Koje oblike mogu da koristim za lozinku u vidu slike?

Lozinka u vidu slike sastoji se od slike koju ste izabrali i tri pokreta koje crtate direktno na ekranu. Ta tri pokreta mogu biti bilo koja kombinacija krugova, pravih linija ili dodira. Veličina, položaj i smer pokreta, kao i redosled kojim ih crtate, postaju delovi lozinke u vidu slike. Da biste se prijavili, moraćete istim redosledom da ponovite ista tri pokreta na slici.

Kada crtate pokrete po prvi put, njihovi obrisi ostaju na ekranu da biste mogli da ih zapamtite. Windows interpretira talasastu ili zakrivljenu liniju kao pravu liniju, tako da čak i ako probate da nacrtate talasastu liniju, obris će biti prav. Zbog toga je preporučljivo držati se pravih linija, krugova i dodira.

Talasasta linija prikazana kao prava linija
Talasasta linija prikazana levo je dodata lozinci u vidu slike kao prava linija, poput linije prikazane desno.
Četiri pokreta ograničena na tri
Ne možete da kreirate lozinku u vidu slike uz pomoć četiri pokreta prikazana levo, ali možete uz pomoć tri pokreta prikazana desno.

Potrebna vam je dodatna pomoć?