Uz vezu sa udaljenom radnom površinom, možete sa svog računara da se povežete sa računarom na drugoj lokaciji (udaljeni računar). Na primer, možete sedeti za kućnim računarom i povezati se sa poslovnim računarom i koristiti sve aplikacije, datoteke i mrežne resurse kao da sedite za poslovnim računarom.

Prikaži sve

Kako da se pomoću veze sa udaljenom radnom površinom povežem sa drugim računarom?

 1. Podesite udaljeni računar tako da omogućava daljinske veze.

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite termin udaljena radna površina, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Izaberi korisnike koji mogu da koriste udaljenu radnu površinu. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  3. U dijalogu Svojstva sistema , u okviru stavke Udaljena radna površinakliknite na dugme Dozvoli daljinske veze sa ovim računarom .

  4. Izaberite stavku Izbor korisnika, a zatim u dijalogu Korisnici udaljenih radnih površina dodirnite dugme Dodajili kliknite na njega.

  5. U dijalogu Izbor korisnika i grupa uradite sledeće:

   1. Da biste odabrali lokaciju za pretragu, dodirnite dugme Lokacijeili kliknite na njega, a zatim izaberite lokaciju koju želite da pretražite.

   2. U polje Unesi imena objekata za izborunesite ime ili korisničko ime osobe koju želite da dodate, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega. Ime će biti dodato na listu ljudi koji mogu da se povežu na ovaj računar.

 2. Takođe, kada želite da se povežete sa udaljenim računarom, treba da znate puno ime tog računara.

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

  2. Puno ime računara je navedeno u okviru odeljka Postavke imena računara, domena i radne grupe.

 3. Zatim, potrebno je da se uverite da su postavke za stanje spavanja i hibernaciju podešene na Nikad, pošto ne možete da se povežete sa računarom koji je u stanju spavanja ili hibernacije. Više informacija potražite u članku Planovi napajanja: najčešća pitanja

 4. Na kraju u vezu sa udaljenom radnom površinom na lokalnom računaru unesite puno ime udaljenog računara.

Napomena

 • Daljinske veze možete da dozvolite samo na računarima sa određenim verzijama operativnog sistema Windows. Za više informacija pogledajte sledeći odeljak, „Koje računare mogu da povežem pomoću veze sa udaljenom radnom površinom?“

Koje računare mogu da povežem pomoću veze sa udaljenom radnom površinom?

Da biste uspostavili vezu, možete koristiti računar koji radi pod bilo kojim izdanjem operativnog sistema Windows XP, Windows Vista i Windows 7 ili računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 ili Windows RT 8.1. Međutim, udaljeni računar mora da radi pod jednim od ovih Windows operativnih sistema:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Kako da uspostavim vezu sa poslovnim računarom?

Sa poslovnim računarom možete da uspostavite vezu sa nekog drugog poslovnog računara ili sa kućnog računara. Samo jedna osoba može istovremeno da bude prijavljena na računar. Ako neko drugi koristi poslovni računar, biće automatski odjavljen ako se vi prijavite. Takođe, Windows zaštitni zid će automatski otvoriti obavezni port kada započnete daljinsku vezu. Ako koristite drugi zaštitni zid, proverite da li je port za udaljenu radnu površinu (obično 3389) otvoren.

Povezivanje poslovnog računara sa drugim poslovnim računarom

 1. Otvorite opciju „Veza sa udaljenom radnom površinom“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mstsc u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku mstsc ili kliknuti na nju.

 2. Unesite ime poslovnog računara sa kojim želite da uspostavite vezu, a zatim kliknite na dugme Poveži. (Umesto imena računara možete da unesete i IP adresu)

Povezivanje kućnog računara sa poslovnim računarom

Da biste se sa kućnog računara povezali sa poslovnim računarom, treba da se povežete sa korporativnom mrežom. To možete da uradite na jedan od sledeća dva načina (ako niste sigurni koji da izaberete, obratite se administratoru sistema):

 • Virtuelna privatna mreža (VPN). VPN-ovi povezuju računare sa velikim mrežama (obično korporativnim) preko interneta. Zatražite od IT administratora ime VPN servera pre nego što počnete.

  1. Otvorite čarobnjak za povezivanje sa Internetom tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Centar za mrežu i deljenje, dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje. Dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje nove veze ili mreže, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Povezivanje sa radnim mestom.

  2. Sledite uputstva na ekranu.

  3. Otvorite opciju „Veza sa udaljenom radnom površinom“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mstsc u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku mstsc ili kliknuti na nju.

  4. Unesite ime poslovnog računara sa kojim želite da uspostavite vezu, a zatim kliknite na dugme Poveži. (Umesto imena računara možete da unesete i IP adresu.)

 • Server mrežnog prolaza udaljene radne površine (mrežni prolaz za RD). Server mrežnog prolaza za RD pomaže pri povezivanju sa poslovnim računarom na korporativnoj mreži sa bilo kog računara koji je povezan sa internetom, čak iako te dve mreže koriste različite protokole. Imajte u vidu da vaš administrator sistema možda ne dozvoljava promene servera mrežnog prolaza za RD.

  1. Otvorite opciju „Veza sa udaljenom radnom površinom“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mstsc u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku mstsc ili kliknuti na nju.

  2. Dodirnite dugme Prikaži opcijeili kliknite na njega, izaberite karticu Više opcija , a zatim, u okviru stavke Povezivanje sa bilo koje lokacijeizaberite stavku Postavke.

  3. Izaberite stavku Koristi postavke servera mrežnog prolaza za RD, a zatim unesite ime servera (ovu informaciju tražite od administratora sistema).

  4. U okviru stavke Metod prijavljivanjaodaberite neku od sledećih opcija:

   • Dozvoli mi da izaberem kasnije. Ova opcija vam dozvoljava da izaberete način prijavljivanja nakon uspostavljanja veze.

   • Zatraži lozinku (NTLM). Ova opcija vam, nakon prijavljivanja, traži lozinku.

   • Pametna kartica. Ova opcija vam traži da ubacite pametnu karticu kada se povežete.

  5. Da biste vezu učinili bržom, u polju za potvrdu potvrdite izbor Zaobiđi RD mrežni prolaz za lokalne adrese.

   Preporučujemo ovu opciju jer server mrežnog prolaza možda neće moći da se poveže sa računarom na mreži ako je u različitoj mreži od one u kojoj ste vi.

  6. Dodirnite dugme U reduili kliknite na njega, izaberite karticu Opšte , unesite ime računara sa kojim želite da se povežete, a zatim dodirnite dugme Poveži seili kliknite na njega. (Umesto imena računara možete da unesete i IP adresu.)

Kako da otvorim početni ekran i dugmad kada se povežem sa udaljenim Windows 8.1 računarom sa Windows 8.1 računara?

Koristite traku veza koja se pojavljuje na vrhu ekrana da biste otvorili početni ekran, dugmad i novije aplikacije udaljenog računara i da biste vezu sa udaljenom radnom površinom koristili uporedo sa drugim aplikacijama.
Meni sa dugmadima na traci veza
Meni sa dugmadima na traci veza

Napomena

 • Ako prozor veze sa udaljenom radnom površinom nije uvećan, moraćete da kliknete na ikonu veze sa udaljenom radnom površinom u gornjem desnom uglu prozora da biste prikazali početni ekran, dugmad i druge opcije.

Zašto ne mogu da se povežem pomoću veze sa udaljenom radnom površinom?

Evo rešenja za neke uobičajene probleme do kojih može da dođe prilikom pokušaja povezivanja sa udaljenim računarom. Ako ova rešenja ne funkcionišu, možete potražiti još pomoći na veb lokaciji Microsoft zajednica .

 • Nije moguće pronaći udaljeni računar. Ako vidite ovu grešku, obratite se administratoru sistema udaljenog računara da biste se uverili da znate ispravno ime računara, a zatim proverite da li ste ga ispravno uneli. Ako i dalje ne možete da uspostavite vezu, pokušajte da unesete IP adresu umesto imena udaljenog računara.

 • Postoji problem sa mrežom. Proverite:

  • Da li je ruter uključen (samo kućne mreže).

  • Da li je Ethernet kabl priključen na mrežni adapter (samo ožičene mreže).

  • Da li je bežični komutator uključen (samo laptop računari na bežičnim mrežama).

  • Da li mrežni adapter radi.

  Ako problem i dalje postoji, obratite se osobi koja je podesila vašu mrežu.

 • Zaštitni zid je možda blokirao port za udaljenu radnu površinu. Ako koristite Windows zaštitni zid, sledite ove korake:

  1. Otvorite opciju „Windows zaštitni zid“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin zaštitni zid u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Windows zaštitni zid ili kliknuti na nju.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvoljavanje aplikaciji ili funkciji prolaz kroz Windows zaštitni zid.

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  4. U okviru stavke Dozvoljene aplikacije i funkcijeizaberite stavku Udaljena radna površina, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

  Ako koristite drugi zaštitni zid, proverite da li je port za udaljenu radnu površinu (obično 3389) otvoren.

 • Moguće je da udaljene veze ne budu podešene na udaljenom računaru. Da biste to rešili, pogledajte pitanje „Kako da se pomoću veze sa udaljenom radnom površinom povežem sa drugim računarom?“ u okviru ove teme.

 • Moguće je da udaljeni računar povezivanje omogući samo za one računare koji imaju podešenu potvrdu identiteta na nivou mreže. Više informacija potražite u pitanju „Koje tipove veza sa udaljenom radnom površinom bi trebalo da dozvolim?“ u okviru ove teme.

 • Moguće je da je udaljeni računar isključen. Ne možete se povezati sa računarom koji je isključen ili u stanju spavanja ili hibernacije, te se uverite da su postavke za stanje spavanja i hibernacije podešene na Nikad (hibernacija nije dostupna na svim računarima). Više informacija potražite u članku Planovi napajanja: najčešća pitanja.

Napomena

 • Ako vidite ekran za prijavljivanje na udaljenom računaru, ali ne možete da se prijavite, možda niste dodati u grupu korisnika udaljene radne površine ili u bilo koju grupu sa administratorskim pravima na udaljenom računaru. Zatražite od administratora sistema da to učini.

Kako da promenim postavke veze sa udaljenom radnom površinom?

Možete da promenite različita podešavanja daljinske veze, uključujući veličinu radne površine udaljenog računara, zvuk, i brzinu veze.

 1. Otvorite opciju „Veza sa udaljenom radnom površinom“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin mstsc u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku mstsc ili kliknuti na nju.

 2. Unesite ime računara sa kojim želite da se povežete.

 3. Pre povezivanja dodirnite ili izaberite opciju Prikaži opcije, a zatim napravite željene promene na karticama Ekran, Lokalni resursi, Programi, Iskustvo i Više opcija.

 4. Ako želite da sačuvate napravljene promene za buduće veze, izaberite karticu Opšte , a zatim dodirnite dugme Sačuvajili kliknite na njega.

 5. Dodirnite dugme Poveži seili kliknite na njega.

Zašto ne mogu da promenim neke postavke veze sa udaljenom radnom površinom?

Administrator sistema može da upravlja tim postavkama. Za više informacija se obratite administratoru sistema.

Koje tipove veza sa udaljenom radnom površinom bi trebalo da dozvolim?

Da biste vi ili neko drugi mogli da se povežete sa udaljenim računarom, morate da odaberete odgovarajuću postavku veze na udaljenom računaru. Da biste promenili postavke daljinske veze, pratite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. Izaberite stavku Postavke daljinske veze. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Postoje dve opcije postavki daljinske veze:

 • Ne dopuštaj daljinske veze sa ovim računarom. To će sprečiti da se neko daljinski poveže sa računarom.

 • Dozvoli daljinske veze sa ovim računarom. To će omogućiti daljinske veze na računaru.

  Ako znate da računari osoba koje će se povezati sa vašim računarom rade pod operativnim sistemom Windows 7, Windows 8ili Windows 8.1, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli veze samo sa računara koji koriste udaljenu radnu površinu sa potvrdom identiteta na nivou mreže (preporučeno) . Ove verzije operativnog sistema Windows koriste potvrdu identiteta na nivou mreže koja se dovršava pre uspostavljanja potpune veze i pojavljivanja ekrana za prijavljivanje. Na ovaj način udaljeni računar može da se zaštiti od hakera i malvera.