Plan napajanja predstavlja kolekciju postavki hardvera i sistema (kao što su prikaz, stanje spavanja itd.) koja upravlja načinom na koji računar koristi napajanje. Planovi napajanje koje možete da koristite zavise od vrste računara koji imate.

Računari koji podržavaju InstantGo

InstantGo omogućava da se računar brzo probudi iz stanja spavanja sa ažuriranim aplikacijama i podacima. Računari koji podržavaju InstantGo uključuju sve Windows RT 8.1 i neke Windows 8.1 računare. Da biste saznali podržava li vaš računar ovu funkciju, proverite informacije priložene uz računar ili idite na veb lokaciju proizvođača.

Prikaži sve

Koji planovi napajanja su dostupni?

Jedini plan napajanja koji Windows obezbeđuje za računare sa funkcijom InstantGo jeste „Balansirano“. Ovaj plan omogućava pune performanse kada je to potrebno, a štedi energiju tokom perioda neaktivnosti. Plan možete dodatno prilagoditi svojim potrebama ili možete kreirati sopstveni plan (koristeći plan „Balansirano“ kao početnu tačku). Proizvođač računara takođe može obezbediti dodatne planove napajanja.

Mogu li da kreiram plan napajanja?

Da. Možete kreirati i prilagoditi sopstvene planove napajanja.

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. Tapnite ili kliknite na opciju Kreiraj plan napajanja i sledite uputstva.

Mogu li da izbrišem plan napajanja?

Jedini planovi napajanja koje možete izbrisati su oni koje kreirate i oni koje obezbeđuje proizvođač računara – nije moguće izbrisati plan „Balansirano“ ili plan koji koristite.

Takođe, možda nemate potrebne dozvole za brisanje plana zato što je administrator sistema zabranio pristup planu.

Brisanje plana napajanja

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. Ako je plan koji želite da izbrišete izabran, izaberite drugi plan, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Promena postavki plana pored njega.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Izbriši ovaj plan , a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zašto se neke postavke napajanja ne mogu promeniti?

Ograničenja koja je nametnuo administrator sistema ili konfiguracija hardvera računara, možda ograničavaju postavke koje možete promeniti. Na primer, ako je računar deo mreže u organizaciji – poput škole ili preduzeća – administrator sistema u organizaciji je možda isključio ili čak uklonio određene postavke. U tom slučaju se obratite administratoru za pomoć.

Ako ste povezani sa računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom, morate biti prijavljeni kao administrator na udaljenom računaru da biste promenili njegove postavke napajanja.

Šta je to brzo pokretanje?

Brzo pokretanje je podrazumevano uključeno u sistemu Windows i ta postavka pomaže računaru da se brže pokreće posle isključivanja. Windows to radi tako što sačuva sistemske informacije u datoteci prilikom isključivanja pa kada ponovo pokrenete računar Windows koristi te sistemske informacije za nastavak rada računara umesto da ga ponovo pokreće.

Napomene

 • Postavka brzog pokretanja se ne odnosi na ponovno pokretanje. Morate isključiti i ponovo pokrenuti računar da bi brzo pokretanje stupilo na snagu.

Svi drugi računari

Evo odgovora na neka od uobičajenih pitanja u vezi sa planovima napajanja za sve ostale računare.

Prikaži sve

Koji planovi napajanja su dostupni?

Windows obezbeđuje sledeće planove:

 • Balansirani. Omogućava pune performanse kada je to potrebno, a štedi energiju tokom perioda neaktivnosti. Ovo je najbolji plan napajanja za većinu osoba.

 • Ušteda energije. Štedi energiju umanjivanjem performansi računara i svetline ekrana. Ako koristite laptop, ovaj plan potrošnje pomaže korisnicima da na najbolji način iskoristite kapacitet baterije.

 • Visoke performanse. Povećava svetlinu ekrana i može povećati performanse računara. Ovaj plan koristi dosta energije, pa vaša baterija laptop računara neće dugo trajati.

  Napomena

  • Plan „Visoke performanse“ ne pojavljuje se podrazumevano na meraču baterije. Da biste uključili plan „Visoke performanse“, otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerati pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja, izabrati stavku Postavke, a zatim stavku Opcije napajanja. Dodirnite ili kliknite na opciju Prikaži dodatne planove, a zatim odaberite stavku Visoke performanse.

Ako ovi planovi ne odgovaraju vašim potrebama, možete da kreirate sopstveni plan koristeći neki od ovih planova kao polaznu tačku. Proizvođač računara takođe može obezbediti dodatne planove napajanja.

Kako da odaberem neki drugi plan napajanja?

Ako koristite laptop, kliknite na ikonu baterije Ikona baterije na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka, a zatim odaberite neki od planova napajanja – „Balansirano“ ili „Ušteda energije“ – koji se podrazumevano pojavljuju na meraču baterije. Proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja ili prilagoditi merač baterije.
Merač baterije koji prikazuje planove napajanja
Merač baterije koji prikazuje planove napajanja

Ako ne koristite laptop ili želite da koristite plan napajanja koji se ne nalazi u okviru merača baterije, izvršite sledeće radnje:

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. Odaberite onu koju želite da koristite.

  Ako ne vidite plan napajanja koji želite, tapnite ili kliknite na dugme Prikaži dodatne planove.

Mogu li da kreiram plan napajanja?

Da. Možete kreirati i prilagoditi sopstvene planove napajanja.

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. Tapnite ili kliknite na opciju Kreiraj plan napajanja i sledite uputstva.

Mogu li da promenim podrazumevane planove napajanja koji se pojavljuju na meraču baterije?

Windows bira dva plana napajanja koja se pojavljuju na meraču, ali možete da ih promenite.

Menjanje planova napajanja koji se pojavljuju na meraču baterije

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite ili izaberite stavku Dodatni planovi, a zatim odaberite plan.

  • Kreirajte novi plan napajanja. Za više informacija pogledajte pitanje „Da li mogu da kreiram plan napajanja?“ u okviru ove teme.

  Po podrazumevanoj vrednosti, plan napajanja koji izaberete postaje aktivni plan i pojavljuje se na meraču baterije.

Mogu li da izbrišem plan napajanja?

Moguće je izbrisati samo planove napajanja koje ste sami kreirali ili koje ste dobili od proizvođača računara. Ne možete izbrisati planove „Balansirano“, „Štednja energije“, „Visoke performanse“ ili plan koji koristite.

Takođe, možda nemate potrebne dozvole za brisanje plana zato što je administrator sistema zabranio pristup planu.

Brisanje plana napajanja

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. Ako je plan koji želite da izbrišete izabran, izaberite drugi plan, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Promena postavki plana pored njega.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Izbriši ovaj plan, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zašto se neke postavke napajanja ne mogu promeniti?

Ograničenja koja je nametnuo administrator sistema ili konfiguracija hardvera računara, možda ograničavaju postavke koje možete promeniti. Na primer, ako je računar deo mreže u organizaciji – poput škole ili preduzeća – administrator sistema u organizaciji je možda isključio ili čak uklonio određene postavke. U tom slučaju se obratite administratoru za pomoć.

Ako ste povezani sa računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom, morate biti prijavljeni kao administrator na udaljenom računaru da biste promenili njegove postavke napajanja.

Šta je to brzo pokretanje?

Brzo pokretanje je podrazumevano uključeno u sistemu Windows i ta postavka pomaže računaru da se brže pokreće posle isključivanja. Windows to radi tako što sačuva sistemske informacije u datoteci prilikom isključivanja pa kada ponovo pokrenete računar Windows koristi te sistemske informacije za nastavak rada računara umesto da ga ponovo pokreće.

Napomene

 • Postavka brzog pokretanja se ne odnosi na ponovno pokretanje. Morate isključiti i ponovo pokrenuti računar da bi brzo pokretanje stupilo na snagu.