Neka vaša deca budu bezbednija dok koriste računar

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Ograničavanje vremena i načina na koji dete koristi računar

Nadgledanjem detetovog naloga pomoću programa „Porodična bezbednost“ dobijate bolji uvid u to da li dete završava domaći ili provodi previše vremena na mreži. Ovi podaci mogu da vam pomognu da postavite ograničenja za određene aktivnosti za računarom za svako dete, uključujući i to kada im je dozvoljeno da koriste računar, koje igre i aplikacije mogu da koriste i koje aplikacije mogu da vide ili preuzmu u Windows prodavnici.

Možete da postavite ova ograničenja i da upravljate njima na vebu, sa bilo kog mesta. Prijavite se na veb lokaciji Porodična bezbednost, dodirnite ili izaberite ime deteta čije postavke želite da promenite i pratite uputstva koja se pojave.

Napomena

 • Porodičnom bezbednošću možete da upravljate i na pojedinačnim računarima članova porodice ako to želite.

Prikaži sve

Postavljanje vremenskih ograničenja

Postoje dva načina za ograničavanje vremena koje vaše dete provodi za računarom. Dozvoljeno vreme određuje koliko sati dnevno dete može da koristi računar. Na primer, možete da im dozvolite da provode dva sata dnevno za računarom radnim danima, a vikendom više. Zabrana korišćenja određuje u kojim časovima je svako korišćenje računara zabranjeno (kad prođe vreme za spavanje ili kada su u školi).

 • Dodirnite ili izaberite stavku Vremenska ograničenja, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite ili izaberite karticu Dozvoljeno vreme, proverite da li je dozvoljeno vreme uključeno, a zatim izaberite broj sati i minuta koliko dete može da koristi računar radnim danima i vikendima.

  • Dodirnite ili izaberite karticu Zabrana korišćenja, proverite da li je zabrana korišćenja na određeno vreme uključena, a zatim izaberite vremenski period za svaki dan u toku koga dete uopšte ne sme da koristi računar.

Postavljanje ograničenja za veb lokacije koje vaša deca mogu da posećuju

Postoje dva načina za ograničavanje sadržaja na Internetu koje vaše dete sme da vidi. Možete da koristite Veb filtriranje da biste postavili široke kategorije veb lokacija koje vaša deca mogu da posećuju. Na primer, možete im dozvoliti da pregledaju poznate veb lokacije prilagođene deci i sa informacijama od opšteg interesa, a da pritom automatski blokirate sve lokacije sa sadržajem za odrasle. Takođe, možete da dozvolite ili blokirate pojedinačne veb lokacije ili čak i određene stranice u okviru lokacije i to tako što ćete navesti njihovu veb adresu ili URL.

Filtriranje svih veb lokacija po kategoriji

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Veb filtriranje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Nivo ograničenja.

 2. Proverite da li je veb filtriranje uključeno, a zatim koristite klizač da biste izabrali kategorije veb lokacija koje vaše dete može da posećuje.

Dozvoljavanje ili blokiranje određenih veb lokacija

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Veb filtriranje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Lista dozvoljenih ili blokiranih lokacija.

 2. Proverite da li je veb filtriranje uključeno, unesite određenu veb adresu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Dozvoli ili Blokiraj, po potrebi.

  Na ovoj stranici možete dodati više veb adresa, jednu po jednu. Takođe, možete izabrati da iste dozvole za veb lokaciju važe za više članova porodice.

Dozvoljavanje ili blokiranje preuzimanja datoteka

Takođe, možete da ograničite sadržaj koji vaše dete može da preuzima sa interneta kako se ne bi desilo da on/ona preuzme virus ili neki drugi neželjeni softver.

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Veb filtriranje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Nivo ograničenja.

 2. Proverite da li je veb filtriranje uključeno. U okviru Preuzimanja datoteka potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj preuzimanja datoteka sa veba da biste sprečili da vaše dete preuzima aplikacije, igre i ostale datoteke sa interneta. (Da biste dozvolili detetu da preuzima datoteke, jednostavno opozovite izbor u polju za potvrdu.)

Ograničenja za igre i aplikacije

Postavljanje ograničenja na igre i aplikacije koje dete sme da koristi slično je podešavanju ograničavanja veb lokacija: možete da podesite nivo ocene na osnovu uzrasta i sadržaja za sve igre i za one aplikacije koje mogu da vide i preuzmu u Windows prodavnici, a možete i da dozvolite ili blokirate određene pojedinačne naslove.

Korišćenje Windows prodavnice i nivoa ocenjivanja igara

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničenja igara, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ocena.

 2. Proverite da li su ograničenja uključena, a zatim koristite klizač da biste izabrali nivo ocenjivanja. Ako želite, možete i da koristite drugi sistem ocenjivanja igara.

  Windows prodavnica svoja ograničenja preuzimanja zasniva na ograničenjima za igre postavljenim za dete u programu „Porodična bezbednost“.

Dozvoljavanje ili blokiranje određenih igara

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničenja igara, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Lista igara. Proverite da li su ograničenja za igre uključena.

 2. Po potrebi izaberite opcije za određene igre.

Postavljanje ograničenja za druge aplikacije

Možete i da odlučite da li ćete dozvoliti da vaše dete koristi druge aplikacije i softver, bilo da se preuzimaju iz Windows prodavnice ili ne.

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničenja aplikacija.

 2. Proverite da li su ograničenja aplikacija uključena, a zatim po potrebi odaberite dostupne aplikacije koje želite da dozvolite ili blokirate.

Upravljanje zahtevima vašeg deteta

Vremenom, postavke koje primenjujete za aktivnosti vaše porodice za računarom mogu da se menjaju. Na primer, vaše dete može poželeti da preuzme i igra novu igru o kojoj svi pričaju, da potraži nešto na internetu za školski projekat ili da dobije malo dodatnog vremena za računarom kako bi završilo domaći zadatak. U okviru Porodične bezbednosti, deca mogu putem e-pošte da vam šalju zahteve za dozvole za nove aplikacije, igre ili veb lokacije koje žele da koriste. Možete te zahteve razmatrati pojedinačno u bilo kom trenutku, ali možete i da upravljate svim zahtevima na jednom mestu na veb lokaciji Porodična bezbednost.

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Zahtevi.

  Noviji zahtevi za dozvole su organizovani u kategorije.

 2. Pored svakog zahteva, dodirnite ili kliknite na padajuću listu u okviru Odgovor.

Napomena

 • Možete da dozvolite svoj deci ili samo izabranom detetu da koristi veb lokaciju, igru ili aplikaciju o kojoj je reč. Takođe, možete da blokirate nešto od toga samo za jedno dete ili za svu decu. Veb lokacije, igre i aplikacije će u skladu sa tim biti dodate na listu dozvola ili blokiranih veb lokacija.

Sledeće: Nadgledajte šta vaše dete radi na računaru pomoću izveštaja o aktivnostima

Drugi resursi

Idi na veb lokaciju „Porodična bezbednost“

Promenite postavke na veb lokaciji „Porodična bezbednost“.

Porodična bezbednost: najčešća pitanja

Imate pitanje? Pogledajte najčešća pitanja.

Pomoć zajednice

Postavite pitanje na forumima zajednice.