Navigacija na računaru

Obuka za Windows: stranica 5 od 11

Stvoren i za dodir i za miša i tastaturu

Bez obzira na to da li koristite računar sa ekranom koji je osetljiv na dodir ili računar sa mišem i tastaturom, poznavanje osnovnih radnji u operativnom sistemu Windows 8.1 i Windows RT 8.1 vam umnogome može pomoći da brzo i efikasno radite na računaru. Nakon samo nekoliko dodira, klikova ili pritisaka na tastere brzo možete da pronađete sadržaje koje tražite, pređete sa jedne aplikacije na drugu i da se orijentišete na računaru.

Važno je da se najpre upoznate sa radnom površinom, početnim ekranom i prikazom „Aplikacije“ pre nego što pročitate detalje. Njih ćete najverovatnije koristiti dok radite, koristite aplikacije, održavate kontakt sa prijateljima, surfujete vebom ili radite nešto drugo na računaru.

Radna površina

Poznata radna površina na koju ste navikli je i dalje tu. Možete da je personalizujete uz pomoć različitih pozadina radne površine i tema i da zakačite omiljene aplikacije na traku zadataka.

Da biste došli do radne površine, na početnom ekranu dodirnite pločicu „Radna površina“ ili kliknite na nju, ili na tastaturi pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+D.

Ako se na početnom ekranu ne nalazi pločica „Radna površina“, možete je zakačiti tako što ćete pratiti sledeće korake:

  1. Na početnom ekranu prevucite prstom od sredine ekrana nagore da biste videli prikaz „Aplikacije“. (Ako koristite miš, kliknite na strelicu Strelica nadole blizu donjeg desnog ugla ekrana.)
  2. Pritisnite i držite pločicu Radna površina ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite stavku Zakači za početni ekran ili kliknite na nju. (Ako ne možete da pronađete pločicu „Radna površina“, počnite da kucate upit Radna površina.)

Radna površina

Početni ekran

Početni ekran je mesto gde možete da vidite najdraže osobe i omiljene aplikacije, veb-lokacije, fascikle i druge stavke koje su vam važne.

Da biste prešli na početni ekran, brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnite dugme Pokretanje. Ako koristite miš, najbrži način da otvorite početni ekran je da premestite pokazivač u krajnji donji levi ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme „Pokretanje“.

Više informacija o početnom ekranu potražite na stranici Sve o početnom ekranu.

Početni ekran

Prikaz „Aplikacije“

U prikazu „Aplikacije“ možete da vidite sve aplikacije koje su instalirane na računaru. U prikazu aplikacija možete da otvarate aplikacije i da ih kačite na početni ekran ili na traku zadataka na radnoj površini.

Da biste otvorili prikaz aplikacija, na početnom ekranu prevucite prstom od sredine ekrana nagore, ili kliknite na strelicu Strelica nadole koja se nalazi u donjem levom uglu početnog ekrana.
Prikaz „Aplikacije“

Snalaženje uz pomoć dodira

Česte radnje koje se izvode dodirom

Sledeća tabela pokazuje kako da obavite uobičajene radnje na računaru dodirom. Listu svih pokreta za kontrolu dodirom potražite na stranici Kontrola dodirom: brzo prevucite, dodirnite i još mnogo toga.

Za mnoge navedene radnje postoje i tasterske prečice. Listu svih tasterskih prečica potražite u temi pomoći Tasterske prečice.

Radnja Kako se izvodi Tasterska prečica
Radnja

Aktiviranje dugmadi

Kako se izvodi

Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + C
Radnja

Prikazivanje komandi aplikacije u okviru neke aplikacije

Kako se izvodi

Brzo prevucite prstom od gornje ili donje ivice ekrana.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + Z
Radnja

Prebacivanje na poslednju korišćenu aplikaciju

Kako se izvodi

Brzo prevucite prstom od leve ivice ekrana nadesno.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + tabulatorski taster
Radnja

Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija

Kako se izvodi

Brzo prevucite prstom od leve ivice ekrana nadesno i, bez podizanja prsta, gurnite aplikaciju natrag prema levoj ivici.

Tasterska prečica
Pritisnite i držite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + tabulatorski taster
Radnja

Zatvaranje aplikacije

Kako se izvodi

Uhvatite aplikaciju pri vrhu ekrana i prevucite je na dno ekrana.

Tasterska prečica

Alt+F4

Radnja

Zumiranje

Kako se izvodi

Postavite dva prsta ili više njih na ekran, a zatim ih postepeno spajajte (pokret skupljanja prstiju) da biste umanjili prikaz ili ih odmičite (pokret razvlačenja prstiju) da biste uvećali prikaz.

Tasterska prečica

Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)

Radnja

Izbor stavke

Kako se izvodi

Brzo prevucite prstom nadole preko stavke, ili je pritisnite i držite da biste je izabrali.

Tasterska prečica

Kretanje uz pomoć miša

Česte radnje koje se izvode mišem

Sledeća tabela pokazuje kako da obavite uobičajene radnje na računaru uz pomoć miša. Više informacija o pokretima mišem potražite u temi pomoći Miš i tastatura: šta je novo.

Za mnoge navedene radnje postoje i tasterske prečice. Listu svih tasterskih prečica potražite u temi pomoći Tasterske prečice.

Radnja Kako se izvodi Tasterska prečica
Radnja

Aktiviranje dugmadi

Kako se izvodi

Postavite pokazivač miša u krajnji gornji desni ili donji levi ugao ekrana. Kada se dugmad pojave, pomerajte pokazivač miša nagore ili nadole uz ivicu i kliknite na željeno dugme.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + C
Radnja

Prikazivanje komandi aplikacije u okviru neke aplikacije

Kako se izvodi

U okviru aplikacije, kliknite desnim tasterom miša.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + Z
Radnja

Prebacivanje na poslednju korišćenu aplikaciju

Kako se izvodi

Postavite pokazivač miša u krajnji gornji levi ugao ekrana, a zatim kliknite.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + tabulatorski taster
Radnja

Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija

Kako se izvodi

Postavite pokazivač miša u gornji levi ugao ekrana, a zatim ga pomerajte nadole duž leve ivice.

Tasterska prečica
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + tabulatorski taster
Radnja

Zatvaranje aplikacije

Kako se izvodi
Postavite pokazivač miša pri vrhu ekrana, a zatim kliknite na dugmeZatvoriikona dugmeta za zatvaranje.
Tasterska prečica

Alt+F4

Radnja

Zumiranje

Kako se izvodi

Držite pritisnut taster Ctrl i okrećite točkić miša.

Tasterska prečica

Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)

Radnja

Prikaz trake zadataka

Kako se izvodi

Premestite pokazivač miša na donju ivicu ekrana.

Tasterska prečica
Kombinacija tastera sa Windows logotipomTaster sa Windows logotipom + T bira prvu aplikaciju na traci zadataka
Savet

Radnu površinu možete da podelite sa bilo kojom drugom aplikacijom, ali će aplikacije na radnoj površini uvek deliti isti prozor.

Naporedno korišćenje aplikacija

U zavisnosti od rezolucije vašeg ekrana, na njemu možete da prikažete najviše četiri aplikacije u isto vreme. Možete da zakazujete sastanke u kalendaru i da istovremeno odgovarate na e-poruku, ili da snimate predavanje na času koristeći „Snimač zvuka“ dok hvatate beleške na radnoj površini.

Naporedno korišćenje dve aplikacije

  1. Otvorite aplikaciju koju želite da koristite.

  2. Prevucite prstom od vrha ekrana nadole sve dok se iza nje ne pojavi okvir, a zatim prevucite aplikaciju nalevo ili nadesno.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač miša u gornji levi ugao ekrana i kliknite desnim tasterom miša na ikonu aplikacije na naslovnoj traci. Izaberite opciju Razdeli levo ili Razdeli desno. )

  3. Vratite se na početni ekran i otvorite drugu aplikaciju. Ona će se pojaviti pored prve aplikacije.

  4. Da biste promenili veličinu aplikacija, prevucite razdelnik koji se nalazi između njih.

Otvaranje treće aplikacije

Ako se vratite na početni ekran i otvorite treću aplikaciju, ona će se pojaviti iznad prve dve. Možete da dodirnete levu ili desnu stranu treće aplikacije ili da kliknete sa leve ili desne strane da biste njome zamenili jednu od aplikacija koje se nalazi ispod nje.

Ako želite da koristite sve tri aplikacije na istom ekranu, prevlačite treću aplikaciju sve dok se ne pojavi okvir pored ili između druge dve aplikacije. Ako se taj prostor ne otvori, na vašem ekranu ima mesta samo za dve aplikacije u isto vreme.

Potrebna vam je dodatna pomoć?