Uređivači metoda unosa (IME)

Uređivači metoda unosa (IME) olakšavaju kucanje na nekim jezicima (najčešće, ali ne samo azijskim) u kojima se koristi hiljade znakova za koje nema mesta na standardnoj tastaturi. Kada kupite nov računar sa operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, ili kada instalirate Windows 8.1 na starom računaru i dodate neki jezik, Windows će svakom jeziku na računaru automatski dodeliti podrazumevanu tastaturu, ili IME uređivač. Dodatne IME uređivače možete da dodate i sami, po želji.

Napomena

 • Neki IME uređivači ne rade u novom korisničkom interfejsu operativnog sistema Windows.

Dodavanje novih IME uređivača

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite upit Regionalne i jezičke postavke, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Regionalne i jezičke postavke.

 3. U listi jezika, dodirnite jezik kome želite da dodate IME uređivač ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega.

 4. Dodirnite dugme Dodaj tastaturu ili kliknite na njega.

 5. Pregledajte listu dostupnih IME uređivača, a zatim dodirnite željeni IME uređivač ili kliknite na njega.

Prebacivanje sa jednog IME uređivača na drugi

Ako ste dodali više jezika na računar ili više metoda unosa za isti jezik, tekst možete da unosite na željeni način tako što ćete se prebaciti sa jednog IME uređivača ili rasporeda tastature na drugi.

 • Ako koristite standardnu tastaturu, pritisnite i držite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom, a zatim pritiskajte razmaknicu da biste de prelazili sa jednog metoda unosa na drugi.
 • Ako koristite tablet ili računar osetljiv na dodir, metode unosa možete da menjate na dodirnoj tastaturi. Dodirnite dugme za dodirnu tastaturu Ikona dodirne tastature koje se nalazi u donjem desnom uglu dodirne tastature, a zatim dodirnite metod unosa na koji želite da se prebacite.
  Dugme za dodirnu tastaturu na dodirnoj tastaturi
  Dugme za dodirnu tastaturu na dodirnoj tastaturi

  Ako koristite stoni računar, na traci zadataka dodirnite skraćenicu za jezik ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili mišem izaberite metod unosa na koji želite da se prebacite.

  Dugme sa skraćenicom za jezik na traci zadataka na radnoj površini
  Dugme sa skraćenicom za jezik na traci zadataka na radnoj površini
 • To možete da uradite i preko dugmeta Postavke:

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite skraćenicu jezika koji trenutno koristite ili kliknite na nju.

  3. U listi koja se pojavljuje, dodirnite ili mišem izaberite jezina koji želite da pređete.

   Dugme za postavke pokazuje skraćenicu izabranog metoda unosa
   Dugme za postavke pokazuje skraćenicu izabranog metoda unosa

Prikaz i promena postavki i opcija IME uređivača

Da biste videli postavke i opcije za bilo koji IME uređivač koji ste dodali, postupite u skladu sa ovim uputstvima:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite upit Regionalne i jezičke postavke, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Regionalne i jezičke postavke.

 3. U listi jezika dodirnite neki jezik ili kliknite na njega da biste videli sa njim povezane metode unosa.

 4. Dodirnite neki IME uređivač ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Opcije.

 5. Promena postavke u skladu sa svojim željama.

Za pojedine IME uređivače postoje dodatne postavke na kontrolnoj tabli. Da biste ih videli, sledite navedene korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite upit Dodavanje jezika, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Dodavanje jezika.

 3. Dodirnite dugme Opcije pored nekog jezika ili kliknite na njega.

 4. Dodirnite dugme Opcije pored nekog IME uređivača.

 5. Promena postavke u skladu sa svojim željama.

Prebacivanje sa jednog IME uređivača na drugi

Koristite ikonu IME režima da biste se prebacivali sa alfanumeričkih znakova na izvorne karaktere u jeziku i obrnuto.

 • Da biste prikazali ikonu IME režima u novom korisničkom interfejsu operativnog sistema Windows, dodirnite novo polje za tekst ili kliknite na njega. Zatim dodirnite ikonu ili kliknite na nju da biste promenili režim.

 • Ako ste na radnoj površini, dodirnite ikonu IME režima ili kliknite na nju na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir ili na traci zadataka da biste promenili režim. Da biste videli još opcija za IME uređivače, dodirnite i držite ikonu režima ili kliknite desnim tasterom miša na nju na traci zadataka.

Potrebna vam je dodatna pomoć?