Pridruživanje domenu, radnoj grupi ili matičnoj grupi

Ako je računar na velikoj mreži na radnom mestu ili u školi, on verovatno pripada domenu. Ako je računar na kućnoj mreži, on pripada radnoj grupi, a može da pripada i matičnoj grupi. Čitajte dalje za više informacija o svakom od tih tipova grupa i načinu pridruživanja njima.

Prikaži sve

Saznajte da li vaš računar pripada radnoj grupi ili domenu

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. U okviru stavke „Postavke imena računara, domena i radne grupe“ videćete termin „Radna grupa“ ili „Domen“ posle kojih sledi ime.

Saznajte da li vaš računar pripada matičnoj grupi

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin mreža i deljenje, a zatim dodirnuti stavku Centar za mrežu i deljenje ili kliknuti na nju.

 2. Ako pored stavke „Matična grupa“ vidite reč „Pridružen“, računar pripada matičnoj grupi.

  Status funkcije HomeGroup u centru za mrežu i deljenje
  Status funkcije HomeGroup u centru za mrežu i deljenje

Napomena

 • Ako postoji matična grupa dostupna na mreži, možete joj se pridružiti tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Dostupno za pridruživanje.

Šta je to domen?

Domen predstavlja grupu mrežnih računara koji dele zajedničku bazu podataka i bezbednosne smernice. Evo više informacija o domenima:

 • Svaki domen ima jedinstveno ime.

 • Može postojati hiljade računara u domenu.

 • Računari mogu biti na različitim lokalnim mrežama.

 • IT administrator upravlja domenom kao jedinicom sa opštim pravilima i procedurama.

 • Jedan računar ili više njih na domenu su serveri. Serveri kontrolišu bezbednost i dozvole za sve računare na domenu. Ovo olakšava IT administratoru da vrši izmene zato što se izmene automatski izvršavaju na svim računarima.

 • Korisnici domena moraju da obezbede lozinku ili druge informacije za prijavljivanje svaki put kad pristupe domenu.

 • Ako imate korisnički nalog na domenu, možete se prijaviti na bilo koji računar na domenu, a da pri tom ne morate imati nalog na tom računaru.

 • Verovatno možete da izvršite samo ograničene izmene u postavkama računara zato što IT administratori često žele da zadrže mrežne računare usaglašenim.

 • Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 ne mogu se pridružiti domenu.

Šta je to radna grupa?

Radna grupa predstavlja grupu računara koji su povezani sa kućnom mrežom ili mrežom male kancelarije i dele resurse, kao što su štampači i datoteke. Kada podesite mrežu, Windows automatski kreira radnu grupu i daje joj ime.

 • Svi računari su ravnopravni; nijedan računar nema kontrolu nad drugim računarom.

 • Svaki računar ima skup naloga korisnika. Da biste se prijavili na bilo koji računar u radnoj grupi, morate imati nalog na tom računaru.

 • U radnoj grupi obično ne postoji više od dvadeset računara.

 • Radna grupa nije zaštićena lozinkom.

 • Svi računari moraju biti na istoj lokalnoj mreži ili podmreži.

Šta je to matična grupa?

Matična grupa je grupa računara na kućnoj mreži koja može deliti slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače. Pripadanje matičnoj grupi olakšava deljenje.

 • Računari na kućnoj mreži moraju pripadati radnoj grupi, ali mogu pripadati i matičnoj grupi.

 • Matična grupa je zaštićena lozinkom, ali je potrebno samo jednom da unesete lozinku prilikom dodavanja računara u matičnu grupu.

Više informacija o matičnim grupama potražite u članku HomeGroup od početka do kraja.

Pridruživanje domenu

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. U okviru stavke „Postavke imena računara, domena i radne grupe“ kliknite na dugme Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Izaberite stavku ID mreže i pratite korake na ekranu.

Pridruživanje radnoj grupi ili kreiranje radne grupe

Kad podesite mrežu, Windows automatski kreira radnu grupu i daje joj ime WORKGROUP. Možete se pridružiti postojećoj radnoj grupi na mreži ili kreirati novu. Radne grupe obezbeđuju osnovu za deljenje datoteka i štampača, ali vam ne podešavaju deljenje.

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. U okviru „Postavke imena računara, domena i radne grupe“ dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. U dijalogu Svojstva sistema izaberite karticu Ime računara , a zatim izaberite stavku Promeni.

 4. U dijalogu Ime računara/promene domena , u okviru stavke Članizaberite stavku Radna grupa, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se pridružili postojećoj radnoj grupi, unesite ime radne grupe kojoj želite da se pridružite, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

  • Da biste kreirali novu radnu grupu, unesite ime radne grupe koju želite da kreirate, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  Ako je računar bio član domena pre nego što ste se pridružili radnoj grupi, biće uklonjen sa domena i nalog računara na tom domenu će se onemogućiti.

  Napomena

  • Ako mreža obuhvata računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP, možda ćete morati da promenite ime radne grupe na tim računarima da bi se podudaralo sa imenom radne grupe na računarima koji rade pod novijim verzijama operativnog sistema Windows kako biste mogli da vidite sve računare na mreži i povežete se sa njima.

Pridruživanje matičnoj grupi ili kreiranje matične grupe

Da biste deljenje učinili jednostavnijim na kućnoj mreži u operativnom sistemu Windows 8.1, Windows RT 8.1 ili Windows 7, preporučujemo i kreiranje matične grupe ili pridruživanje matičnoj grupi. Više informacija potražite u članku HomeGroup od početka do kraja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?