Pogledajte video zapis o tome kako da slušate tekst koji narator čita naglas. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisiDugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)

Narator je čitač ekrana koji naglas čita tekst na ekranu i opisuje događaje kao što su poruke o greškama, tako da možete da koristite računar bez ekrana.

Napomena

 • Narator je dostupan na engleskom (Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Indija), francuskom, italijanskom, nemačkom, japanskom, korejskom, mandarinskom (pojednostavljeni kineski i tradicionalni kineski), kantonskom (tradicionalni kineski), španskom (Španija i Meksiko), poljskom, ruskom i portugalskom (Brazil).

Pokretanje naratora

Postoje različiti načini na koje možete da pokrenete naratora. Ovo su četiri načina koje mnogo ljudi koristi:

 • Na tastaturi pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + Enter.
 • Na tablet računaru pritisnite istovremeno taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom i taster za pojačavanje zvuka.
 • Na ekranu za prijavljivanje dodirnite dugme Jednostavan pristup Dugme „Jednostavan pristup“ ili kliknite na njega u donjem levom uglu i odaberite stavku „Narator“.
 • Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
  Dodirnite dugme Jednostavan pristup ili kliknite na njega, dodirnite ili izaberite Narator, a zatim pomerite klizač u okviru Narator da biste ga uključili.

Saveti

 • Ako želite odmah da počnete, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+F1 pošto otvorite Narator ili dodirnite dodirni ekran tri puta koristeći prste. Ova kombinacija tastera će vam prikazati sve komande naratora. Ako koristite japansku 106/109 tastaturu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+F1 da biste počeli.

 • Ako želite da koristite Caps Lock za velika slova prilikom korišćenja naratora, pritisnite dvaput uzastopno taster Caps Lock.

Izlazak iz naratora

Postoje različiti načini na koje možete da izađete iz naratora. Ovo su dve prečice koje mnogo ljudi koristi:

 • Na tastaturi pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + Enter.
 • Na tablet računaru pritisnite istovremeno taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom i taster za pojačavanje zvuka.

Novi pokreti za dodir

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 imaju nove radnje i nove lokacije za uobičajene komande. Evo nekoliko važnih pokreta za početak.

Koristite ovaj pokret za dodir Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovaj pokret za dodir

Brzo prevucite jednim prstom sa desne ivice ka unutra

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmadi („Pretraži“, „Deli“, „Početak“, „Uređaji“, „Postavke“).

Koristite ovaj pokret za dodir

Prevucite jednim prstom sa leve ivice ka unutra

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena aplikacija, njihovo kačenje sa strane i zatvaranje

Koristite ovaj pokret za dodir

Brzo prevucite jednim prstom od gornje do donje ivice

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz komandi za aplikacije kao što su „Sačuvaj“, „Uredi“ i „Izbriši“.

Napomena

 • Pokret za pritisak i držanje nije podržan u naratoru.

Nove tasterske prečice

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 takođe imaju nove tasterske prečice. Evo nekoliko korisnih.

Koristite ovu tastersku prečicu Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom + C
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmadi („Pretraži“, „Deli“, „Početak“, „Uređaji“, „Postavke“)

Koristite ovu tastersku prečicu
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom + Z
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz komandi za aplikacije kao što su „Sačuvaj“, „Uredi“ i „Izbriši“.

Koristite ovu tastersku prečicu
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom + tačka
Za izvršavanje sledeće radnje

Kačenje aplikacija sa strane

Koristite ovu tastersku prečicu
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom + taster Tab ili Alt+Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Promena aplikacija

Postavke naratora

Postavke za Naratora možete da promenite u postavkama računara. Da biste pronašli ove postavke:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Jednostavan pristup, a zatim promenite neku od sledećih postavki.

Slušanje sadržaja sa ekrana

 • Narator. Koristite ovaj klizač da biste uključili ili isključili naratora.

 • Automatski pokrenite Naratora. Koristite ovu postavku da bi se Narator automatski pokrenuo svaki put kada se prijavite.

Glas

 • Izbor glasa. Pomoću ovog padajućeg menija možete izabrati različite tipove glasa naratora ako su dostupni na vašem jeziku.

 • Brzina. Pomoću ovog klizača možete da promenite brzinu glasa.

 • Visina. Pomoću ovog klizača možete da promenite visinu glasa.

Zvuci koje čujete

 • Čitanje saveta za kontrole i dugmad. Koristite ovu postavku da bi Narator čitao savete o tome kako da vršite interakciju sa najčešćim stavkama kao što su dugmad, veze, stavke liste i klizači.

 • Znakovi koje kucate. Možete odabrati da li će narator čitati svaki taster koji pritisnete.

 • Reči koje kucate. Odaberite da li će narator čitati reči koje kucate.

 • Smanjivanje jačine zvuka drugih aplikacija dok radi narator. Ova opcija stišava druge aplikacije kako bi se narator jasnije čuo.

 • Reprodukovanje zvučnih znakova. Ova opcija uključuje posebne zvukove koje narator reprodukuje kada izvršite određene radnje.

Kursor i tasteri

 • Isticanje kursora. Ova opcija vam omogućava da pokažete ili sakrijete isticanja u kojima se narator nalazi na ekranu.

 • Omogućavanje da tačka umetanja prati naratora. Ova opcija vam omogućava da pokažete ili sakrijete okvir koji ističe mesto na kojem se narator nalazi na ekranu.

 • Aktiviraj tastere na dodirnoj tastaturi kada podignem prst sa tastature. Ako je režim dodira uključen, možete omogućiti ovu postavku tako da možete brže kucati koristeći dodirnu tastaturu. Pomoću ove postavke možete vršiti prevlačenje kako biste našli stavku koju tražite i podići prst za pritisak na taster.

Komande na tastaturi

Napomena

 • Ako koristite japansku 106/109 tastaturu, koristite kombinaciju tastera Ctrl+Alt umesto tastera Caps Lock za sledeće komande sa tastature.

Koristite ovu prečicu na tastaturi Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu prečicu na tastaturi

Ctrl

Za izvršavanje sledeće radnje

Prestanak čitanja

Koristite ovu prečicu na tastaturi
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + Enter
Za izvršavanje sledeće radnje

Izlazak iz naratora

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Vršenje primarne radnje

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeću stavku

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodnu stavku

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena prikaza

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena prikaza

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + A

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena režima opširnosti

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje liste komandi

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje komandi za trenutnu stavku

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeću ćeliju u redu

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodnu ćeliju u redu

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeću ćeliju u koloni

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodnu ćeliju u koloni

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje toga u kom se redu i kojoj koloni nalazi narator

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na ćeliju tabele

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F7

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutne kolone

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F8

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutnog reda

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F9

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje zaglavlja trenutne kolone

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje zaglavlja trenutnog reda

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje/isključivanje režima dodira

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje/isključivanje saopštenja o pritiskanju tastera

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaključavanje tastera za narator

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + X

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje tastera aplikaciji

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + V

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje poslednje fraze

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećanje jačine glasa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjenje jačine glasa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + plus

Za izvršavanje sledeće radnje

Ubrzavanje glasa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + minus

Za izvršavanje sledeće radnje

Usporavanje glasa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + D

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje stavke

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + F

Za izvršavanje sledeće radnje

Napredno čitanje stavke

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje napisanih reči ili detaljno čitanje za japanski ili korejski

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + W

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje sadržaja prozora

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + R

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje svih stavki koje neka oblast sadrži

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na poslednju stavku koju oblast sadrži

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + G

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora naratora na kursor sistema

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + T

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora naratora na pokazivač

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + znak tilda

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje fokusa na stavku

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Backspace

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje na jednu stavku unazad

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Insert

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na povezanu stavku

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + M

Za izvršavanje sledeće radnje

Početak čitanja

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + zatvorena zagrada

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje teksta od početka do kursora

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + 0 (nula)

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje atributa teksta

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + H

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje dokumenta

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + U

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje sledeće stranice

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Ctrl + U

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutne stranice

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + U

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje prethodne stranice

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + I

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje sledećeg pasusa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Ctrl + I

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutnog pasusa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + I

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje prethodnog pasusa

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + O

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje sledećeg reda

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Ctrl + O

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutnog reda

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + O

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje prethodnog reda

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + P

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje sledeće reči

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Ctrl + P

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutne reči

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + P

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje prethodne reči

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + otvorena zagrada

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje sledećeg znaka

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Ctrl + otvorena zagrada

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutnog znaka

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + otvorena zagrada

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje prethodnog znaka

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + J

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeći naslov

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + J

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodni naslov

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + K

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeću tabelu

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + K

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodnu tabelu

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + L

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na sledeću vezu

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Shift + L

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodnu vezu

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje na početak teksta

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + B

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje na kraj teksta

Koristite ovu prečicu na tastaturi

Caps Lock + C

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutnog datuma/vremena

Komande za dodir

Ako imate novi računar koji podržava četiri ili više tačaka kontakta, možete koristiti komande za dodir u cilju kontrolisanja računara.

Koristite ovu dodirnu komandu Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu dodirnu komandu

Brzo prevlačenje nalevo/nadesno sa jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje na sledeću ili prethodnu stavku

Koristite ovu dodirnu komandu

Brzo prevlačenje gore/dole jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena koraka prilikom premeštanja

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodir ili prevlačenje jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje onoga što se nalazi pod prstom

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite dvaput sa jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje primarne radnje

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite triput sa jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje sekundarne radnje

Koristite ovu dodirnu komandu

Brzo prevucite nalevo/nadesno/nagore/nadole sa dva prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite sa dva prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite dvaput sa dva prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje priručnog menija

Koristite ovu dodirnu komandu

Držite jednim prstom i dodirnite pomoću drugog

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje primarne radnje

Koristite ovu dodirnu komandu

Držite jednim prstom i dodirnite dvaput pomoću drugog

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje sekundarne radnje

Koristite ovu dodirnu komandu

Prevucite nalevo/nadesno sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred i unazad za jedan tabulator

Koristite ovu dodirnu komandu

Brzo prevucite nagore sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje trenutnog prozora

Koristite ovu dodirnu komandu

Brzo prevucite nadole sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Započinjanje čitanja istraživog teksta

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena režima opširnosti

Koristite ovu dodirnu komandu

Dvaput dodirnite sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje atributa teksta

Koristite ovu dodirnu komandu

Držite jednim prstom i dodirnite pomoću druga dva

Za izvršavanje sledeće radnje

Početak prevlačenja ili dodatne opcije za tastere

Koristite ovu dodirnu komandu

Prevucite nalevo/nadesno sa četiri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora naratora na početak/kraj jedinice

Koristite ovu dodirnu komandu

Brzo prevlačenje gore/dole sa četiri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje/isključivanje zumiranja

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje komandi za trenutnu stavku

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite dvaput sa četiri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje/isključivanje režima pretraživanja

Koristite ovu dodirnu komandu

Dodirnite triput sa četiri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje liste komandi za narator

Napomena

 • Narator obezbeđuje osnovne mogućnosti za čitanje sa ekrana koje vam omogućavaju da koristite Windows kada nemate sveobuhvatan čitač ekrana. Narator nije dizajniran za čitanje sadržaja u svim aplikacijama. Više informacija o čitačima ekrana i drugim pomoćnim tehnologijama potražite na mreži, na veb lokaciji Microsoft Accessibility .