Pomoć za aplikaciju „Kalendar“

U aplikaciji „Kalendar“ možete da imate nekoliko kalendara, uključujući i poslovne, u isto vreme i na istom mestu. Da biste koristili aplikaciju „Kalendar“, moraćete da se prijavite u svoj računar pomoću Microsoft naloga. Kada otvorite „Kalendar“, videćete sve događaje iz svog Microsoft naloga. Da biste videli događaje iz drugih kalendare, dodajte naloge za te kalendare u aplikaciju „Kalendar“.

Prikaz „Novo“ u aplikaciji „Kalendar“

Napomene

 • Zbog promena koje je Facebook uneo u svoj softver, integracija mreže Facebook u „Kalendar“ više nije podržana. To znači da će „Kalendar“ više neće moći da preuzima informacije iz mreže Facebook, ili da ih direktno deli u toj mreži. Za više informacija pogledajte temu pomoć Usluga Facebook Connect više nije dostupna.

  30. januara 2013 godine Google je ukinuo podršku za nove EAS (Exchange ActiveSync) veze u nekim scenarijima. To znači da više ne možete da dodajete ili sinhronizujete svoj Google kalendar, ali te događaje možete da vidite ako ih premestite u Outlook.com.

  Ako promenite vremensku zonu, morate da zatvorite aplikaciju „Kalendar“ i ponovo da je otvorite da bi promene stupile na snagu. Da biste zatvorili aplikaciju, prevucite aplikaciju na dno ekrana i držite je tu dok se ne okrene.

Evo nekih uputstava koja će vam pomoći da započnete korišćenje kalendara.

Prvi koraci

Prikaži sve

Dodavanje kalendara

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 3. Dodirnite vezu Dodaj nalog ili kliknite na nju, dodirnite ili izaberite tip naloga koji želite da dodate, a zatim sledite prikazana uputstva.

Uklanjanje kalendara

Uklanjanje naloga iz kalendara ne briše prvobitni nalog ili prvobitne događaje. Njima i dalje možete da pristupite preko pregledača ili druge aplikacije kalendara.

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 3. Dodirnite ili izaberite nalog koji želite da uklonite.

 4. Pri dnu dodirnite dugme Ukloni nalog ili kliknite na njega.

Ako uklonite Microsoft nalog (nalog sa kojim se prijavljujete u Windows), time ćete ukloniti sve naloge iz aplikacija „Pošta“, „Kalendar“ i „Osobe“, i nećete moći da koristite te aplikacije. Možda ćete umesto toga hteti da sakrijete svoj kalendar, a uputstvo za to možete da nađete u odeljku „Sakrivanje kalendara ili menjanje njegove boje“ u nastavku ove teme pomoći.

Uklanjanje Microsoft naloga

Ako iz nekog razloga ipak treba da uklonite svoj Microsoft nalog, evo uputstva:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili kliknite na opciju Promena postavki računara.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, a zatim stavku Prekini vezu.

Dodavanje kalendara međunarodnih praznika

U aplikaciji „Kalendar“ možete da vidite kalendar praznika u svojoj zemlji ili regionu ukoliko imate nalog u usluzi Outlook.com. Da biste saznali kako, pogledajte članak Dodavanje prazničnog ili lunarnog kalendara u Outlook.com.

Prikaz kalendara po danu, nedelji, mesecu i na druge načine

Kad otvorite kalendar, prvo vidite događaje za taj dan na pozadinskoj slici koju možete da izmenite.

Prikaz „Novo“ u aplikaciji „Kalendar“

Da biste izmenili pozadinsku sliku:

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pozadina, a zatim stavku Pregledaj, odaberite sliku koju želite, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Odaberi sliku.

  Ako želite da koristite originalnu pozadinsku sliku kalendara, otvorite komande aplikacije, dodirnite ili izaberite stavku Pozadina, a zatim stavku Koristi podrazumevanu vrednost.

Evo kako da vidite drugi prikaz kalendara:

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Izaberite neku opciju koju vidite pri vrhu ekrana – Dan, Radna sedmica, Sedmica ili Mesec.

  Radna sedmica je od ponedeljka do petka.

Prikazivanje različitih prikaza kalendara kao što su „Šta je sledeće“, „Dan“, „Nedelja“, „Radna nedelja“ i „Mesec“ pomoću komandi aplikacije

Dodavanje i brisanje događaja

Dodali događaj

Evo najbržeg načina da se doda događaj:

 1. Odaberite datum koji želite. Datumu možete brzo pristupiti dodirom na strelicu nadole pored naslova u kalendaru na način prikazan ovde.

  Kako brzo preći na datum u prošlosti ili budućnosti
 2. Dodirnite prazan vremenski slot na kalendaru, mišem ili prstom uzmite okrugle regulatore na vrhu i dnu da biste podesili trajanje i dodali neophodne detalje.

  Brzo kreiranje događaja u kalendaru

  Da biste dodali više informacija, dodirnite strelicu u polju ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Dodaj detalje. Možete da pozovete osobe, čineći ovaj događaj periodičnim, ili da izmenite status.

Ako ne možete da pronađete prazan slot, evo kako dodajete događaj:

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Novo.

 3. Unesite ime, datum, vreme i lokaciju događaja ili sastanka.

  Ako je to događaj koji se ponavlja, dodirnite ili izaberite stavku Prikaži više , a zatim odaberite svoju opciju tako što ćete dodirnuti polje Koliko često ili kliknuti na njega.

Brisanje događaja

Evo kako da izbrišete događaj:

 1. U aplikaciji „Kalendar“ dodirnite ili izaberite događaj koji želite da izbrišete.

 2. Dodirnite dugme Izbriši događaj ili kliknite na njega na ekranu.

Pozivanje osobe na događaj ili sastanak

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Novo.

 3. Unesite datum, vreme i lokaciju događaja ili sastanka.

 4. U polje Ko unesite imena ili e-adrese osoba koje želite da pozovete.

  Ako kreirate sastanak iz svog Outlook naloga, možda ćete moći da vidite kada su drugi slobodni ili zauzeti i da na osnovu njihove dostupnosti zakažete sastanak. Da biste to učinili, dodirnite stavku Pomoćnik za planiranje, ili kliknite na nju. Ovo je dostupno samo ako se na vašem radnom mestu koristi Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1, ili Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Da biste dobili tu informaciju, raspitajte se kod svog administratora mreže.

 5. Ako želite da ovo bude periodični događaj, dodirnite ili kliknite na Prikaži više i unesite potrebne detalje.

 6. Dodirnite dugme za slanje poziva ili kliknite na njega Dugme „Pošalji poziv“ .

Postavke kalendara

Prikaži sve

Prikaz ili sakrivanje rođendana

Evo kako možete da prikažete ili sakrijete rođendane u kalendaru:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega, a zatim u odeljku Kalendar rođendana izaberite opciju Prikaži ili Sakrij.Prikaz ili sakrivanje kalendara rođendana

Iako rođendane ne možete da dodajete direktno u aplikaciju „Kalendar“, postoje drugi načini da vidite rođendane kontakata.

Sakrivanje kalendara ili menjanje njegove boje

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 3. Dodirnite ili izaberite kalendar koji želite da promenite, a zatim uradite sledeće:

  • Kod imena kalendara promenite postavku Prikaži u Sakrij.

  • U okviru odgovarajuće postavke, upotrebite listu da biste promenili boju kalendara.

Tasterske prečice

Evo tasterskih prečica za kalendar.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+1 ili Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prikaza „Šta je sledeće“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+2 ili Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dnevnog prikaza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+3 ili Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prikaza radne sedmice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+4 ili Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje sedmičnog prikaza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+5 ili Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje mesečnog prikaza

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu „Šta je sledeće“ idite do kraja liste događaja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T ili Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na današnji dan

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje novog događaja

Pritisnite ovaj taster

Page up

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na prethodna dva dana

U prikazu „Šta je sledeće“ pomerajte unapred kroz listu događaja

U prikazu datuma pređite na prethodni mesec

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na prethodna dva dana

Pritisnite ovaj taster

Page down

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na sledeći mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na sledeću sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na sledeća dva dana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na sledeći mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na sledeću sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na sledeća dva dana

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na sledeći dan

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na prethodni dan

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na sledeći čas

Pritisnite ovaj taster

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na prethodni čas

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Idite nazad ili napustite događaj bez čuvanja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje ili slanje događaja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P, korišćenje strelica nagore i nadole za izbor

Za izvršavanje sledeće radnje

Odgovor na događaj

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje događaja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+klik

Za izvršavanje sledeće radnje

U slobodnom vremenskom slotu ide direktno na stranicu sa detaljima o događaju kalendara

Za informacije o tome kako da dobijate obaveštenja o predstojećim događajima pogledajte Kako da upravljate obaveštenjima za aplikacije „Pošta“, „Kalendar“, „Osobe“ i „Poruke“.

Potrebna vam je dodatna pomoć?