Aplikacija Mape: najčešća pitanja

Prikaži sve

Kako da potražim preduzeće ili adresu?

 1. Unesite tekst za pretragu u polje Pretraži i pribavi putokaze ili počnite da kucate bilo gde u aplikaciji. Dok kucate, pojaviće se okno PRETRAGA.

 2. Kad završite, dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njegaDugme „Pretraži“.

Da biste iz mape obrisali rezultate pretrage, zatvorite okno PRETRAGA.

Kako da prikažem detalje o preduzeću?

Da biste videli detalje o preduzeću iz rezultata pretrage, dodirnite naziv preduzeća ili kliknite na njega da biste otvorili okno sa poslovnim detaljima koje sadrže dodatne opcije i slike kada su dostupne. Dostupne opcije mogu da uključe stavke UputstvaDugme „Uputstva“, U bliziniDugme „U blizini“ i PozoviDugme „Pozovi“.

Kako da dobijem uputstva za lokaciju?

 1. Počnite da kucate lokaciju i otvara se okno PRETRAGA. Završite sa kucanjem lokacije i dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njegaDugme „Pretraži“.
 2. Ako vidite više rezultata, izaberite onaj koji želite.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku PUTOKAZI, a zatim unesite adresu „od“.

  Ako želite da izbegnete putarinu ili autoputeve, dodirnite ili izaberite stavku Opcije, odaberite opcije, a zatim je ponovo dodirnite ili izaberite da biste se vratili na stavku PUTOKAZI.

 4. Zatim dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega Dugme „Preuzmi uputstva“.

Preuzimanje uputstava do pribadače na mapi

 1. Izaberite pribadaču.

 2. Dodirnite dugme Uputstva ili kliknite na njega Dugme „Uputstva“.
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Putokazi do ovde.

  Ako želite da izbegnete putarinu ili autoputeve, dodirnite ili izaberite stavku Opcije, odaberite opcije, a zatim je ponovo dodirnite ili izaberite da biste se vratili na stavku PUTOKAZI.

 4. Dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega Dugme „Pretraži“.

Kako da se prebacujem između prikaza puta i prikaza iz vazduha?

Dodirnite dugme Stil mape ili kliknite na njega da biste se prebacivali između stilova mape puta Dugme za prikaz puta i mape iz vazduha Dugme za prikaz iz vazduha.

Napomena

 • Izgled dugmeta Stil mape menja se trenutnim prikazom i uvek predstavlja stil mape koji ćete dobiti ako dodirnete dugme ili kliknete na njega. Na primer, ako prikazujete stil mape puta, dugme prikazuje sliku iz vazduha. Kada dodirnete dugme ili kliknete na njega, mapa će se promeniti da prikaže sliku iz vazduha.

Kako da vidim saobraćaj na mapi?

 1. Prevucite prstom nagore sa donje ivice ekrana. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom u okviru aplikacije)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Saobraćaj.

Sloj saobraćaja se pojavljuje na mapi. Da biste ga isključili, ponovo pratite iste korake.

Kako da dodam ili uredim stavku „Omiljene lokacije“?

Dodavanje rezultata pretrage u „Omiljene lokacije“

 • Dodirnite ili izaberite rezultate pretrage, a zatim kliknite na dugme Dodavanje omiljene lokacije Dugme za dodavanje omiljene lokacije na pribadači ili u okno detalja preduzeća.

Napomena

 • Ako je rezultat pretrage preduzeće, a vi niste u oknu detalja preduzeća, možda ćete morati da drugi put dodirnete ili izaberete da biste videli dugme Dodavanje omiljene lokacije Dugme za dodavanje omiljene lokacije.

Da biste uredili omiljenu lokaciju sa liste „Omiljene lokacije“

 1. Prevucite prstom nagore sa donje ivice ekrana. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom u okviru aplikacije)

 2. Dodirnite ili izaberite opciju OMILJENE LOKACIJE.

 3. Brzo prevucite nadole omiljeno mesto ili maršrutu koje želite da uredite ili kliknite desnim tasterom miša na njega/nju.

 4. Na dnu ekrana dodirnite dugme Uredi ili kliknite na njega.

Napomena

 • Opcija Uredi se ne pojavljuje kada je izabrano više omiljenih lokacija.

Kako da postavim lokaciju za kuću ili posao?

 1. Unesite adresu u polje za pretragu i dodirnite ili izaberite relevantni rezultat pretrage.

 2. Zatim kliknite na dugme Dodavanje omiljene lokacijeDugme za dodavanje omiljene lokacije.
 3. Unesite nadimak za kuću, a zatim uključite dugme Postavi kao kuću ili Postavi kao posao.

Kako da obrišem istoriju pretrage?

 1. Brzo prevucite sa desne stane ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite dugme Opcije. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Opcije.)

 2. Izaberite stavku Obriši istoriju pretrage

Koje su tasterske prečice?

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Y

Da biste uradili sledeće:

Prebacivanje stilova mape između prikaza iz vazduha i prikaza puta

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+1

Da biste uradili sledeće:

Prikazivanje prikaza puta

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+2

Da biste uradili sledeće:

Prikazivanje prikaza iz vazduha

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+plus (+)

Da biste uradili sledeće:

Uvećanje radi prikaza detaljnije mape

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+minus (-)

Da biste uradili sledeće:

Umanjenje radi prikaza veće oblasti mape

Pritisnite ovaj taster:

Tasteri sa strelicama (nadesno, nalevo, nagore i nadole)

Da biste uradili sledeće:

Pomeranje mape u bilo kom smeru

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Home

Da biste uradili sledeće:

Centriranje mape na vašu trenutnu lokaciju

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+D

Da biste uradili sledeće:

Pribavljanje putokaza

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+F

Da biste uradili sledeće:

Traženje preduzeća ili mesta

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+M

Da biste uradili sledeće:

Brisanje mape

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+P

Da biste uradili sledeće:

Štampanje mape

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+T

Da biste uradili sledeće:

Prikazivanje ili skrivanje informacija o saobraćaju na mapi

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+S

Da biste uradili sledeće:

Kačenje aplikacije „Mape“ na početni ekran

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+F

Da biste uradili sledeće:

Otvaranje okna PRETRAGA

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+D

Da biste uradili sledeće:

Otvaranje okna PUTOKAZI

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+S

Da biste uradili sledeće:

Otvaranje okna LOKALNO

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Backspace

Da biste uradili sledeće:

Brisanje trenutnih rezultata

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+G

Da biste uradili sledeće:

Prikazivanje ili skrivanje stranice sa detaljima izabranih rezultata

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+E

Da biste uradili sledeće:

Uređivanje odabrane omiljene lokacije

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+J

Da biste uradili sledeće:

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih lokacija

Kako da prijavim problem?

 1. Da biste pružili povratne informacije, brzo prevucite sa desne stane ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite dugme Povratne informacije. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Povratne informacije.)

 2. Sledite ove korake da biste prosledili povratne informacije.

Možete i da dodirnete ili izaberete stavku Prijavi problem na nekim lokacijama u aplikaciji.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, možete postaviti pitanja drugim korisnicima ove aplikacije i stručnjacima za podršku i dobiti odgovore od njih na Windows forumu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?