Dodavanje ikona na radnu površinu ili traku zadataka

U operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1, aplikacije iz Windows prodavnice i aplikacije za računare možete da zakačite za traku zadataka radi brzog pristupa. Takođe možete na radnoj površini da kreirate prečice za aplikacije za računare, fascikle i datoteke koje često koristite.

Kačenje aplikacija na traku zadataka

 • Na početnom ekranu kliknite i zadržite aplikaciju ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači za traku zadataka (ovo možete da uradite i u prikazu aplikacija).
  – ili –
  Ako je aplikacija već otvorena na radnoj površini, pritisnite i zadržite dugme na traci zadataka aplikacije ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači ovaj program na traku zadataka.

Napomena

 • Da biste sa trake zadataka uklonili zakačenu aplikaciju, otvorite listu za prelazak za aplikaciju, a zatim dodirnite stavku Otkači ovaj program sa trake zadataka ili kliknite na nju.

Dodavanje prečica na radnu površinu

 1. Pritisnite i držite radnu površinu ili kliknite desnim tasterom miša na nju, dodirnite dugme Novoili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Prečicaili kliknite na njega.

 2. Da biste pronašli stavku u istraživaču datoteka, unesite lokaciju stavke odnosno dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega.

Napomene

 • Da biste izbrisali prečicu sa radne površine, pritisnite i zadržite je ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

 • Ako izbrišete prečicu, uklanja se samo prečica, ne i originalna stavka.

 • Ne možete da kreirate prečice za aplikacije iz Windows prodavnice.

Više informacija o traci zadataka i radnoj površini potražite u člancima Kako se koristi traka zadataka i Radna površina. Više informacija o kačenju aplikacija na početni ekran potražite u članku Početni ekran.

Potrebna vam je dodatna pomoć?