Neka vaša deca budu bezbednija dok koriste računar

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Postavljanje odgovarajućih ograničenja za dete

Kada dodate dete u svoju Microsoft porodicu,možete da budete sigurni da će ono biti bezbedno za računarom, a ipak ćete mu dati slobodu da samostalno istražuje. Možete da budete sigurni i da će veb-lokacije za odrasle biti blokirane, ili da tačno navedete lokacije koje želite da vaša deca vide. Osim toga, znaćete sa sigurnošću da deca mogu da koriste samo aplikacije i igre koje su pogodne za njihov uzrast i moći ćete da postavite ograničenja za vreme ispred ekrana kako ne bi provodila previše vremena u virtuelnom svetu. Deca mogu da zatraže vašu dozvolu da nastave pregledanje kada vreme istekne, i da vide ili preuzmu nešto što je blokirano. Zajedno možete da odredite nivo ograničenja koji je dobar za njih.

Možete da postavite ova ograničenja i da upravljate njima na veb-lokaciji account.microsoft.com/family. Prijavite se sa svojim Microsoft nalogom, izaberite ime deteta čije postavke želite da promenite i pratite uputstva koja će se pojaviti.

Napomena

 • Vremenska ograničenja se primenjuju u skladu sa vremenom na računaru, tako da ne morate posebno da postavljate istu vremensku zonu na računarima da bi postavke bile pravilno primenjene.

Prikaži sve

Postavljanje vremenskih ograničenja

Postoje dva načina za ograničavanje vremena koje vaše dete provodi ispred ekrana svojih uređaja. Pored postavljanja određenih perioda tokom dana tokom kojih dete može da koristi svoje uređaje, možete da postavite i maksimalno vreme za svaki uređaj koje određuje koliko časova dnevno dete može da koristi taj uređaj. Na primer, možete da im dozvolite da provode dva sata dnevno za računarom radnim danima, a vikendom više.

 1. Izaberite stavku Vreme ispred ekrana i pomerite prekidač postavke Blokiraj korišćenje uređaja u određeno vreme sa položaja Isključeno na Uključeno.

 2. Izaberite vremenske željene periode tokom svakog dana kada ćete dozvoliti deci da koriste svoje uređaje, a ukoliko želite, postavite maksimalno dozvoljeno vreme za svaki uređaj. Ako ne želite da postavite maksimalno vreme, izaberite stavku Neograničeno.

Postavljanje ograničenja za veb lokacije koje vaša deca mogu da posećuju

Postoji puno toga lepog što može da se nauči na internetu, ali ima i onog što ne želite da deca vide. Možete da postavite ograničenja za tipove veb-lokacija koje vaša deca mogu da vide. Na primer, možete da im dozvolite da vide poznate veb-lokacije, opšteg tipa i one namenjene deci i automatski blokirate veb-lokacije sa sadržajem za odrasle. Takođe možete da dozvolite ili blokirate pojedinačne veb-lokacije (ili čak određene stranice na lokaciji) pomoću njihovih veb-adresa, odnosno URL adresa, ili da konfigurišete nalog deteta tako da ono može da posećuje samo bezbedne veb lokacije koje ste vi naveli.

Konfigurisanje ograničenja za veb-lokacije

 1. Izaberite stavku Veb-lokacije, a zatim postavite prekidač Blokiraj neprikladne veb-lokacije iz položaja Isključeno u Uključeno.

  Sada su sadržaji za odrasle i InPrivate pregledanje blokirani, a Bingbezbedna pretraga je uključena.

 2. Ako želite da vaše dete može da vidi samo one veb-lokacije koje ste izričito dozvolili, potvrdite izbor u polju Prikaži samo veb lokacije sa liste dozvoljenih.

Dozvoljavanje ili blokiranje određenih veb lokacija

 1. Izaberite stavku Veb-lokacije.

 2. Da biste dodali neku lokaciju na listu dozvoljenih, pređite u odeljak Uvek dozvoli ove i unesite URL adresu veb-lokacije koju želite da dozvolite.

 3. Da biste dodali neku lokaciju na listu blokiranih, pređite u odeljak Uvek blokiraj ove i unesite URL adresu veb-lokacije koju želite da blokirate.

Postavljanje ograničenja za aplikacije i igre

Postavljanje ograničenja za aplikacije i igre koje vaše dete sme da koristi slično je postavljanju ograničenja za veb-lokacije: možete da postavite nivo prema oceni za uzrast kako bi deca koristila igre i aplikacije koje su ocenjene kao prikladne za njihov uzrast, ali ne i one koje nemaju ocenu za uzrast ili su namenjene starijima. Takođe možete da dozvolite određene pojedinačne naslove.

Deca mogu da zatraže vašu dozvolu ukoliko žele da koriste neku blokiranu aplikaciju ili da igraju blokiranu igru, a vi možete da odgovorite na zahtev za dozvolu e-poštom, direktno preko izveštaja o aktivnostima deteta, ili tako što ćete se prijaviti na uređaj koji koristi vaše dete i odatle dati svoje odobrenje.

Napomena

 • Ograničenja za aplikacije i igre su ranije imala dva prekidača sa položajem Uključeno/Isključeno: jedan je služio za aplikacije, a drugi za igre. Sada postoji samo jedan prekidač za upravljanje njima. Ako ste ranije uključili ograničenja za jedno, ali ne i za drugo, vaše postavke su i dalje na snazi. Međutim, ako prvo isključite ograničenja za aplikacije i igre, a zatim ih ponovo uključite, ograničenja će važiti i za aplikacije i za igre.

Korišćenje nivoa ocena zasnovanih na uzrastu

 1. Izaberite stavku Aplikacije i igre, a zatim postavite prekidač Blokiraj neprikladne aplikacije i igre iz položaja Isključeno u Uključeno.

 2. Pređite u odeljak Ograničavanje aplikacija i igara i koristite meni da biste odabrali starosni nivo koji odgovara vašem detetu.

  Daca uvek mogu da zatraže vašu dozvolu da koriste nešto što je blokirano.

Napomena

 • Prema podrazumevanim vrednostima, ako uključite ograničenja za aplikacije i igre na uređajima koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 ili starijim verzijama OS Windows, biće blokirane sve aplikacije i igre koje nemaju ocenu uzrasta. Ovim se mlađa deca sprečavaju u korišćenju neprikladnih aplikacija ili u igranju igara za starije, ali to može da blokira i neke aplikacije koje želite da dozvolite starijoj deci, uključujući i radne aplikacije poput onih za obradu teksta ili radnih svezaka. Možda ćete želeti da uključite ograničenja za aplikacije i igre kod mlađe dece, ali za stariju decu odaberite da nadgledate aktivnosti korišćenja aplikacija i igara preko izveštaja o aktivnostima.

Upravljanje zahtevima vašeg deteta

Vremenom, postavke koje primenjujete za aktivnosti vaše porodice za računarom mogu da se menjaju. Na primer, vaše dete može poželeti da preuzme i igra novu igru o kojoj svi pričaju, da potraži nešto na internetu za školski projekat ili da dobije malo dodatnog vremena za računarom kako bi završilo domaći zadatak. U okviru Microsoft porodice, deca mogu da vam šalju zahteve za dozvole za nove aplikacije, igre ili veb-lokacije koje žele da koriste putem e-pošte. Možete te zahteve razmatrati pojedinačno u okviru e-pošte, ali možete i da upravljate svim zahtevima na jednom mestu na veb-lokaciji account.microsoft.com/family

 1. Izaberite stavku Nedavna aktivnost

  Noviji zahtevi za dozvole su organizovani u kategorije.

 2. Pored svakog zahteva pritisnite dugme Dozvoli da biste odobrili zahtev, ili dugme Odbij da biste ga blokirali.

Sledeće: nadgledajte šta vaše dete radi na uređaju pomoću izveštaja o aktivnostima

Drugi resursi

Idite u Microsoft porodicu

Promenite postavke svoje Microsoft porodice.

Podešavanje programa „Porodična bezbednost“

Saznajte kako da dodate naloge u Microsoft porodicu.

Pomoć zajednice

Postavite pitanje na forumima zajednice.