Pomoć za aplikaciju „Osobe“

Aplikacija „Osobe“ je u isto vreme vaš adresar i aplikacija za društvene aktivnosti. U okviru samo te jedne aplikacije možete da dodate svoje kontakte, vidite novosti sa društvenih mreža (kao što su Facebook i Twitter) i održavate kontakt sa prijateljima i članovima porodice u usluzi Skype.

Početni ekran aplikacije „Osobe“

Aplikacije „Osobe“, „Pošta“ i „Kalendar“ rade udruženo. Zato kada pošaljete e-poruku nekom kontaktu iz aplikacije „Pošta“, aplikacija preuzima e-adresu te osobe iz aplikacije „Osobe“ (u kojoj se njene kontakt informacije i nalaze).

Sve o kontaktima

Prikaži sve

Dodavanje ili uvoz kontakata

Uvoz kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi.

 4. Dodirnite dugme Dodaj nalog ili kliknite na njega, izaberite tip naloga koji želite da dodate, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena

Dodavanje pojedinačnih kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Novu kontakt.

 4. Unesite željene informacije o ovom kontaktu, a zatim dodirnite dugme „Sačuvaj“ ili kliknite na njega Dugme „Sačuvaj“

Ako želite da dodate nekoliko kontakata odjednom, možete da ih uvezete u neki od naloga koji ste već dodali u aplikaciju „Osobe“, a oni će se pojaviti u aplikaciji „Osobe“ čim obavite sledeću sinhronizaciju.

Dodavanje kontakta iz e-poruke

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Pošta ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili mišem izaberite poruku, a zatim i ime pošiljaoca ili bilo kog primaoca.

 3. Dodirnite dugme Dodaj kontakt ili kliknite na njega.

 4. Dodajte sve dodatne informacije (ako ih ima), a zatim dodirnite dugme „Sačuvaj“ ili kliknite na njega Dugme „Sačuvaj“.

Uređivanje kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta čije informacije želite da uredite. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite dugme Uredi ili kliknite na njega, unesite željene izmene, a zatim dodirnite dugme „Sačuvaj“ koje se pojavljuje na ekranu ili kliknite na njega Dugme „Sačuvaj“.

Brisanje kontakata

Iz aplikacije „osobe“ možete da izbrišete samo kontakte iz usluga Hotmail i Outlook. Ako ste povezali i druge naloge kao što su Google, Facebook ili Skype, moraćete da otvorite tu aplikaciju ili veb-lokaciju i tamo izbrišete odgovarajuće kontakte.

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta čije informacije želite da izbrišete. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite kontakt ili kliknite na njega.

 4. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 5. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Promena fotografije kontakta

Možete da promenite fotografiju kontakta koji se nalazi na spisku kontakata. Evo postupka:

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite fotografiju kontakta ili kliknite na nju (ili prostor na kome bi trebalo da se nalazi ukoliko ne postoji fotografija), dodirnite ili mišem izaberite stavku Promeni fotografiju, odaberite fotografiju, a zatim dodirnite dugme Otvori ili kliknite na njega.

Pretraživanje kontakata

U nastavku sledi nekoliko načina da brzo pronađete nekoga u spisku kontakata.

Pretraga

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

  Okvir za pretragu u aplikaciji „Osobe“

Prelazak na neko slovo abecede

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite slovo abecede kojim počinje ime osobe koju tražite, ili kliknite na njega.

Promena vidljivosti kontakata

Prema podrazumevanim vrednostima, na spisku kontakata će se pojaviti svi kontakti koje ste dodali. Međutim, možete da odaberete prikaz u kome ćete videti samo kontakte iz određenih naloga. Osobe koje poznajte iz drugih mreža će biti sakrivene, ali ako postoje poznanici iz više različitih mreža, oni će i dalje biti vidljivi. Osim toga, omiljeni kontakti neće biti sakriveni bez obzira na to koji nalog izaberete i biće vam dostupni u rezultatima pretrage.

Postupak za promenu vidljivosti kontakata

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Opcije.

 4. U odeljku Prikaži samo ove kontakte, opozovite izbor u polju za potvrdu pored mreža koje želite da sakrijete. Da biste ponovo videli kontakte iz tih mreža, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Zakačinjanje osoba i dodavanje/uklanjanje omiljenih kontakata

Kada zakačite neku osobu na početni ekran, na njemu će se pojaviti slika profila te osobe, njen najnoviji status u mreži Facebook, kao i njeni tvitovi. Dodirnite pločicu ili kliknite na nju da biste videli kontakt informacije. Tim osobama možete brzo da pošaljete tekstualnu ili e-poruku, da ih pozovete, ćaskate, ili da im uputite video poziv koristeći Skype.

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite pločicu osobe do koje želite brzo da dođete ili kliknite na nju.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na početni ekran, unesite željeni nadimak, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na početni ekran.

Dodavanje omiljenog kontakta

Svaki kontakt može da postane omiljen – vaša mama, vaš rukovodilac, najbolji prijatelj ili saradnik. Kada dodate nekog u omiljene kontakte, tu osobu ćete videti na matičnoj stranici aplikacije „Osobe“ i moći ćete da dodirnete njenu sliku ili da kliknete na nju kako biste je brzo pozvali ili joj poslali tekstualnu ili e-poruku.

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite pločicu sa zvezdicom ili kliknite na nju.

 3. Odaberite željenu osobu, a zatim dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega.

Uklanjanje omiljenog kontakta

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite osobu koju želite da uklonite iz omiljenih kontakata, ili kliknite na nju.

 3. Dodirnite dugme Omiljeni ili kliknite na njega. Kada se vratite na matičnu stranicu aplikacije „Osobe“, više nećete videti tu osobu na listi omiljenih kontakata,

Uklanjanje naloga

Ovim postupkom ćete ukloniti nalog iz aplikacije „Osobe“, ali time nećete izbrisati nijedan kontakt iz izvornog naloga. I dalje ćete moći da dođete do tih kontakata kada se direktno prijavite u nalog.

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi.

 4. Izaberite nalog koji želite da uklonite.

 5. Dodirnite ili mišem izaberite neku od ovih stavki: Ukloni nalog, Ukloni sve naloge ili Upravljaj ovim nalogom na mreži.

Napomena

 • Ako uklonite Microsoft nalog (nalog sa kojim se prijavljujete u Windows), time ćete ukloniti sve naloge iz aplikacija „Osobe“, „Pošta“, „Kalendar“ i „Poruke“. Možda ćete želeti da sakrijete ove kontakte umesto da uklanjate nalog.

Obaveštenja i novosti sa društvenih mreža

Prikaži sve

Upućujte glasovne i video pozive i ćaskajte koristeći Skype

Svi računari sa operativnim sistemom Windows RT 8.1 i Windows 8.1 stižu sa instaliranom aplikacijom Skype, tako da iz aplikacije „Osobe“ lako možete da održavate kontakt sa nekim ko koristi Skype. Evo postupka:

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Unesite ime Skype kontakta (ako ste obavili ažuriranje na Skype i prijavljeni ste sa svojim Microsoft nalogom, trebalo bi da kontakti iz programa Messenger budu automatski dodati na spisak kontakata). Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Sve što treba da uradite je da dodirnete ili mišem izaberete opciju za kontakt (slanje poruke, poziv ili video poziv).

Objavljivanje sopstvenih novosti

U okviru aplikacije „Osobe“ možete da objavljujete sopstvene novosti, kao i da pišete na nečijem zidu u usluzi Facebook. Veze, fotografije i poruke na svojim društvenim mrežama možete da delite i iz drugih aplikacija i veb-lokacija. Evo kako da ažurirate svoj Facebook status ili sastavite tvit:

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite pločicu Ja ili kliknite na nju.

 3. U okviru Šta je novo odaberite društvenu mrežu koju želite da koristite, napišite poruku, a zatim dodirnite dugme „Pošalji“ ili kliknite na njega Dugme „Pošalji“ da biste objavili sadržaj na svom zidu.

Pogledajte šta je novo

Pratite novosti prijatelja i članova porodice pomoću aplikacije „Osobe“. Kada povežete svoje naloge u uslugama kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn, dobijaćete najnovije novosti, tvitove i slike, sve na jednom mestu. Možete da pišete na nečijem zidu u mreži Facebook, prokomentarišete novost ili retvitujete nečiji tvit bez prelaska na drugu aplikaciju.

Oblast „Šta je novo“ u aplikaciji „Osobe“
 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Šta je novo.

 3. Videćete najnovije novosti i tvitove, a možete da izrazite dopadanje, komentarišete i retvitujete.

  Takođe, možete da dodirnete ime neke osobe ili da kliknete na njega da biste pisali na njenom zidu.

Promena vidljivosti novosti

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Šta je novo.

 3. Dodirnite strelicu pored stavke Šta je novo, a zatim odaberite mrežu koju želite da vidite.Odeljak „Šta je novo“ gde možete da vidite informacije sa određene društvene mreže

Zakačinjanje osoba radi prikaza novosti na početnom ekranu

Zakačite osobe na početni ekran da biste videli njihovu sliku i novosti bez otvaranja aplikacije. Takođe, tako pravite zgodnu prečicu za slanje e-pošte, ćaskanje i još toga.

Evo postupka:

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Osobe ili kliknite na nju.

 2. U okvir za pretragu unesite ime kontakta kog želite da zakačite. Dok kucate, videćete listu kontakata. Dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na početni ekran, unesite željeni nadimak, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na početni ekran.

Tasterske prečice u aplikaciji „Osobe“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice u aplikaciji „Osobe“.

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

Home

Da biste uradili sledeće:

Prelazak na početak spiska kontakata

Pritisnite ovaj taster:

Strelica nadole

Da biste uradili sledeće:

Listanje spiska kontakata unapred

Pritisnite ovaj taster:

Strelica nagore

Da biste uradili sledeće:

Listanje spiska kontakata unazad

Pritisnite ovaj taster:

End

Da biste uradili sledeće:

Prelazak na kraj spiska kontakata

Potrebna vam je dodatna pomoć?