Domen, radna grupa ili matična grupa: koja je razlika?

Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows na mreži moraju biti deo domena ili radne grupe. Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows na kućnim mrežama takođe mogu biti deo matične grupe, ali to je opcionalno. Pripadanje matičnoj grupi olakšava deljenje datoteka i štampača na kućnoj mreži.

Računari na kućnoj mreži obično su deo radne grupe i možda matične grupe, a računari na mrežama na radnom mestu obično su deo domena.

Napomena

 • Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows RT ili Windows 8 ne mogu se pridružiti domenu. Možete se pridružiti domenu samo sa računarom koji radi pod operativnim sistemom Windows 8 Pro ili Windows 8 Enterprise.

U domenu:

Domen predstavlja grupu računara na mreži koji dele zajedničku bazu podataka i bezbednosne smernice. Domenom se upravlja kao celinom sa zajedničkim pravilima i procedurama, a svaki domen ima svoje jedinstveno ime.

 • Neki od računara su serveri. Administratori mreže koriste servere kako bi kontrolisali bezbednost i dozvole za sve računare na domenu. Time se administratorima olakšava unošenje izmena jer se izmene automatski unose na sve računare. Korisnici domena moraju da obezbede lozinku ili druge informacije za prijavljivanje svaki put kad pristupe domenu.

 • Ako imate korisnički nalog na domenu, možete se prijaviti na bilo koji računar na domenu, a da pri tom ne morate imati nalog na tom računaru.

 • Verovatno postoji ograničenje toga koje promene postavki računara možete izvršiti zato što administratori mreže često žele da računari na mreži budu dosledni.

 • U domenu može biti na hiljade računara.

 • Računari mogu biti na različitim lokalnim mrežama.

U radnoj grupi:

Radna grupa predstavlja grupu računara koji su povezani na mrežu koja ne pripada domenu i koji dele resurse, kao što su štampači i datoteke. Kada podesite mrežu, Windows automatski kreira radnu grupu i daje joj ime.

 • Svi računari su ravnopravni; nijedan računar nema kontrolu nad drugim računarom.

 • Svaki računar ima skup korisničkih naloga. Da biste se prijavili na bilo koji računar u radnoj grupi, morate imati nalog na tom računaru.

 • Obično ne postoji više od dvadeset računara.

 • Radna grupa nije zaštićena lozinkom.

 • Svi računari moraju biti na istoj lokalnoj mreži ili podmreži.

U matičnoj grupi:

Matična grupa predstavlja grupu računara na kućnoj mreži koji mogu da dele slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače. Matična grupa je zaštićena lozinkom.

 • Računari na kućnoj mreži moraju pripadati radnoj grupi, ali takođe mogu pripadati i matičnoj grupi. Matična grupa olakšava deljenje slika, muzike, video zapisa, dokumenata i štampača sa drugim osobama na kućnoj mreži.

 • Matična grupa je zaštićena lozinkom, ali potrebno je uneti lozinku samo jednom, kada dodajete računar u matičnu grupu.

Prikaži sve

Da biste saznali da li vaš računar pripada radnoj grupi ili domenu

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe, videćete termin „Radna grupa“ ili „Domen“ posle kojih sledi ime.

  Postavke imena, domena i radne grupe računara
  Postavke imena, domena i radne grupe računara

Da biste saznali da li vaš računar pripada matičnoj grupi

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin mreža i deljenje, izabrati stavku Postavke, a zatim stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Ako pored termina „Matična grupa“ vidite termin „Pridružen“, vaš računar pripada matičnoj grupi.

  Status funkcije HomeGroup u centru za mrežu i deljenje
  Status funkcije HomeGroup u centru za mrežu i deljenje

Napomena

 • Ako na vašoj mreži postoji dostupna matična grupa, možete joj se pridružiti tako što ćete dodirnuti dugme Dostupan da se pridruži ili kliknuti na njega.

Više informacija o radnim grupama potražite u članku Pridruživanje domenu, radnoj grupi ili matičnoj grupi. Više informacija o matičnim grupama potražite u članku HomeGroup od početka do kraja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?