Uređivanje metoda plaćanja za Windows prodavnicu i pregledanje istorije naplate

Kad želite da kupite aplikaciju iz Windows prodavnice, potrebno je da nalogu dodate metod plaćanja. Možete da uredite metod plaćanja ili kasnije da pregledate sve svoje kupovine i istoriju naplate.

Da biste dodali ili uredili metod plaćanja za nalog u Windows prodavnici

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

 3. Izaberite stavku Dodaj način plaćanja ili Uredi način plaćanja, uredite potrebne informacije, a zatim izaberite stavku Prosledi.

Napomene

 • Ako želite da kupite aplikaciju iz prodavnice u određenoj državi ili regionu, treba da koristite metod plaćanja iz te države ili regiona. Više informacija potražite u članku Korišćenje Windows prodavnice u različitim zemljama ili regionima.

 • Ako ste dodali kreditnu karticu kao metod plaćanja, Microsoft vrši autorizaciju kartice stvaranjem male, privremene promene na vašem nalogu. Nećete plaćati ništa dok ne kupite nešto iz Prodavnice.

 • Kada nešto kupite iz Prodavnice, preduzeće zaduženo za kreditnu karticu može da zaračuna naknadu za međunarodne transakcije (International Transaction Fee, ITF) ili naknadu za konverziju valute.

Uklanjanje metoda plaćanja sa naloga

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ukloni.

 4. Prijavite se na veb lokaciji za naplatu pomoću Microsoft naloga.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku opcije plaćanja.

 6. Odaberite način plaćanja, dodirnite ili izaberite stavku uklanjanje, a zatim stavku ukloni.

Prikaz istorije naplate

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaži istoriju naplate

 4. Prijavite se na veb lokaciji za naplatu pomoću Microsoft naloga.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku opcije plaćanja.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku transakcije, a zatim odaberite neku od opcija da biste prikazali istoriju naplate.

Napomene

 • Istoriju naplate možete da vidite samo kad nalogu dodate metod naplate.

 • Da biste odštampali istoriju naplate, dodirnite ili izaberite stavku prikaži za štampanje, a zatim dodirnite dugme štampaj ili kliknite na njega.

 • Ako imate pitanja o naplati u vezi sa Windows prodavnicom, idite na veb lokaciju Microsoft podrške, izaberite kategoriju za pitanje, a zatim odaberite opciju podrške.

 • Ako ne vidite stavku Nalog, vaš računar još uvek nema najnoviju ispravku za prodavnicu. Brzo prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole (ili, ako koristite miš, kliknite desnim tasterom), a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vaš nalog.

Potrebna vam je dodatna pomoć?