Promena postavki za ripovanje muzike

Ripovanje muzike vam omogućava da numere sa audio CD-ova prenesete na računar. Kada ripujete numere, one postaju digitalne datoteke na računaru.

Postoje dva mesta u Player biblioteci u kojima možete prilagoditi postavke i poboljšati ripovanje:

 • U meniju Postavke ripovanja (sa manje izbora prilagođavanja).

 • U dijalogu Opcije (sa više izbora prilagođavanja).

Evo nekih koraka koji će vam pomoći na početku:

Prikaži sve

Promena postavki u meniju „Postavke ripovanja“

 1. Otvorite Windows Media Player:

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite termin Windows Media Player , dodirnite ili izaberite stavku Aplikacije, a zatim stavku Windows Media Player.

  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, dodirnite dugme Prebaci na biblioteku Dugme „Prebaci se na biblioteku“ ili kliknite na njega u gornjem desnom uglu programa Player.
 2. Ubacite CD u CD jedinicu.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Postavke ripovanja.

 4. U meniju Postavke ripovanja odaberite postavku koju želite da promenite.

  Meni „Postavke ripovanja“
  Meni „Postavke ripovanja“

  Prve dve stavke u meniju mogu biti zbunjujuće, stoga evo nekih informacija o stavkama „Format“ i „Kvalitet zvuka“:

  • Pomoću stavke Format možete odabrati format za datoteke koje se kreiraju tokom procesa ripovanja. Podrazumevani format je Windows Media Audio. Ostale dostupne opcije su:

   • Windows Media Audio Pro. Ovaj format podržava širok opsega korišćenja, od višekanalnog zvuka pune rezolucije za sisteme prostornog zvuka do veoma efikasnog zvuka na niskim brzinama protoka za prenosne uređaje. Neki uređaji ne podržavaju ovaj format.

   • Windows Media Audio (promenljiva brzina protoka). Uz ovaj format možete smanjiti veličinu datoteke, ali ripovanje muzike može duže potrajati.

   • Windows Media Audio bez gubitaka. Ovaj format pruža najbolji kvalitet zvuka, ali će se veličina datoteke povećati.

   • MP3. Ovaj format je stariji od Windows Media Audio formata i podržava ga većina medijskih uređaja.

   • WAV (bez gubitaka). Ovaj format stvara velike, nekomprimovane datoteke.

   Napomena

   • Vaši izbori će se primeniti na nove numere koje ripujete. Player možete koristiti da biste promenili format numere koju ste već ripovali. Ako niste sigurni koji formati bi vam najviše odgovarali, probajte da koristite drugačije postavke formata i kvaliteta, a zatim poslušajte različite numere kako biste lakše odlučili.

  • Pomoću stavke Kvalitet zvuka možete podesiti kvalitet kompresije koja se koristi. Odaberite postavku kvaliteta koja u odnosu na vaše želje predstavlja najbolji balans kvaliteta i veličine datoteke. Imajte na umu da možete podesiti kvalitet ako ste izabrali format bez gubitaka, na primer Windows Media Audio bez gubitaka ili WAV (bez gubitaka).

Promena postavki u dijalogu „Opcije“

 1. Otvorite Windows Media Player:

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite termin Windows Media Player , dodirnite ili izaberite stavku Aplikacije, a zatim stavku Windows Media Player.

  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, dodirnite dugme Prebaci na biblioteku Dugme „Prebaci se na biblioteku“ ili kliknite na njega u gornjem desnom uglu programa Player.
 2. U Player biblioteci dodirnite ili izaberite stavku Organizuj, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 3. Dodirnite ili izaberite karticu Ripovanje muzike.

 4. Na kartici Ripovanje muzike odaberite postavku koju želite da promenite.

  • Da biste ripovanu muziku sačuvali u određenoj fascikli, idite na Ripuj muziku na ovoj lokaciji, a zatim dodirnite dugme Promeni ili kliknite na njega. Ako ne promenite ovu postavku, muzika će biti ripovana na lokaciju podrazumevane fascikle.

  • Ako želite da koristite neko drugo ime za ripovane datoteke, dodirnite ili izaberite stavku Ime datoteke.

  • Ako želite da promenite format za datoteke koje se kreiraju tokom procesa ripovanja, odaberite stavku Format. Podrazumevani format je Windows Media Audio. Ostale dostupne opcije su:

   • Windows Media Audio Pro. Ovaj format podržava širok opsega korišćenja, od višekanalnog zvuka pune rezolucije za sisteme prostornog zvuka do veoma efikasnog zvuka na niskim brzinama protoka za prenosne uređaje. Neki uređaji ne podržavaju ovaj format.

   • Windows Media Audio (promenljiva brzina protoka). Uz ovaj format možete smanjiti veličinu datoteke, ali ripovanje muzike može duže potrajati.

   • Windows Media Audio bez gubitaka. Ovaj format pruža najbolji kvalitet zvuka, ali će se veličina datoteke povećati.

   • MP3. Ovaj format je stariji od Windows Media Audio formata i podržava ga većina medijskih uređaja.

   • WAV (bez gubitaka). Ovaj format stvara velike, nekomprimovane datoteke.

   Napomena

   • Izbori će se primeniti na nove numere koje ripujete; ne možete koristiti Player da biste promenili format numere koju ste već ripovali. Ako niste sigurni koji formati bi vam najviše odgovarali, probajte da koristite drugačije postavke formata i kvaliteta, a zatim poslušajte različite numere kako biste lakše odlučili.

  • Ako želite da zaštitite ripovane datoteke pomoću prava na korišćenje medija, izaberite stavku Zaštiti muziku od kopiranja.

  • Pomoću stavke Kvalitet zvuka možete podesiti kvalitet kompresije prilikom ripovanja numera. Odaberite postavku kvaliteta koja u odnosu na vaše želje predstavlja najbolji balans kvaliteta i veličine datoteke. Ako niste sigurni koju postavku da koristite, pokušajte da ripujete sa različitim formatima i brzinama protoka, a zatim reprodukujte datoteke. Imajte na umu da možete podesiti kvalitet ako ste izabrali format bez gubitaka, na primer Windows Media Audio bez gubitaka ili WAV (bez gubitaka).

Napomena

 • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.

Potrebna vam je dodatna pomoć?