Pomoć za aplikaciju „Osobe“

Aplikacija „Osobe“ je u isto vreme vaš adresar i aplikacija za društvene aktivnosti. Možete da dodate svoje kontakte i održavate kontakt sa prijateljima i porodicom u OS Skype, i sve to iz jedne aplikacije.

Home screen of the People app

Aplikacije „Osobe“, „Pošta“ i „Kalendar“ rade udruženo. Zato kada pošaljete e-poruku nekom kontaktu iz aplikacije „Pošta“, ona preuzima njegovu adresu e-pošte iz aplikacije „Osobe“ (u kojoj se i čuvaju kontakt informacije).

Napomena

 • Aplikacija „Osobe“ za Windows 8/8.1 više ne podržava integraciju sa mrežama Facebook i Sina Weibo zbog promena u softveru za povezivanje u obe te usluge. To znači da aplikacija „Osobe“ više neće moći da preuzima informacije sa mreže Facebook ili Sina Weibo, ili da ih direktno deli na toj mreži.

Sve o kontaktima

Prikaži sve

Dodavanje ili uvoz kontakata

Uvoz kontakata

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 4. Dodirnite dugme Dodaj nalog ili kliknite na njega, izaberite tip naloga koji želite da dodate, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena

Pojedinačno dodavanje kontakata

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Novi kontakt.

 4. Unesite željene informacije o ovom kontaktu, a zatim dodirnite dugme „Sačuvaj“ Save button ili kliknite na njega

Ako želite da dodate nekoliko kontakata odjednom, možete da ih uvezete u neki od naloga koji ste već dodali u aplikaciju „Osobe“, a oni će se pojaviti u aplikaciji „Osobe“ čim obavite sledeću sinhronizaciju.

Dodavanje kontakta iz e-poruke

 1. U Start meniju dodirnite pločicu Pošta ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili mišem izaberite poruku, a zatim i ime pošiljaoca ili bilo kog primaoca.

 3. Dodirnite dugme Dodaj kontakt ili kliknite na njega.

 4. Dodajte sve dodatne informacije (ako ih ima), a zatim dodirnite dugme „Sačuvaj“ Save button ili kliknite na njega.

Uređivanje kontakata

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta čije informacije želite da uredite. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite dugme Uredi ili kliknite na njega, unesite željene promene, a zatim dodirnite dugme „Sačuvaj“ Save button koje se pojavljuje na ekranu ili kliknite na njega.

Brisanje kontakata

Iz aplikacije „Osobe“ možete da izbrišete samo kontakte iz usluga Outlook.com i Outlook. Ako ste povezali i druge društvene mreže kao što su LinkedIn ili Twitter, moraćete da otvorite tu aplikaciju ili veb lokaciju i da tamo izbrišete odgovarajuće kontakte.

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta čije informacije želite da izbrišete. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite kontakt ili kliknite na njega.

 4. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 5. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Promena fotografije kontakta

Možete da promenite fotografiju kontakta koji se nalazi na spisku kontakata. Evo postupka:

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite fotografiju kontakta ili kliknite na nju (ili prostor na kome bi trebalo da se nalazi ukoliko ne postoji fotografija), dodirnite ili mišem izaberite stavku Promeni fotografiju, odaberite fotografiju, a zatim dodirnite dugme Otvori ili kliknite na njega.

Pretraživanje kontakata

U nastavku sledi nekoliko načina da brzo pronađete nekoga u spisku kontakata.

Pretraga

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

  Search box in the People app

Prelazak na neko slovo abecede

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite slovo abecede kojim počinje ime osobe koju tražite, ili kliknite na njega.

Promena vidljivosti kontakata

Prema podrazumevanim vrednostima, na spisku kontakata će se pojaviti svi kontakti koje ste dodali. Međutim, možete da odaberete prikaz u kome ćete videti samo kontakte iz određenih naloga. Osobe koje poznajte iz drugih mreža će biti sakrivene, ali ako postoje poznanici iz više različitih mreža, oni će i dalje biti vidljivi. Osim toga, omiljeni kontakti neće biti sakriveni bez obzira na to koji nalog izaberete i biće vam dostupni u rezultatima pretrage.

Postupak za promenu vidljivosti kontakata

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. U odeljku Prikaži samo ove kontakte, opozovite izbor u polju za potvrdu pored mreža koje želite da sakrijete. Da biste ponovo videli kontakte iz tih mreža, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Zakačinjanje osoba i dodavanje/uklanjanje omiljenih kontakata

Kada zakačite neku osobu za „Start“ meni, u njemu će se pojaviti slika profila te osobe. Dodirnite ili kliknite na njenu pločicu da biste videli kontakt informacije. Tim osobama možete brzo da pošaljete tekstualnu ili e-poruku, da ih pozovete, ćaskate, ili da im uputite video poziv koristeći Skype.

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ime osobe do koje želite brzo da dođete ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za „Start“ meni, unesite nadimak ako želite, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za „Start“ meni.

Dodavanje omiljenog kontakta

Svaki kontakt može da postane omiljen – vaša mama, vaš rukovodilac, najbolji prijatelj ili saradnik. Kada dodate nekog u omiljene kontakte, tu osobu ćete videti na matičnoj stranici aplikacije „Osobe“ i moći ćete da dodirnete njenu sliku ili da kliknete na nju kako biste je brzo pozvali ili joj poslali tekstualnu ili e-poruku.

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite pločicu sa zvezdicom ili kliknite na nju.

 3. Odaberite željenu osobu, a zatim dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega.

Uklanjanje omiljenog kontakta

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite osobu koju želite da uklonite iz omiljenih kontakata, ili kliknite na nju.

 3. Dodirnite dugme Omiljeni ili kliknite na njega. Kada se vratite na matičnu stranicu aplikacije „Osobe“, više nećete videti tu osobu na listi omiljenih kontakata,

Uklanjanje naloga

Ovim postupkom ćete ukloniti nalog iz aplikacije „Osobe“, ali time nećete izbrisati nijedan kontakt iz izvornog naloga. I dalje ćete moći da dođete do tih kontakata kada se direktno prijavite na nalog.

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 4. Izaberite nalog koji želite da uklonite.

 5. Dodirnite ili mišem izaberite neku od ovih stavki: Ukloni nalog, Ukloni sve naloge, ili Upravljaj ovim nalogom na mreži.

Napomena

 • Ako uklonite Microsoft nalog (nalog sa kojim se prijavljujete u Windows), time ćete ukloniti sve naloge iz aplikacija „Osobe“, „Pošta“, „Kalendar“ i „Poruke“. Možda ćete želeti da sakrijete ove kontakte umesto da uklanjate nalog.

Obaveštenja i novosti sa društvenih mreža

Prikaži sve

Upućujte glasovne i video pozive i ćaskajte koristeći Skype

Svi računari sa operativnim sistemom Windows RT 8.1 i Windows 8.1 stižu sa instaliranom aplikacijom Skype, tako da uz pomoć aplikacije „Osobe“ lako možete da održavate kontakt sa nekim ko koristi Skype. Evo postupka:

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Unesite ime Skype kontakta (ako ste obavili ažuriranje na Skype i prijavljeni ste sa svojim Microsoft nalogom, trebalo bi da kontakti iz programa Messenger budu automatski dodati na spisak kontakata). Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Sve što treba da uradite je da dodirnete ili mišem izaberete opciju za kontakt (slanje poruke, poziv ili video poziv).

Objavljivanje novosti

U aplikaciji „Osobe“ možete da objavljujete sopstvene novosti. Veze, fotografije i poruke na svojim društvenim mrežama takođe možete da delite i iz drugih aplikacija i sa drugih veb lokacija. Evo kako da napišete tvit:

 1. Zatim u „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite pločicu Ja ili kliknite na nju.

 3. U okviru Šta je novo odaberite društvenu mrežu koju želite da koristite, napišite poruku, a zatim dodirnite dugme „Pošalji“ Send button ili kliknite na njega da biste objavili sadržaj na svom zidu.

Pogledajte šta je novo

Pratite novosti kod prijatelja i članova porodice pomoću aplikacije „Osobe“. Kada povežete svoje naloge u uslugama kao što su Twitter i LinkedIn, dobijaćete sve najnovije novosti, tvitove i slike na jednom mestu. Možete da podelite nečiji tvit bez prelaska na drugu aplikaciju.

What's new section of the People app
 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Šta je novo.

 3. Videćete najnovije novosti i tvitove i moći ćete da kažete da vam se sviđaju, da ih komentarišete ili retvitujete.

Napomena

 • Od aprila 2016, feed sa novostima iz usluga Twitter i LinkedIn više nije dostupan.

Promena vidljivosti novosti

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Šta je novo.

 3. Dodirnite strelicu pored naslova Šta je novo, a zatim odaberite mrežu koju želite da vidite.What's new section showing how to see notifications from a particular social network

Napomena

 • Od aprila 2016, feed sa novostima iz usluga Twitter i LinkedIn više nije dostupan.

Zakačite osobe da biste videli njihove novosti direktno na „Start“ meniju

Zakačite osobe na početni ekran da biste videli njihovu sliku i novosti bez otvaranja aplikacije. Takođe, tako pravite zgodnu prečicu za slanje e-pošte, ćaskanje i još toga.

Evo postupka:

 1. U „Start“ meniju dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta kog želite da zakačite. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za „Start“ meni, unesite nadimak ako želite, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za „Start“ meni.

Napomena

 • Od aprila 2016, novosti sa mreže Twitter se više neće prikazivati na pločicama koje su zakačene za „Start“ meni.

Tasterske prečice u aplikaciji „Osobe“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice u aplikaciji „Osobe“.

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

Početna stranica

Da biste uradili sledeće:

Prelazak na početak spiska kontakata

Pritisnite ovaj taster:

Strelica nadole

Da biste uradili sledeće:

Listanje spiska kontakata unapred

Pritisnite ovaj taster:

Strelica nagore

Da biste uradili sledeće:

Listanje spiska kontakata unazad

Pritisnite ovaj taster:

Kraj

Da biste uradili sledeće:

Prelazak na kraj spiska kontakata

Potrebna vam je dodatna pomoć?