Datoteke dostupne samo na mreži i datoteke dostupne van mreže

Datoteke dostupne samo na mreži, koje se nazivaju i pametne datoteke, predstavljaju specijalnu vrstu OneDrive datoteke u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Možete ih pregledati na računaru, ali sadržaj datoteka zapravo je u usluzi OneDrive, tako da one ne zauzimaju mnogo prostora na disku. Datoteke dostupne samo na mreži izgledaju kao normalne datoteke na računaru, imaju sve uobičajene informacije o datoteci (na primer datum izmene, tip i veličinu datoteke) i možete da ih pretražujete. Kada datoteke dostupne samo na mreži otvorite iz istraživača datoteke i većine aplikacija, sadržaj datoteka se automatski preuzima.

Ako niste povezani sa internetom, možete da pregledate sličice datoteka dostupnih samo na mreži, ali ne možete da otvorite ili uređujete punu datoteku. Ako želite da budete u mogućnosti da otvorite i uređujete datoteku van mreže, morate da je učinite dostupnom van mreže dok ste još povezani sa internetom. Ovo će preuzeti sadržaj datoteke na računar i održavati datoteku povezanu sa OneDrive skladištem na mreži da bi se sve promene koje napravite na bilo kom uređaju automatski pojavile na svim mestima kada se ponovo povežete sa internetom.

Konfigurisanje datoteka dostupnih van mreže pomoću aplikacije OneDrive

Prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu da biste je izabrali, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Učini dostupnim van mreže. Ako ste zabrinuti zbog zauzimanja velikog prostora na računaru, konfigurišite manji broj datoteke za rad van mreže, a ako postoje datoteke koje više ne morate da koristite van mreže, ponovo ih konfigurišite samo za rad na mreži.

Ako prostor na računaru nije problem, možete da konfigurišete celu aplikaciju OneDrive da bude dostupna van mreže:

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim uključite opciju Pristup svim datotekama van mreže.

Napomene

  • Programu OneDrive potrebno je i 200 MB slobodnog prostora na računaru radi sinhronizovanja datoteka.

  • Ako vam je uključena postavka Pristupi svim datotekama van mreže i ponestane vam prostora na disku, prvo morate da isključite ovu postavku da biste datoteke učinili dostupnim samo na mreži radi oslobađanja prostora na disku. Više informacija o konfigurisanju svih datoteka za dostupnost samo na mreži radi oslobađanja prostora potražite u članku Saveti za oslobađanje prostora na čvrstom disku računara.

Konfigurisanje datoteka dostupnih van mreže pomoću istraživača datoteka

Pritisnite i držite stavku ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim odaberite opciju Učini dostupnim van mreže. Da biste celu aplikaciju OneDrive učinili dostupnom van mreže, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na OneDrive u levom oknu, a zatim odaberite Učini dostupnim van mreže.

Proverite koje datoteke su dostupne van mreže

Možete brzo da proverite koje datoteke su dostupne van mreže u aplikaciji OneDrive ili istraživaču datoteka. U aplikaciji OneDrive, datoteke i fascikle koje su dostupne van mreže imaju ikonu sa slikom računara i oblaka (Ikona „Dostupno van mreže“) u donjem desnom uglu. U istraživaču datoteka, kolona „Dostupnost“ pokazuje „Dostupno van mreže“ ili „Samo na mreži“.

Napomene

  • Ako imate više računara, datoteka može na jednom računaru da bude dostupna samo na mreži, a na drugom dostupna van mreže. Sve datoteke koje ste dodali u OneDrive sa računara ili ih prethodno otvorili na računaru automatski su dostupne van mreže na tom računaru. Osim ako niste imali vrlo malo datoteka u aplikaciji OneDrive prilikom podešavanja računara, datoteke koje kreirate na OneDrive veb lokaciji ili dodajete u OneDrive sa drugog uređaja su podrazumevano samo na mreži na vašem računaru.

  • Ne preporučujemo da na komandnoj liniji radite sa datotekama dostupnim samo na mreži niti da koristite Windows PowerShell ili druge alatke komandne linije. Neke radnje mogu uzrokovati greške ili čak brisanje sadržaja datoteka.

Potrebna vam je dodatna pomoć?