Aplikacija Finansije: najčešća pitanja

Prikaži sve

Kako da promenim postavke tržišta?

Aplikacija Bing Finansije obezbeđuje jedinstveni sadržaj za osobe na različitim tržištima širom sveta. Postavke tržišta možete da promenite unutar aplikacije.

 1. Brzo prevucite nalevo sa desne strane ekrana ili, u slučaju da koristite miš, premestite kursor u donji desni ugao ekrana, a zatim izaberite stavku Postavke.

 2. U stavci „Postavke“ izaberite stavku „Opcije“ i odaberite na padajućoj listi region za tržište berze koje želite za svoju podrazumevanu uslugu razmene.

 3. Aplikaciju zatvorite prevlačenjem prstom nadole od vrha ekrana do dna. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Finansije ili kliknite na nju da biste ponovo otvorili sa drugim tržištem.

Kako u aplikaciji pretražujem akciju/fond/ETF/indeks?

Bing Finansije pokriva veliki broj obveznica kao što su akcija/fond/ETF/indeks, sa informacijama u vezi sa cenom, grafikonima i osnovnim podacima.

 1. Na bilo kojoj stranici dodirnite ili izaberite stavku Pretraži ponude.

 2. Traka za pretragu će se pojaviti na desnoj strani ekrana. Unesite upit u polje da biste pretražili.

Kako da dodam akciju u listu za praćenje?

Pomoću ove funkcije možete da dodate i pratite omiljene akcije na listi za praćenje.

 1. Prevucite nadole od vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite dugme Lista za praćenje ili kliknite na njega.

 2. Kliknite na pločicu sa simbolom +.

 3. Pretražite akciju/fond/ETF/indeks pomoću berzanske oznake ili imena preduzeća i izaberite stavku sa liste.

 4. Akcija/fond/ETF/indeks je sada dodat/a na listu za praćenje. Detalje koji obuhvataju cenu, nedavne vesti i finansijske izjave možete da vidite tako što ćete dodirnuti stavku na listi za praćenje ili kliknuti na nju.

Kako da upravljam akcijama na listi za praćenje?

Možete da promenite redosled akcija na listi za praćenje ili da ih u potpunosti uklonite sa liste

 • Prevucite i otpustite stavke sa liste za praćenje da biste ih rasporedili u željeni redosled.

Alternativno:

 1. Prevucite nadole od vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite dugme Lista za praćenje ili kliknite na njega.

 2. Prevucite preko liste akcija da biste je izabrali, a zatim dodirnite željenu opciju na dnu ekrana. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na listu.

 3. Da biste preuredili više od jedne stavke na listi za praćenje, izaberite stavke i koristite opcije pri dnu ekrana: Dodirnite ili izaberite stavke Premesti gore, Premesti dole ili Ukloni.

Koji podaci tržišta berze su dostupni u okviru aplikacije?

Bing Finansije podržava sva najveća tržišta berze na globalnom nivou.

 1. Prevucite nalevo sa desne strane ekrana i dodirnite stavku Postavke. Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.

 2. Izaberite stavku O proizvodu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Detalji o proizvodu da biste videli listu podržanih tržišta berze. Detalje o akcijama/fondovima/ETF-ovima navedene u okviru tih berzi možete da prikažete u aplikaciji.

Kako da dodam međunarodnu akciju na listu za praćenje?

Ova funkcija vam omogućava da dodate akcije iz drugih berzi širom sveta na svoju listu za praćenje.

 1. Prevucite nadole od vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite dugme Lista za praćenje ili kliknite na njega.

 2. Dodirnite pločicu sa simbolom + ili kliknite na nju.

 3. Pretražite akciju/fond/ETF/indeks pomoću berzanske oznake ili imena preduzeća i izaberite stavku sa liste. Ime berze možete da identifikujete zajedno sa berzanskom oznakom i imenom preduzeća.

 4. Međunarodne akcije možete da razlikujete pomoću kratkog imena berze na pločicama na listi za praćenje

 5. Da biste videli listu podržanih berzi u aplikaciji MSN Finansije, pogledajte članak „Koji podaci tržišta berze su dostupni u okviru aplikacije?“.

Šta još mogu da radim sa akcijama na listi za praćenje?

Možete da promenite način na koji se lista za praćenje prikazuje i da sortirate akcije na osnovu kriterijuma poput poslednje cene, performansi, tržišne kapitalizacije i drugih.

 1. Prevucite nadole od vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite dugme „Lista za praćenje“ ili kliknite na njega.

 2. Da biste promenili način na koji se lista za praćenje prikazuje, prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša. Na dnu ekrana dodirnite ili izaberite stavku Prikaz liste ili Prikaz koordinatne mreže.

 3. U prikazu liste, dodirom zaglavlja kolone ili klikom na njih sortiraju se akcije u odnosu na vrednosti koje odaberete. Ponovo dodirnite zaglavlje kolone ili kliknite na njega da biste preokrenuli redosled.

 4. U prikazu koordinatne mreže, prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite ili izaberite stavku Sortiraj i izaberite željene kriterijume.

Kako da zakačim omiljene akcije na početni ekran?

Kačite pojedinačne akcije na početni ekran da biste videli dinamičke ispravke o preduzeću.

 1. Prevucite nadole od vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite dugme Lista za praćenje ili kliknite na njega.

 2. Prevucite preko liste akcija da biste je izabrali. Na dnu stranice pojaviće se meni. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na akciju da biste videli meni.

 3. Na dnu ekrana dodirnite stavku Zakači na početni ekran.

 4. Kad je lista akcija zakačena na početni ekran, imate pristup kvoti akcija preduzeća i srodnim vestima iz izvora širom veba.

Kako da saznam kako druga velika tržišta funkcionišu danas?

Ova funkcija vam nudi rezime indeksa glavnih svetskih tržišta tokom trenutnog dana ili najskorijeg trgovačkog dana.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša. Dodirnite dugme Tržište ili kliknite na njega i pomerajte nadesno do stavke Svetska tržišta.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Svetska tržišta da biste videli druge indekse međunarodnih tržišta.

 3. Klik na indeks vodi vas na stranicu sa detaljnijim informacijama.

Kako da istražim omiljene indekse?

Možete da nađete više detalja o indeksima, sa informacijama kao što su vrednosti, grafikoni, istorijski podaci, pokretači i konstituenti.

Opcija 1

 1. Na početnom ekranu aplikacije Finansije idite u odeljak Tržište.

 2. Otvoriće se indeksna stranica. Pomerajte nadesno da biste videli pokretače, konstituente i druge informacije o indeksu.

Opcija 2

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša. Dodirnite dugme Tržište ili kliknite na njega i pomerajte nadesno do stavke Svetska tržišta.

 2. U stavci Svetska tržišta možete da vidite druge indekse međunarodnog tržišta. Dodirnite ili izaberite indeks da biste videli stranicu Detalji indeksa.

Opcija 3

 • Možete naći i glavna tržišta akcijama putem trake za pretragu. Počnite da kucate u aplikaciji da biste prikazali traku za pretragu i izabrali termin za pretragu.

Kad i gde mogu da dobijem podatke o berzi u realnom vremenu?

Aplikacija Bing Finansije obezbeđuje jedinstveni sadržaj za osobe na različitim tržištima širom sveta. Postavke tržišta možete da promenite unutar aplikacije.

Kvote su u realnom vremenu za sve tržišne poslove izvršene u BATS usluzi razmene. Ako se njima nije trgovalo u BATS-u, kvote će se pojaviti sa zakašnjenjem u odnosu na primarnu listu razmene. Informacije o zakašnjenju za različite usluge razmene mogu se naći na stranici „Odricanje odgovornosti“. Da biste videli te informacije, prevucite nalevo sa desne strane ekrana, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Osnovni podaci. Dodirnite ili izaberite stavku Odricanje odgovornosti.

Mi neprekidno procenjujemo potrebe svojih klijenata i proširujemo pokrivenost usluga u realnom vremenu prema zahtevu.

Otvoriće se indeksna stranica. Pomerajte nadesno da biste videli pokretače, konstituente i druge informacije o indeksu.

Cene akcija se prikazuju zajedno sa informacijama o vremenu tržišne transakcije i grafikonima na stranici sa detaljima o akcijama.

Bing Finansije nudi veliki izbor alatki za lične finansije kao što su kalkulator za hipoteku, kalkulator za planer penzione štednje i konvertor valuta.

Aplikacija Bing Finansije obezbeđuje jedinstveni sadržaj za osobe na različitim tržištima širom sveta. Postavke tržišta možete da promenite unutar aplikacije.

 1. Na početnom ekranu prevucite nadesno da biste videli odeljak Alatke.

 2. Dodirnite pojedinačne pločice ili kliknite na njih da biste koristili različite alatke za lične finansije.

Kako da zakačim listu za praćenje na početni ekran?

Možete da dodate pet najvažnijih akcija na listu za praćenje na početnom ekranu da biste videli dinamičke ispravke o njima.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša. Dodirnite dugme Lista za praćenje ili kliknite na njega.

 2. Prevucite nadole od vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša, zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači na početni ekran. Unesite ime ili prihvatite podrazumevano ime, Lista za praćenje – najvažnijih 5, za pločicu koja će biti postavljena na početni ekran.

 3. Najvažnijih pet stavki na listi za praćenje biće zakačene kao pločica na kraju početnog ekrana i klikom na pločicu možete da vidite ispravke za te akcije. Možete i da promenite redosled stavki na listi za praćenje koje su prikazane na pločici.

Kako da istražim vesti o preduzeću, cene akcija i finansije?

Ova funkcija obezbeđuje informacije o akciji na detaljnoj stranici sa najnovijim vestima, finansijskim rezultatima, grafikonima i opsegom tržišnih transakcija.

 1. Prevucite nalevo sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pretraži.

 2. Unesite puno ime ili berzansku oznaku za akciju, fond ili ETF i izaberite odgovarajuću stavku sa liste.

 3. Otvoriće se stranica sa akcijama. Pomerajte nadesno da biste prikazali vesti, finansije i druge informacije o preduzeću.

Kako da vidim finansijske vesti iz drugih izvora?

Bing Finansije obezbeđuje veliki izbor istaknutih izvora finansijskih vesti u aplikaciji, kao i jednostavan pristup najnovijim poslovnim vestima širom veba.

 1. Prevucite prstom nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili traku za navigaciju.

 2. U okviru stavke Istaknuto pronaći ćete izbor istaknutih izvora finansijskih vesti. Dodirnite ili izaberite izbor da biste od tog izvora prešli pravo na sadržaj.

 3. Ako želite da pregledate veliku listu finansijskih lokacija na vebu, dodirnite ili izaberite stavku Najbolje na vebu na traci za navigaciju.

Kako da vidim glavne dobitnike i gubitnike za taj dan?

Potražite informacije o dobitničkim, gubitničkim i najaktivnijim akcijama tokom trenutne li najskorije sesije trgovanja.

 • Prevucite nadole sa vrha ekrana. Zatim dodirnite strelicu pored dugmeta Tržište ili kliknite na nju. Od dostupnih potkategorija, dodirnite ili izaberite stavku Pokretači tržišta.

Koji je kurs valute za moju lokalnu valutu?

Kurs valute za lokalnu valutu možete da upoređujete sa glavnim svetskim valutama.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana. Zatim dodirnite strelicu pored dugmeta „Tržište“ ili kliknite na njega. Od dostupnih potkategorija, dodirnite ili izaberite stavku Valute.

 2. Dodirnite pločice sa deviznim kursom da biste prikazali kurs valute glavnih svetskih valuta ili kliknite na njih. Na ovoj stranici je dostupna i alatka konvertora valuta.

Kako da dodam brokerski nalog u aplikaciju Bing Finansije?

Ova funkcija vam omogućava da dodajete brokerske naloge u aplikaciju Bing Finansije.

 1. Na stranici Danas idite na klaster My Finance (Moje finansije) pored liste za praćenje.

 2. Dodirnite ikonu + ili kliknite na nju da biste otišli na stranicu Dodavanje naloga.

 3. Odaberite brokera na mreži klikom na odgovarajuću pločicu da biste otišli na ekran za prijavljivanje.

 4. Unesite informacije o prijavljivanju i dodirnite dugme Gotovo na dnu ili kliknite na njega.

 5. Ako se potvrda identiteta izvrši uspešno, videćete ekran Select Accounts (Izbor naloga), na kojem možete da izaberete naloge koje želite da dodate u klaster My Finance (Moje finansije). Podrazumevano će biti izabrani svi vaši nalozi.

 6. Ako prvi put dodajete nalog, od vas će biti zatraženo da napravite jednokratni 4-cifreni PIN da biste lakše obezbedili lične podatke na uređaju.

 7. Napravite PIN i dodirnite dugme Gotovo na dnu ili kliknite na njega.

 8. Brokerski nalozi će biti dodati u klaster My Finance (Moje finansije). Možete da dodirnete pločicu ili kliknete na nju da biste prikazali detalje, uključujući stanje na računu, pozicije, transakcije itd.

Koje informacije ću moći da vidim u vezi sa svojim brokerskim nalogom?

Ova funkcija navodi informacije o stranici sa detaljima brokerskog naloga, uključujući pozicije, transakcije, kombinaciju portfolija, pokretače itd.

 1. Dodirnite brokersku pločicu ili kliknite na nju u klasteru My Finance (Moje finansije) na stranici Danas da biste otišli na stranicu sa brokerskim detaljima.

 2. Na stranici sa detaljima ćete videti sledeće funkcije:

  • Bočna tabla sa leve strane sadrži rezime svih naloga određenog brokera koje ste dodali. Dodirnite bilo koji nalog ili ikonu + ili kliknite na njih da biste videli detalje.

  • Odeljak „Positions“ (Pozicije) sadrži detaljan prikaz tržišne cene i tržišne vrednosti vašeg portfolija.

  • Portfolio Mix (Kombinacija portfolija) prikazuje celokupnu strukturu vašeg portfolija i način na koji je podeljen u odnosu na obveznice koje posedujete.

  • Odeljak Movers (Pokretači) prikazuje najveće dobitnike i gubitnike u vašem portfoliju da biste mogli lakše da pratite kretanje svojih obveznica.

  • Transakcije prikazuju transakcije koje ste izvršili na ovom nalogu u prethodnoj godini.

  • Odeljak Još vam omogućava da više koristite veb lokaciju svog brokera da biste mogli da trgujete ili saznate više o proizvodima odlaskom u brokerski obrazovni centar.

Kako da zakačim brokera na početni ekran u aplikaciji Bing Finansije?

Možete da zakačite omiljenog brokera iz klastera My Finance (Moje finansije) na početni ekran da biste mogli brzo da pristupite njegovim detaljima.

 1. Dodirnite bilo koju brokersku pločicu ili kliknite na nju u klasteru My Finance (Moje finansije) na stranici Danas da biste otišli na stranicu sa detaljima.

 2. Brzo prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole ili sa dna ekrana nagore da bi se pojavio meni. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom bilo gde na stranici da biste videli meni.

 3. U donjem meniju dodirnite komandu Zakači na početni ekran ili kliknite na nju.

 4. Možete odabrati da uredite ime koje se pojavljuje na zakačenoj pločici.

 5. Dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega.

 6. Uspešno ste zakačili omiljenog brokera na početni ekran. Dodirnite tu pločicu ili kliknite na nju da biste lako pristupili stranici sa detaljima omiljenog brokera.

Koliko je bezbedna funkcija My Finance (Moje finansije)?

Posvećeni smo bezbednosti i sigurnosti vaših podataka.

 • Sva komunikacija sa vašim brokerom na mreži odvija se putem naše napredne Secure Socket Layers (SSL) tehnologije da bi se obezbedila maksimalna bezbednost.

 • PIN od 4 cifre koji vi postavljate vam omogućava da sačuvate bezbednost podataka naloga.

  • PIN vam omogućava da šifrujete podatke, sačuvate privatnost i zaštitite podatke u slučaju krađe uređaja.

  • PIN važi samo za ovaj uređaj.

 • Ne čuvamo vaše lične podatke na serverima.

 • Nivo dozvole za vaše podatke je „samo za čitanje“ i niko ne može da trguje vašim novcem, da ga podiže ili premešta.

 • Koristimo API za zaštitu podataka koji preporučuje Windows (DPAPI) da bismo lakše zaštitili vaše finansijske informacije i sprečili neovlašćeni pristup.

Napomena

 • Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od smernica vlade, ograničenja vlade ili usluga podataka dostupnih u vašoj oblasti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?