Kako Windows izgleda u poređenju sa ostalima?

MacBook ili Windows

Nemojte da donosite konačnu odluku dok ne vidite kako MacBook izgleda u odnosu na Windows uređaj.

Poređenje sa MacBook računarima

iPad ili Windows

Ništa osim činjenica: pogledajte razliku između najnovijih iPad uređaja i Windows tablet računara kada se uporede prema veličini, težini, trajanju baterije, ceni i drugim parametrima.

Poređenje sa iPad računarima