Deljenje štampača

Ako imate štampač, možete ga deliti kako bi druge osobe na mreži mogle da štampaju na njemu.

Deljenje štampača

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Uređaji i štampači , a zatim izaberite stavku Uređaji i štampači.

 3. U okviru stavke Štampačipritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da delite, a zatim izaberite stavku Svojstva štampača.

  Ako ne vidite štampač koji želite da delite, moraćete da ga dodate. Više informacija potražite u članku Instalacija štampača.

 4. Izaberite karticu Deljenje.

 5. Ako vidite dugme Promeni opcije deljenja, dodirnite ga ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 6. Izaberite stavku Deli ovaj štampač.

 7. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Osobe na mreži sada mogu da štampaju na tom štampaču kad god je računar dostupan. (Neće moći da štampaju na njemu kada je računar ugašen ili u stanju spavanja.)

Pored toga, osobe koje žele da koriste taj štampač moraće da imaju korisničko ime i lozinku za računar. Ako želite da osobe koriste deljeni štampač bez korisničkog imena i lozinke za računar, možete isključiti deljenje zaštićeno lozinkom. Evo kako:

Isključivanje deljenja zaštićenog lozinkom

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin više opcija za deljenje, a zatim dodirnuti stavku Upravljaj naprednim postavkama deljenja ili kliknuti na nju.

 2. U okviru stavke Deljenje zaštićeno lozinkomizaberite stavku Isključi deljenje zaštićeno lozinkom.

 3. Dodirnite dugme Sačuvaj promene ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Potrebna vam je dodatna pomoć?