Pretraga, deljenje, štampanje i još toga

Obuka za Windows: stranica 6 od 11

Obavljanje najčešćih radnji korišćenjem dugmadi

Glavna dugmad (ima ih pet) za pretragu, deljenje, pokretanje, uređaje i postavke predstavljaju brz način da obavite česte radnje kao što su pretraga veba i računara, štampanje dokumenata i slanje fotografija i veza e-poštom. Ta dugmad je uvek dostupna sa desne strane ekrana, bez obzira na to gde se nalazite u operativnom sistemu Windows.

Dugmad

Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo. Zatim dodirnite dugme Pretraga, Deljenje, Pokretanje, Uređaji ili Postavke ili kliknite na neko od te dugmadi. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme Pretraga, Deljenje, Pokretanje, Uređaji ili Postavke.)

Takođe, možete da pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +C da biste prikazali dugmad.

Pretraga

Dugme za pretragu koristi Bing pametnu pretragu pomoću koje vam omogućava da pretražujete računar, veb i OneDrive, kao i neke aplikacije i Windows prodavnicu. Jedna pretraga vam može obezbedite rezultate sa svih tih mesta, a moći ćete i da se vratite u rezultate pretrage bez potrebe da je ponavljate.

Pretraživanje računara, veba i sadržaja usluge OneDrive pomoću Bing pametne pretrage

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)
  Takođe, možete da pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +S ili pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom i počnete da kucate da biste prikazali dugme za pretragu. A ako ste na početnom ekranu, možete da dodirnete dugme Pretraga ili kliknete na njega Dugme za pretragu, a možete i samo da počnete da kucate. (Ako ne vidite dugme za pretragu na početnom ekranu, nemate najnoviju ispravku za Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Više informacija potražite u članku Instalirajte ispravku za Windows 8.1 (KB 2919355).)
 2. Unesite termin za pretragu. Dok kucate, videćete listu rezultata pretrage i predloga.

 3. Kada na listi vidite aplikaciju, datoteku ili postavku koju tražite, dodirnite je ili kliknite na nju da biste je otvorili. Da biste videli sve rezultate za određeni termin za pretragu, uključujući i rezultate sa veba koje obezbeđuje usluga Bing, dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega Dugme za pretragu da biste otišli na stranicu sa rezultatima pretrage. Takođe, možete da dodirnete neki predlog za pretragu ili da kliknete na njega.
 4. Na stranici sa rezultatima pretrage dodirnite rezultat pretrage ili kliknite na njega da biste ga otvorili.

Stranica sa rezultatima pretrage

Rezultati su grupisani prema kategoriji i mestu odakle potiču. Na primer, fotografije sa računara će biti u istoj grupi, kao i fotografije sa veba. Rezultati iz vaših ličnih datoteka na računaru i usluge OneDrive će biti navedeni prvi, a slediće ih rezultati iz aplikacija i sa veba. Sličice vam pružaju predstavu onoga što ćete dobiti i pre nego što dodirnete ili kliknete na neki rezultat. Da biste videli rezultate pretrage iz određene kategorije, dodirnite vezu Pogledaj sve ispod te kategorije ili kliknite na nju.

Povratak na stranicu sa rezultatima pretrage

Ako otvorite neki rezultat pretrage i vidite da to nije ono što ste tražili, možete da se vratite na stranicu sa rezultatima pretrage bez potreba da ponavljate pretragu ispočetka. Ako se služite dodirom, brzo prevucite prstom udesno od leve ivice ekrana. (Ako se služite mišem, postavite pokazivač u gornji levi ugao ekrana, a zatim kliknite.)

Dobijanje preciznijih rezultata pretrage

Dugme za pretragu automatski pretražuje aplikacije, datoteke i postavke na računaru, u usluzi OneDrive i na vebu. Međutim, vi možete da pretražujete samo jedan tip rezultata, na primer, postavke ili slike na vebu. U određenim aplikacijama možete da pretražite samo tu aplikaciju.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Dodirnite strelicu Strelica iznad okvira za pretragu iznad okvira za pretragu ili kliknite na nju, a zatim izaberite željenu kategoriju.

Promena postavki za pretragu

Možete da obrišete istoriju pretrage, odaberete kako ćete deliti informacije o pretragama sa uslugom Bing i promenite opcije za „Bezbednu pretragu“ koja filtrira sadržaj za odrasle iz rezultata pretrage. Ukoliko želite, možete da isključite pretragu veba da biste videli samo rezultate sa računara i iz usluge OneDrive (možda ćete to hteti da uradite ukoliko koristite ograničenu vezu sa internetom).

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dugme Pretraži.

 3. Promena postavke u skladu sa svojim željama.

Deljenje

Dugme za deljenje je brz način da podelite datoteke, fotografije i informacije sa osobama koje poznajte ili da sačuvate neke stavke za kasnije, bez potrebe da izlazite iz aplikacije koju ste otvorili. Možete da delite fotografiju istovremeno sa samo nekoliko osoba, delite vezu sa celom svojom društvenom mrežom ili pošaljete neki članak u aplikaciju Lista za čitanje da biste ga kasnije pročitali.

Dugme za deljenje možete da koristite za deljenje sadržaja iz većine aplikacija. Ako želite da delite sadržaj sa radne površine, možete da koristite e-poštu, dok za deljenje datoteka i fotografija možete da koristite uslugu OneDrive.

Dugme za deljenje

Deljenje datoteka

 1. U okviru neke aplikacije, brzo prevucite stavku koju želite da delite da biste je izabrali. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da delite da biste je izabrali.)

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 3. Dodirnite ili kliknite na osobu, aplikaciju ili uređaj sa kojim želite da delite, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Deljenje veze

 1. Otvorite aplikaciju i idite do veb-lokacije, mape ili članka koji želite da delite.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 3. Dodirnite ili kliknite na osobu, aplikaciju ili uređaj sa kojim želite da delite, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Promena postavki za deljenje

Možete da promenite aplikacije koje se pojavljuju u dometu dugmeta za deljenje, kao i njihov izgled u listi.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dugme Deli.

 3. Promena postavke u skladu sa svojim željama.

Pokretanje

Dugme za pokretanje možete da koristite da biste došli do početnog ekrana, bez obzira na to gde se nalazite u operativnom sistemu Windows. Takođe, ako se već nalazite na početnom ekranu, upotrebite ovo dugme da biste se vratili u poslednju aplikaciju koju ste koristili.

Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

Dugme za pokretanje
Savet

Ako koristite miš, možete da premeštate pokazivač u donji levi ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme za pokretanje da biste se vratili na početni ekran.

Uređaji

Dugme za uređaje je brz način da pošaljete datoteke i informacije do drugih uređaja koji su povezani sa računarom, kao što su štampač, Xbox konzola, telefon, zvučnici, TV ili projektor. Lista uređaja koji su u dometu dugmeta za uređaje zavisi od toga koje uređaje imate i da li su povezani sa računarom. Više informacija o konfigurisanju uređaja potražite u temi pomoći Dodavanje i uklanjanje uređaja i štampača i upravljanje njima.

Korišćenje dugmeta za uređaje

 1. Otvorite aplikaciju i brzo prevucite stavku ili datoteku koju želite da pošaljete u uređaj da biste je izabrali. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na stavku ili datoteku da biste je izabrali.)

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 3. Odaberite neku od ovih opcija:

  Strimujte video zapise, muziku ili fotografije u vidu projekcije slajdova na neki drugi uređaj (na primer, na TV ili muzički stub). Dodirnite dugme Reprodukuj ili kliknite na njega i pratite uputstva na ekranu. Više informacija o tome kako da konfigurišete reprodukciju potražite u temi pomoći Puštanje protoka slika, video zapisa i muzike pomoću programa Play.

  Odštampajte dokument, fotografiju ili e-poruku. Dodirnite dugme Odštampaj ili kliknite na njega i pratite uputstva na ekranu. Više informacija potražite u članku Kako štampati.

  Projektujte sadržaj sa računara (na primer, prezentaciju, projekciju slajdova ili bilo šta drugo sa računara) na neki drugi ekran. Dodirnite dugme Projekcija ili kliknite na njega i pratite uputstva na ekranu.

Postavke

Dugme za postavke vam omogućava da brzo prilagodite nekoliko uobičajenih postavki (kao što su svetlina ekrana ili jačina tona), pronađete postavke računara (kao što su one za personalizaciju, korisničke naloge i uređaje), i promenite postavke za aplikaciju koju koristite.

Brzo prilagođavanje uobičajenih postavki

Postoji nekoliko uobičajenih postavki na računaru kao što su jačina tona, napajanje i mrežna veza koje su vam uvek dostupne kada aktivirate dugme za postavke.
 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili mišem izaberite postavku koju želite da promenite.

Uobičajene postavke

Promena postavki računara

Većinu postavki možete da promenite u odeljku „Postavke računara“ (koji zamenjuje kontrolnu tablu), poput opcija za personalizaciju i postavki za uređaje, korisničke naloge, OneDrive, mrežne veze i jezike.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili mišem izaberite kategoriju postavku koju želite da promenite.

Promena postavki za aplikaciju

Ako vam je otvorena neka aplikacija i aktivirate dugme za postavke, videćete da su postavke te aplikacije prve navedene. Svaka aplikacija se pomalo razlikuje od drugih, tako da i postavke mogu biti neznatno drugačije. Ukoliko se nalazite na početnom ekranu ili na radnoj površini, možete da koristite dugme za postavke da biste ih personalizovali i promenili ostale opcije.

 1. Otvorite neku aplikaciju, ili pređite na početni ekran ili radnu površinu.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite postavku koju želite da promenite. Ako koristite neku aplikaciju i ne vidite ono što želite, proverite odeljak „Postavke računara“ jer se tu nalaze postavke nekih aplikacija.

Postavke aplikacija
Savet

Ako vam je potrebna pomoć za aplikaciju koju koristite, najverovatnije ćete moći da je pronađete u okviru dugmeta za postavke.