomerite pokazivač u gornji levi ugao sve dok se aplikacija „Kalkulator“ ne pojavi, a zatim je prevucite ulevo ili udesno dok se ne otvori iza druge aplikacije)

 4. Podesite širinu kalkulatora tako što ćete pomerati trake između aplikacija.

Kako da uskladištim brojeve koje želim da zapamtim i ponovo ih koristim?

I u standardnom i u naučnom režimu možete uneti vrednost u kalkulator i sačuvati je u memoriji kako biste lakše mogli da je ponovo upotrebite. Evo kako:

 1. Kada u kalkulator unesete broj koji želite da uskladištite (bilo da ste ga uneli ručno ili dobili kao rezultat izračunavanja) dodirnite dugme M, ili kliknite na njega.

 2. Broj koji ste uskladištili u memoriji pojaviće se desno od numeričke tastature u okviru stavke Memorija. (Ako aplikaciju „Kalkulator“ koristite uporedo sa drugom aplikacijom, brojevi iz memorije pojaviće se u dnu ekrana.) U memoriji možete istovremeno sačuvati i do 100 brojeva.

 3. Da biste koristili broj iz memorije, dodirnite broj na spisku Memorija ili kliknite na njega. Broj će se pojaviti u kalkulatoru.

Brisanje brojeva iz memorije

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u oblast tastature.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Izbriši memoriju. Na taj način ćete izbrisati sve brojeve koje ste uskladištili u memoriji.

Koje tasterske prečice mogu da koristim sa kalkulatorom?

Tasterske prečice mogu biti korisne kada je potrebno da brzo napravite proračune. Evo liste tasterskih prečica koje možete da koristite sa kalkulatorom:

Tasterska prečica
Radnja

Alt+1

Prebacivanje u režim „Standardni“

Alt+2

Prebacivanje u režim „Naučni“

Alt+3

Prebacivanje na režim konvertora

Ctrl+L

Brisanje svih brojeva iz memorije

Ctrl+M

Pritisnite dugme M

Ctrl+P

Koristite M+ za najnoviji broj u memoriji

Ctrl+Q

Koristite M- za najnoviji broj u memoriji

Ctrl+R

Ponovno pozivanje najnovijeg broja u memoriji

F9

Klik na dugme +/–

R

Klik na dugme 1/×

@

Klik na dugme za kvadratni koren ()

Del

Klik na dugme CE

Esc

Pritisnite dugme C

F3

Izbor opcije Stepeni u režimu „Naučni“

F4

Izbor opcije Radijani u režimu „Naučni“

F5

Izbor opcije Gradijani u režimu „Naučni“

Ctrl+G

Klik na dugme 10x u režimu „Naučni“

Ctrl+S

Klik na dugme sin-1 u režimu „Naučni“

Ctrl+O

Klik na dugme cos-1 u režimu „Naučni“

Ctrl+T

Klik na dugme tan-1 u režimu „Naučni“

Ctrl+Y

Klik na dugme y√x u režimu „Naučni“

D
(Ako je vaš jezik postavljen na poljski ili slovački %)

Klik na dugme Mod u režimu „Naučni“

L

Klik na dugme log u režimu „Naučni“

N

Klik na dugme ln u režimu „Naučni“

Ctrl+N

Klik na dugme ex u režimu „Naučni“

O

Klik na dugme cos u režimu „Naučni“

P

Klik na dugme pi π u režimu „Naučni“

Q
(Ako je vaš jezik postavljen na poljski, Q ASCII)

Klik na dugme x2 u režimu „Naučni“

S

Klik na dugme sin u režimu „Naučni“

T

Klik na dugme tan u režimu „Naučni“

V

Klik na dugme F-E u režimu „Naučni“

Y

Klik na dugme xy u režimu „Naučni“

!

Klik na dugme n! u režimu „Naučni“

Potrebna vam je dodatna pomoć?