Ako ne možete da se povežete sa mrežom, možda je došlo do problema sa mrežnim adapterom, komadom hardvera koji računaru omogućava povezivanje sa mrežom.

Prvo probajte da koristite program za rešavanje problema sa mrežnim adapterom da biste automatski pronašli i rešili neke od problema. Ovaj program za rešavanje problema će onemogućiti i ponovo omogućiti adapter i probaće sa nekim drugim uobičajenim popravkama:

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa mrežnim adapterom tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin rešavanje problema u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Rešavanje problema ili kliknuti na nju. Dodirnite stavku Mreža i internet ili kliknite na nju, dodirnite stavku Mrežni adapter ili kliknite na nju, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Stvari koje treba da proverite

Ako pokretanjem alatke za rešavanje problema sa mrežnim adapterom ne rešite problem, imate još nekoliko mogućnosti.

Prikaži sve

Proverite da li je režim aviona isključen, a bežična komunikacija uključena

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ikonu mreže Ikona bežične mreže ili kliknite na nju.
 3. Proverite da li je režim aviona isključen, a bežična komunikacija (Wi-Fi ili mobilna veza širokog propusnog opsega) uključena.

Proverite da li je odgovarajući adapter omogućen

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin mreža i deljenje, a zatim dodirnuti stavku Centar za mrežu i deljenje ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke adaptera.

 3. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na ikonu mrežnog adaptera, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Omogući. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Uspostavljanje početnih vrednosti mrežnog adaptera

Program za rešavanje problema sa mrežnim adapterom ovo će uraditi automatski, ali ako želite da uradite to ručno, sledite ove korake:

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin mreža i deljenje, a zatim dodirnuti stavku Centar za mrežu i deljenje ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke adaptera.

 3. Pritisnite i držite mrežni adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Onemogući. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 4. Ponovo pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na adapter i dodirnite ili izaberite stavku Omogući. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Kada uspostavite početne vrednosti adaptera, probajte ponovo da se povežete sa mrežom ili pokrenite program za rešavanje problema sa mrežnim adapterom da biste proverili da li mrežni adapter sada funkcioniše ispravno.

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Ažuriranje upravljačkog programa mrežnog adaptera

Morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli da pratite ove korake.

Ako uspostavite početne vrednosti mrežnog adaptera, ali i dalje ne možete da se povežete sa mrežom, prvo probajte da pokrenete program za rešavanje problema sa mrežom.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa mrežom

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Ako program za rešavanje problema sa mrežom ne pronađe i ne reši problem, možda ćete morati da ažurirate upravljački programa adaptera, softver koji omogućava komunikaciju mrežnog adaptera sa računarom. (Ažuriranje upravljačkog programa može da reši problem upravljačkih programa koji su neispravni, zastareli i upravljačkih programa koji nedostaju.) Postoji nekoliko načina da se ovo uradi i neki su možda uspešniji od drugih, u zavisnosti od tipa računara koji imate i nekih drugih faktora. Koristite sledeće procedure navedenim redosledom da biste mogli da ažurirate upravljački program.

Provera da li upravljački program postoji pomoću usluge Windows Update

 1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.
 2. Izaberite stavku Proveri sada, a zatim sačekajte dok operativni sistem Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Izaberite stavku Prikaži detalje da biste videli opcionalne ispravke. (Upravljački programi mrežnih adaptera verovatno su navedeni kao opcionalne ispravke.) Ako pronađete ispravku za upravljački program mrežnog adaptera, izaberite je, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Instaliraj.

  Napomena

  • Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da biste završili sa instaliranjem nekih ispravki. Sačuvajte i zatvorite sve datoteke i aplikacije pre nego što ponovo pokrenete računar kako ne biste ništa izgubili.

Ako ne možete da ažurirate upravljački program pomoću usluge Windows Update, probajte pomoću alatke „Upravljač uređajima“:

Provera da li upravljački program postoji pomoću alatke „Upravljač uređajima“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Dodirnite dvaput stavku Mrežni adapteri ili kliknite dvaput na nju, pritisnite i držite adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 4. Dodirnite ili izaberite karticu Upravljački program, a zatim dodirnite dugme Ažuriraj upravljački program ili kliknite na njega.

  Ako Windows ne može da pronađe upravljački program na računaru, a nemate vezu sa internetom, možda ćete morati da se obratite proizvođaču mrežnog adaptera ili proizvođaču računara da biste dobili upravljački program. Pogledajte informacije koje ste dobili uz mrežni adapter ili računar da biste videli da li imate disk sa upravljačkim programima.

Ako ne možete da ažurirate upravljački program pomoću alatke „Upravljač uređajima“, probajte da upotrebite „Centar aktivnosti“.

Provera da li upravljački program postoji pomoću centra aktivnosti

 1. Otvorite stavku „Centar aktivnosti“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Centar aktivnosti, izabrati stavku Postavke, a zatim stavku Centar aktivnosti.

 2. Razvijte odeljak Održavanje i potražite obaveštenje o upravljačkom programu mrežnog adaptera. Ako ga pronađete, sledite uputstva da biste ga instalirali.

 3. Ako ne vidite obaveštenje, ručno potražite rešenje u odeljku „Održavanje“, a zatim, u okviru „Proveri da li postoje rešenja za izveštaje o problemima“, dodirnite ili izaberite stavku Proveri da li postoje rešenja.

Ako ne možete da ažurirate upravljački program pomoću centra aktivnosti, probajte da potražite upravljački program na veb lokaciji proizvođača.

Preuzimanje upravljačkog programa sa veb lokacije proizvođača

Ako Windows ne može da pronađe upravljački program za mrežni adapter, a niste dobili softver upravljačkog programa uz njega, upravljački program možete potražiti na veb lokaciji proizvođača. Ispravke upravljačkih programa su često dostupne u odeljku podrške tih veb lokacija.

Idite na veb lokaciju proizvođača računara, a zatim pronađite i preuzmite najnoviji upravljački program za svoj mrežni adapter.

Ako pronađete ažurirani upravljački program, sledite uputstva za instalaciju na veb lokaciji. Većina upravljačkih programa se sama instalira – kada ih preuzmete, potrebno je samo da kliknete dvaput na datoteku da biste pokrenuli instalaciju, a zatim se upravljački program sam instalira na računaru.

Neki mrežni adapteri imaju upravljačke programe koje sami morate da instalirate. Pratite ove korake ako preuzmete upravljački program koji se ne instalira samostalno:

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste ovo uradili.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Dodirnite dvaput stavku Mrežni adapteri ili kliknite dvaput na nju, pritisnite i držite adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 4. Dodirnite ili izaberite karticu Upravljački program, dodirnite dugme Ažuriraj upravljački program ili kliknite na njega, a zatim sledite uputstva. Potrebna je administratorska dozvola Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, unesite lozinku ili pružite potvrdu.

Kada ažurirate upravljački program, probajte ponovo da se povežete sa mrežom ili pokrenite program za rešavanje problema sa mrežom da biste proverili da li je adapter ažuriran i da li funkcioniše ispravno.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa mrežom

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Ako ništa drugo ne uspe, zamenite adapter

Ako ste probali da ponovo uspostavite početne vrednosti mrežnog adaptera i ažurirate upravljačke programe, a program za rešavanje problema sa mrežom pokazuje da i dalje postoji problem sa mrežnim adapterom, probajte da zamenite adapter. Kupite novi mrežni adapter i instalirajte ga na računaru prateći uputstva proizvođača ili pozovite tehničara za servis da vam zameni adapter.

Onemogućavanje mrežnog adaptera

Ako odlučite da ne želite da koristite određeni mrežni adapter, možete ga onemogućiti.

Onemogućavanje mrežnog adaptera

Onemogućavanjem mrežnog adaptera on se isključuje tako da se ne bi koristio.

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin mreža i deljenje, a zatim dodirnuti stavku Centar za mrežu i deljenje ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke adaptera.

 3. Pritisnite i držite mrežni adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Onemogući. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.