Napredne mogućnosti

Windows 8, Windows RT

Slika popularnih tasterskih prečica

Nove tasterske prečice za Windows 8 i Windows RT

U operativnom sistemu Windows 8 i Windows RT možete da koristite tasterske prečice koje su vam već poznate, ali ćete pronaći i neke nove. Na primer, najjednostavniji način za pretragu na početnom ekranu jeste da samo započnete da kucate. Ne nalazite se na početnom ekranu? Pritisnite taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom i moći ćete da se brzo prebacujete sa početnog ekrana na aktivnu aplikaciju i obrnuto.

Ako niste upoznati sa tasterskim prečicama ili želite da vidite listu prečica na jednom mestu, pogledajte proširenu listu tasterskih prečica.

Evo nekih najkorisnijih tasterskih prečica za Windows.

Pritisnite Da biste uradili sledeće:
Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+počnite da kucate
Da biste uradili sledeće:

Pretražili računar

Pritisnite

Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)

Da biste uradili sledeće:

Povećali ili smanjili prikaz većeg broja stavki, npr. aplikacija koje su zakačene na početni ekran

Pritisnite

Ctrl+okret točkićem miša

Da biste uradili sledeće:

Povećali ili smanjili prikaz većeg broja stavki, npr. aplikacija koje su zakačene na početni ekran

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+C
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli dugmad

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+C
Da biste uradili sledeće:

Otvorili komande za aplikaciju

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+F
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli Search charm (dugme za pretragu) radi pretrage datoteka

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+H
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli Share charm (dugme za deljenje)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+I
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli Settings charm (dugme za postavke)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+J
Da biste uradili sledeće:

Zamenili glavnu i zakačenu aplikaciju

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+K
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli Devices charm (dugme za uređaje)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+O
Da biste uradili sledeće:

Zaključali orijentaciju ekrana (uspravno ili položeno)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+Q
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli Search charm (dugme za pretragu) radi pretrage aplikacija

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+W
Da biste uradili sledeće:

Pokrenuli Search charm (dugme za pretragu) radi pretrage postavki

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+Z
Da biste uradili sledeće:

Prikazali dostupne komande za aplikaciju

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+razmaknica
Da biste uradili sledeće:

Zamenili jezik za unos i raspored na tastaturi

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+Ctrl+razmaknica
Da biste uradili sledeće:

Prešli na prethodno izabran unos

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+tabulator
Da biste uradili sledeće:

Listali otvorene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+Ctrl+tabulator
Da biste uradili sledeće:

Listali otvorene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini) i zakačili ih tokom listanja

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+Shift+tabulator
Da biste uradili sledeće:

Listali otvorene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini) prema obrnutom redosledu

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+PgUp
Da biste uradili sledeće:

Premestili početni ekran i aplikacije na monitor sa leve strane (aplikacije na radnoj površini neće promeniti monitor)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+PgDown
Da biste uradili sledeće:

Premestili početni ekran i aplikacije na monitor sa desne strane (aplikacije na radnoj površini neće promeniti monitor)

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+Shift+tačka (.)
Da biste uradili sledeće:

Zakačili aplikaciju sa leve strane

Pritisnite
Taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+tačka (.)
Da biste uradili sledeće:

Zakačili aplikaciju sa desne strane

Možete dodatno da upoznate dugme za pokretanje, dugme za pretragu i komande za aplikacije da biste se brzo kretali u operativnom sistemu Windows 8 i Windows RT.

Pogledajte više

Potražite rešenja u odeljku podrške „Performanse i održavanje“.

Otkrijte nove načine za obavljanje omiljenih zadataka.

Novi trikovi za rad u OS Windows pomoću tastature i miša.

Ako vam je efikasnost važna, biće vam potrebno da se organizujete.