Aplikacija „Pošta“ za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Postavke

Postoje dve vrste postavki u aplikaciji „Pošta“ – one koje se odnose na određeni nalog i one koje se odnose na sve naloge.

Postavke koje se primenjuju na sve naloge

Evo kako možete da vidite postavke koje se primenjuju na sve naloge:

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

Postavka Njegova funkcija Opcije
Postavka

Grupisanje e-poruka po razgovorima

Njegova funkcija

Ovo je podrazumevano uključeno i grupiše sve poruke koje imaju istu temu. Ako ste ovu opciju isključili, videćete sve poruke pojedinačno.

Opcije

Uključeno

Isključeno

Postavka

Kada je izabrana nepročitana poruka, označi je kao crvenu

Njegova funkcija

Označava poruke kao crvene kada je dodirnete ili izaberete.

Opcije

Uključeno

Isključeno

Postavka

Font poruke

Njegova funkcija

Dodirnite ili izaberite opcije koje želite da biste podesili podrazumevanu veličinu, font i boju poruka koje ovde pišete. Ovo možete da promenite u bilo kom trenutku.

Opcije

Nije dostupno

Postavke karakteristične za nalog

Evo kako možete da vidite postavke koje se odnose na određeni nalog:

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, a zatim odaberite željeni nalog.

Postavka Njegova funkcija Opcije
Postavka

Ime naloga

Njegova funkcija

Promenite ovo u ono što želite. Na primer, Hotmail-posao ili Outlook-lično.

Opcije

Unesite ime za svoj nalog.

Postavka

Preuzimanje nove e-pošte

Njegova funkcija

Odlučite koliko često želite da preuzimate e-poštu

Opcije

Kako stavke stižu

Svakih 15 minuta

Svakih 30 minuta

Svaki sat

Ručno

Postavka

Preuzmi e-poštu iz

Njegova funkcija

Odlučite koliko vremena unazad želite da vidite e-poštu.

Opcije

Poslednja 3 dana

Poslednjih 7 dana

Poslednje 2 sedmice

Poslednji mesec

Sve vreme. E-porukama može trebati mnogo vremena za sinhronizaciju.

Postavka

Organizovanje e-pošte (samo za Outlook.com )

Njegova funkcija

Novosti, ponude i ispravke sa lokacija kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn podrazumevano će biti prikazane u zasebnom prozoru (poruke će biti izvučene iz prijemnog sandučeta). Ako u prijemno sanduče želite da vratite e-poruke koje su zapravo bilteni i/ili društvene ispravke, opozovite izbor povezane opcije.

Opcije

Zasebno prikazivanje biltena

Zasebno prikazivanje društvenih ispravki

Postavka

Prikazivanje obaveštenja e-pošte

Njegova funkcija

Obaveštenja se pojavljuju u gornjem desnom uglu ekrana svaki put kada dobijete e-poruku od neke osobe. Takođe možete odabrati da vidite samo obaveštenja kada vam neko od omiljenih kontakata pošalje e-poruku. Ako ne možete da promenite ovu postavku, možda morate otići u Postavke računara da biste je promenili. Da biste saznali više, pogledajte članak Kako upravljati obaveštenjima za aplikacije „Pošta“, „Kalendar“ i „Osobe“.

Opcije

Sve e-poruke

E-poruke od omiljenih kontakata

Nikada

Postavka

Automatski preuzmi spoljne slike

Njegova funkcija

Odlučite da li želite da aplikacija „Pošta“ automatski preuzima slike. Ako isključite ovu postavku, možete odabrati da preuzmete spoljne slike u porukama pošto ih pročitate.

Opcije

Uključeno

Isključeno

Postavka

Korišćenje potpisa u e-poruci

Njegova funkcija

Ova postavka vam omogućava da kreirate i dodate potpis e-poruke u sve e-poruke koje šaljete sa određenog naloga.

Opcije

Da

Ne

Postavka

Pošalji automatske odgovore (samo za Outlook.com i Exchange naloge)

Njegova funkcija

Ovu postavku možete uključiti da biste slali automatske odgovore osobama kada znate da neko vreme nećete biti u mogućnosti da pregledate svoju e-poštu.

Opcije

Uključeno

Isključeno

Postavka

Željena e-adresa (samo za Outlook.com)

Njegova funkcija

Omogućava vam da pošaljete e-poruku koristeći Outlook.com pseudonim. Da biste saznali više o pseudonimima, pogledajte Korišćenje pseudonima za dodavanje e-adrese u nalog

Opcije

Izbor sa liste pseudonima

Sledeće: Tasterske prečice