Uređivanje fotografija i video zapisa

Ovaj članak opisuje mnoge opcije za uređivanje koje su dostupne u aplikacijama Kamera, Fotografije i OneDrive u operativnom sistemu Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Ako želite da izvršite druga uređivanja, pretražite Windows prodavnicu na računaru da biste našli druge aplikacije za uređivanje fotografija i video zapisa ili preuzmite Foto-galeriju i Movie Maker. Imajte u vidu da Foto-galerija i Movie Maker nisu dostupni za Windows RT 8.1.

Više informacija o aplikacijama koje su ovde pomenute potražite u Aplikacija „Fotografije“ za Windows: najčešća pitanja, Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere i OneDrive: FAQ.

Prikaži sve

Otvaranje fotografije ili video zapisa radi uređivanja

 1. Otvorite aplikaciju Fotografije, Kamera ili OneDrive ili otvorite Istraživač datoteka.

 2. Pronađite fotografiju koju želite da uredite, a zatim je dodirnite ili kliknite na nju da biste je otvorili.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
  Ovo prikazuje komande koje možete da koristite da biste počeli sa uređivanjem.

 4. Ako biste želeli da nastavite sa uređivanjem kada završite sa fotografijom, koristite strelice da biste prešli na sledeću fotografiju. Ako ste u aplikaciji Fotografije ili OneDrive, možete da koristite dugme „Nazad“ da biste potražili ostale fascikle.

Izrezivanje fotografije

 1. Otvorite fotografiju koju želite da izrežete.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Izreži.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Odnos širina/visina i izaberite neku od unapred određenih opcija ili prevucite ivice gde želite.

 5. Kada je fotografija onakva kakvu želite, dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

 6. Kada završite sa vršenjem promena, sačuvajte fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa izmenama.

Rotiranje fotografije

 1. Otvorite fotografiju koju želite da rotirate.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Rotiraj. Fotografija se rotira za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu. Svaki dodir ili klik okreće je za još 90 stepeni.

Fotografija se automatski čuva.

Napomena

 • Video zapisi se ne mogu rotirati u aplikacijama Fotografije, Kamera ili OneDrive.

Osnovno uređivanje fotografija

 1. Otvorite fotografiju.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

  Podrazumevane komande za aplikaciju
 4. Dodirnite ili kliknite na kategoriju na levoj strani, a zatim dodirnite ili kliknite na opciju uređivanja na desnoj strani.

 5. Izvršite izmene. Pogledajte sledeće odeljke za više detalja o svakoj opciji.

 6. Ako želite da uvećate ili umanjite fotografiju, koristite + i - u donjem levom uglu ili skupite i raširite prste na ekranu.

 7. Prevucite nagore sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša da biste koristili druge opcije uređivanja, koje mogu da uključuju:

  • Opoziv radnje

  • Ponavljanje radnje

  • Prikaži original (pritisnite i držite ili kliknite i držite da biste videli prvobitnu fotografiju)

  • Otkaži

 8. Kada završite sa vršenjem promena, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim sačuvajte fotografiju. Možete da sačuvate kopiju originalne fotografije ili da je ažurirate. (Možda ćete videti samo jednu od ovih opcija, u zavisnosti od tipa datoteke i postavki dozvola.)

Napomena

Automatska popravka

Snimak ekrana opcija „Automatski popravi“
 1. Otvorite fotografiju koju želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Odaberite koje od automatski poboljšanih slika želite da koristite.

 5. (Opcionalno) Da biste prikazali prvobitnu verziju fotografije ili opozvali ili vratili promene, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite željenu opciju ili kliknite na nju.

Kada završite sa uređivanjem, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim sačuvajte promene. Više detalja potražite u članku Osnovno uređivanje fotografija.

Osnovne popravke

 1. Otvorite fotografiju koju želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Dodirnite dugme Osnovne popravke ili kliknite na njega.

 5. Odaberite neku od ovih opcija.

  Za izvršavanje sledeće radnje
  Postupite ovako

  Rotirati

  Dodirnite dugme Rotiraj ili kliknite na njega dok se fotografija ne okrene na način na koji želite. Promene se automatski čuvaju.

  Izrezivanje

  1. Dodirnite ili izaberite stavku Izreži.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Odnos širina/visina i izaberite veličinu ili prevucite ivice gde želite.

  3. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

  Ispravljanje

  Koristite birač da biste ispravili fotografiju.

  Uklanjanje efekta crvenih očiju

  1. Dodirnite ili izaberite stavku Crvene oči.

  2. Dodirnite ili izaberite mesto sa kojeg želite da uklonite crveni sjaj. Radi veće preciznosti možete uvećati fotografiju.

  Retuširanje

  1. Dodirnite dugme Retuširaj ili kliknite na njega.

  2. Dodirnite ili izaberite mesto ili mesta koja želite da retuširate. Radi veće preciznosti možete uvećati fotografiju.

 6. (Opcionalno) Da biste prikazali prvobitnu verziju fotografije ili opozvali ili vratili promene, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite željenu opciju ili kliknite na nju.

Kada završite sa uređivanjem, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim sačuvajte promene. Više detalja potražite u članku Osnovno uređivanje fotografija.

Napomena

Podešavanja svetla

 1. Otvorite fotografiju koju želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Dodirnite dugme Svetlo ili kliknite na njega.

 5. Odaberite neku od opcija, a zatim koristite biranje da biste promenili postavku.

  Ovaj
  Izvršava sledeću radnju

  Svetlina

  Posvetljuje ili potamnjuje sliku

  Kontrast

  Podešava razliku između svetlih i tamnih delova fotografije

  Istaknute stavke

  Podešava svetle oblasti fotografije

  Senke

  Podešava tamne oblasti fotografije

 6. (Opcionalno) Da biste prikazali prvobitnu verziju fotografije ili opozvali ili vratili promene, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite željenu opciju ili kliknite na nju.

Kada završite sa uređivanjem, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim sačuvajte promene. Više detalja potražite u članku Osnovno uređivanje fotografija.

Podešavanja boje

 1. Otvorite fotografiju koju želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Dodirnite dugme Boja ili kliknite na njega.

 5. Podesite postavke:

  • Za opcije Temperatura, Svetla nijansa i Zasićenje koristite biranja da biste promenili postavke.

  • Za Poboljšanje boje prevucite iglicu do boje koju želite da poboljšate, zatim koristite biranje da biste promenili postavku. Ako želite da poboljšate druge boje, premestite iglicu i podesite postavku ponovo.

  Ovaj
  Izvršava sledeću radnju

  Temperatura

  Podešava hladnoću ili toplotu fotografije

  Svetla nijansa

  Dodaje zelenu ili magenta svetlu nijansu

  Zasićenje

  Podešava intenzitet boja

  Poboljšanje boje

  Podešava živost izabrane boje. Ovo utiče na sva mesta na kojima se ta boja pojavljuje i ne utiče na druge boje.

 6. (Opcionalno) Da biste prikazali prvobitnu verziju fotografije ili opozvali ili vratili promene, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite željenu opciju ili kliknite na nju.

Kada završite sa uređivanjem, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim sačuvajte promene. Više detalja potražite u članku Osnovno uređivanje fotografija.

Dodavanje efekata

Vinjeta zatamnjuje ili osvetljava uglove fotografije. Selektivni fokus vam omogućava da odaberete deo fotografije koji ćete zadržati u fokusu a ostalo je zamagljeno.

 1. Otvorite fotografiju koju želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Dodirnite dugme Efekti ili kliknite na njega.

  Za izvršavanje sledeće radnje
  Postupite ovako

  Dodavanje efekta vinjete

  Dodirnite ili izaberite stavku Vinjeta, a zatim koristite biranje da biste promenili postavku.

  Dodavanje selektivnog fokusa

  1. Dodirnite ili izaberite stavku Selektivni fokus.

  2. Podesite krug promenom veličine, oblika i lokacije. Ono što je u krugu ostaće u fokusu.

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Jačina i izaberite jačinu zamagljenosti za ostatak fotografije.

  4. Dodirnite ili izaberite stavku Pregled da biste videli rezultate.

  5. Kada završite sa promenama, dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

 5. (Opcionalno) Da biste prikazali prvobitnu verziju fotografije ili opozvali ili vratili promene, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite željenu opciju ili kliknite na nju.

Kada završite sa uređivanjem, prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim sačuvajte promene. Više detalja potražite u članku Osnovno uređivanje fotografija.

Isecanje video zapisa

 1. Otvorite video koji želite da skratite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Skrati, a zatim premestite regulatore na levom i desnom kraju vremenske linije na nove tačke početka i završetka.

  Vremenska linija koja prikazuje regulatore isecanja
 4. Kada završite sa promenama, dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj kopiju da biste sačuvali video.

Napomena

 • Video zapisi se ne mogu rotirati u aplikacijama Fotografije, Kamera ili OneDrive.

Brisanje fotografije ili video zapisa

 1. U aplikaciji Fotografije ili OneDrive idite u fasciklu sa datotekama koje želite da izbrišete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali samo jednu datoteku, dodirnite je ili kliknite na nju kako biste je otvorili, a zatim brzo prevucite nagore sa donje ivice ekrana ili kliknite desnim tasterom miša da biste videli komande za aplikaciju

  • Da biste izbrisali više datoteka, brzo prevucite nadole preko svake datoteke ili kliknite desnim tasterom miša na svaku datoteku, ili dodirnite ili izaberite stavku Izaberi sve.

 3. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Ako imate probleme

Ako imate probleme, na primer ne vidite opcije koje su ovde opisane ili vam ovi koraci ne pomažu, isprobajte sledeće:

Potrebna vam je dodatna pomoć?