Pomoć za aplikaciju „Osobe“

Aplikacija „Osobe“ predstavlja vaš adresar i društvenu aplikaciju – u jednoj aplikaciji. Možete da dodate kontakte, pregledate novosti na društvenim mrežama (kao što su Facebook i Twitter) i ostanete u kontaktu sa prijateljima i porodicom koristeći Skype – i to sve pomoću samo jedne aplikacije.

Početni ekran aplikacije „Osobe“

Aplikacije „Osobe“, „Pošta“ i „Kalendar“ rade zajedno. Kad pošaljete e-poruku kontaktu iz aplikacije „Pošta“, aplikacija uzima e-adresu te osobe iz aplikacije „Osobe“ (mesto gde se nalaze informacije o kontaktu).

Sve o kontaktima

Prikaži sve

Dodavanje ili uvoz kontakata

Uvoz kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj nalog, odaberite tip naloga koji želite da dodate, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena

Pojedinačno dodavanje kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Novi kontakt.

 4. Unesite informacije koje želite da imate za taj kontakt, a zatim dodirnite dugme za čuvanje ili kliknite na njega Dugme „Sačuvaj“

Ako želite istovremeno da dodate nekoliko kontakata, možete da ih uvezete u neki od nalog koji ste već dodali u aplikaciju „Osobe“ i sledeći put kada sinhronizujete aplikaciju „Osobe“, moći ćete tamo da ih vidite.

Dodavanje kontakta iz e-poruke

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku „Pošta“.

 2. Dodirnite ili izaberite poruku, a zatim dodirnite ili izaberite ime osobe koja ju je poslala ili ime bilo kog primaoca.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj kontakt.

 4. Dodajte dodatne informacije (ako postoje), a zatim dodirnite dugme za čuvanje ili kliknite na njega Dugme „Sačuvaj“ .

Uređivanje kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. U polje za pretragu unesite ime kontakta čije informacije želite da uredite. Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi, unesite željene promene, a zatim na ekranu dodirnite dugme za čuvanje ili kliknite na njega Dugme „Sačuvaj“.

Brisanje kontakata

Iz aplikacije „Osobe“ možete izbrisati samo Hotmail ili Outlook kontakte. Ako ste povezali druge naloge kao što su Google, Facebook ili Skype, moraćete da odete u aplikaciju ili na veb lokaciju da biste izbrisali te kontakte.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. U polje za pretragu unesite ime kontakta čije informacije želite da izbrišete. Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite kontakt ili kliknite na njega.

 4. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 5. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Promena fotografije kontakta

Na spisku kontakata možete da odaberete opciju da promenite fotografiju za kontakt. Evo kako:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. U polje za pretragu unesite ime kontakta. Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite ili izaberite fotografiju kontakta (ili, ako nema fotografije, mesto na kom bi fotografija trebalo da bude), dodirnite ili izaberite stavku Promeni fotografiju, odaberite fotografiju i dodirnite ili izaberite stavku Otvori.

Pretraga kontakata

Evo par načina pomoću kojih možete brzo da pronađete nekoga na spisku kontakata:

Pretraga

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. U polje za pretragu unesite ime kontakta. Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

  Polje za pretragu u aplikaciji „Osobe“

Prelazak na slovo abecede

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Dodirnite ili izaberite slovo abecede koje se podudara sa imenom osobe koju tražite.

Promena kontakata koji se prikazuju

Na spisku kontakata podrazumevano se prikazuju svi kontakti sa dodatih naloga. Međutim, možete da odaberete opciju da se prikazuju samo kontakti iz određenih naloga. Osobe koje poznajete na drugim mrežama biće skrivene, ali ako poznajete neku osobu na više mreža, ona će i dalje biti vidljiva. Takođe, omiljeni kontakti neće biti skriveni bez obzira na to koje naloge odaberete i svi će biti dostupni u rezultatima pretrage.

Postupak promene izbora kontakata koji se prikazuju

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. U okviru Prikaži samo ove kontakte opozovite izbor u polju za potvrdu pored svake mreže koju želite da sakrijete. Da biste ponovo videli kontakte sa te mreže, ponovo potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nje.

Kačenje osoba i dodavanje/uklanjanje omiljenih kontakata

Kad zakačite neku osobu na početni ekran, slika profila te osobe, njena ažuriranja Facebook statusa i tvitovi pojaviće se kao pločica na početnom ekranu. Dodirnite ili izaberite pločicu da biste pristupili kontakt informacijama te osobe. Posle toga možete brzo da im pošaljete tekstualnu poruku ili e-poruku, uputite poziv, ćaskate sa njima ili uputite video poziv pomoću programa Skype.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Dodirnite ili izaberite osobu kojoj želite brzo da pristupite.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Izaberite stavku Zakači na početni ekran, unesite nadimak ako želite, a zatim izaberite stavku Zakači na početni ekran.

Dodavanje omiljenog kontakta

Svako može da bude omiljeni kontakt – na primer vaša mama, šef, najbolji prijatelj ili saradnik. Kad dodate nekog kao omiljeni kontakt, videćete tu osobu na matičnoj stranici aplikacije „Osobe“ i možete da dodirnete ili izaberete njenu sliku da biste joj brzo poslali poruku ili e-poruku, ili je pozvali.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Dodirnite ili izaberite pločicu sa dugmetom zvezde.

 3. Odaberite željenu osobu i dodirnite ili izaberite stavku Dodaj.

Uklanjanje omiljenog kontakta

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Dodirnite ili izaberite osobu koju želite da uklonite iz omiljenih kontakata.

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Omiljeni. Kada se vratite na matičnu stranicu aplikacije „Osobe“, više nećete videti ovu osobu u okviru liste omiljenih kontakata.

Uklanjanje naloga

Ova radnja uklanja nalog iz aplikacije „Osobe“, ali ne briše nijedan kontakt iz originalnog naloga. I dalje ćete moći da dođete do njih kada se direktno prijavite u taj nalog.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 4. Izaberite nalog koji želite da uklonite.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Ukloni nalog, Ukloni sve naloge ili Upravljaj ovim nalogom na mreži.

Napomena

 • Uklanjanjem Microsoft naloga (nalog koji koristite za prijavljivanje u Windows) uklonićete sve naloge iz aplikacija „Osobe“, „Pošta“, „Kalendar“ i „Poruke“. Možda bi bilo dobro da sakrijete ove kontakte, a ne da ih uklonite.

Obaveštenja i novosti sa društvenih mreža

Prikaži sve

Pozivanje, ćaskanje i video ćaskanje pomoću programa Skype

Svi Windows RT 8.1 i Windows 8.1 računari dolaze uz instaliran Skype pa lako možete da stupite u kontakt sa nekim pomoću programa Skype iz aplikacije „Osobe“. Evo kako:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Unesite ime Skype kontakta (ako ste izvršili nadogradnju na Skype i prijavili se pomoću Microsoft naloga, trebalo bi da su vaši Messenger kontakti automatski dodati na spisak kontakata). Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite ili izaberite način stupanja u kontakt (slanje poruke, upućivanje poziva ili video poziva) i to je to.

Objavljivanje sopstvenih novosti

U aplikaciji „Osobe“ možete da objavljujete sopstvene novosti i pišete na nečijem Facebook zidu. Na društvenim mrežama možete da delite veze, fotografije i poruke i iz drugih aplikacija i sa veb lokacija. Evo kako da ažurirate svoj Facebook status ili sastavite tvit:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Dodirnite dugme Jaili kliknite na njega.

 3. U okviru Šta je novo? odaberite društvenu mrežu koju želite da koristite, napišite poruku i dodirnite dugme za slanje ili kliknite na njega Dugme „Pošalji“ da biste poruku objavili na svome zidu.

Pogledajte šta je novo

Pratite novosti prijatelja i porodice pomoću aplikacije „Osobe“. Kada povežete svoje naloge, kao što su to Facebook, Twitter i LinkedIn, dobijaćete najnovije novosti, tvitove i slike – sve na jednom mestu. Možete da pišete na nečijem Facebook zidu, komentarišete nečiju objavu ili retvitujete tvit bez prebacivanja na drugu aplikaciju.

Odeljak „Šta je novo“ u aplikaciji „Osobe“
 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Izaberite stavku Šta je novo.

 3. Videćete najnovije novosti i tvitove i moći ćete da izrazite dopadanje, komentarišete i odgovarate na tvitove.

  Takođe možete da dodirnete ime osobe ili kliknete na njega da biste pisali direktno na zidu te osobe.

Promena novosti koje se prikazuju

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. Izaberite stavku Šta je novo.

 3. Dodirnite strelicu pored stavke Šta je novo ili kliknite na nju, a zatim odaberite mrežu koju želite da vidite.Odeljak „Šta je novo“ koji pokazuje kako prikazati obaveštenja sa određene društvene mreže

Zakačite osobe da biste videli novosti već sa početnog ekrana

Zakačite osobe na početni ekran da biste videli njihovu sliku i novosti bez otvaranja aplikacije. Takođe, tako pravite zgodnu prečicu za slanje e-pošte, ćaskanje i još toga.

Evo kako:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. U polje za pretragu unesite ime kontakata koji želite da zakačite. Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Izaberite stavku Zakači na početni ekran, unesite nadimak ako želite, a zatim izaberite stavku Zakači na početni ekran.

Tasterske prečice za aplikaciju „Osobe“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Osobe.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na početak spiska kontakata

Pritisnite ovaj taster

Page down

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak unapred na spisku kontakata

Pritisnite ovaj taster

Page up

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak unazad na spisku kontakata

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na kraj spiska kontakata