Datoteke dostupne samo na mreži i datoteke dostupne van mreže

Datoteke dostupne samo na mreži, koje se nazivaju i pametne datoteke, predstavljaju specijalnu vrstu OneDrive datoteke u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Možete ih pregledati na računaru, ali sadržaj datoteka zapravo je u usluzi OneDrive, tako da one ne zauzimaju mnogo prostora na disku. Datoteke dostupne samo na mreži izgledaju kao normalne datoteke na računaru, imaju sve uobičajene informacije o datoteci (na primer datum izmene, tip i veličinu datoteke) i možete da ih pretražujete. Kada datoteke dostupne samo na mreži otvorite iz istraživača datoteke i većine aplikacija, sadržaj datoteka se automatski preuzima.

Ako niste povezani sa internetom, možete da pregledate sličice datoteka dostupnih samo na mreži, ali ne možete da otvorite ili uređujete punu datoteku. Ako želite da budete u mogućnosti da otvorite i uređujete datoteku van mreže, morate da je učinite dostupnom van mreže dok ste još povezani sa internetom. Ovo će preuzeti sadržaj datoteke na računar i održavati datoteku povezanu sa OneDrive skladištem na mreži da bi se sve promene koje napravite na bilo kom uređaju automatski pojavile na svim mestima kada se ponovo povežete sa internetom.

Konfigurisanje datoteka dostupnih van mreže pomoću aplikacije OneDrive.

Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu da biste je izabrali, a zatim izaberite stavku Postavi van mreže. Ako ste zabrinuti zbog zauzimanja velikog prostora na računaru, konfigurišite manji broj datoteke za rad van mreže, a ako postoje datoteke koje više ne morate da koristite van mreže, ponovo ih konfigurišite samo za rad na mreži.

Ako vam prostor na računaru ne predstavlja problem, možete da konfigurišete sav sadržaj u usluzi OneDrive za rad van mreže:

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega, a zatim uključite opciju Pristupi svim datotekama vanmrežno.

Napomene

  • Programu OneDrive potrebno je i 200 MB slobodnog prostora na računaru radi sinhronizovanja datoteka.

  • Ako vam je uključena postavka Pristupi svim datotekama van mreže i ponestane vam prostora na disku, prvo morate da isključite ovu postavku da biste datoteke učinili dostupnim samo na mreži radi oslobađanja prostora na disku. Više informacija o konfigurisanju svih datoteka za dostupnost samo na mreži radi oslobađanja prostora potražite u članku Saveti za oslobađanje prostora na čvrstom disku računara.

Konfigurisanje datoteka dostupnih van mreže pomoću istraživača datoteka

Pritisnite i držite datoteku ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite opciju Učini dostupnim tokom rada van mreže ili kliknite na nju. Da biste sav sadržaj u usluzi OneDrive konfigurisali za rad van mreže, u levom oknu pritisnite i držite ikonu OneDrive ili kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim izaberite opciju Učini dostupnim tokom rada van mreže.

Proverite koje datoteke su dostupne van mreže

Možete brzo da proverite koje datoteke su dostupne van mreže u aplikaciji OneDrive ili istraživaču datoteka. U aplikaciji OneDrive, datoteke i fascikle koje su dostupne van mreže imaju ikonu sa slikom računara i oblaka (Ikona „Dostupno van mreže“) u donjem desnom uglu. U istraživaču datoteka, kolona „Dostupnost“ pokazuje „Dostupno van mreže“ ili „Samo na mreži“.

Napomene

  • Ako imate više računara, datoteka može na jednom računaru da bude dostupna samo na mreži, a na drugom dostupna van mreže. Datoteke koje ste dodali u OneDrive sa računara ili ih prethodno otvorili na računaru automatski su dostupne van mreže na tom računaru. Sve datoteke koje ste kreirali na veb lokaciji OneDrive ili dodali u OneDrive sa drugog uređaja, dostupne su samo na mreži na vašem računaru.

  • Ne preporučujemo da na komandnoj liniji radite sa datotekama dostupnim samo na mreži niti da koristite Windows PowerShell ili druge alatke komandne linije. Neke radnje mogu uzrokovati greške ili čak brisanje sadržaja datoteka.

Potrebna vam je dodatna pomoć?


Obratite se podršci