Lista za čitanje vam pomaže da pratite sve stvari koje želite da čitate. Ako nemate vremena da pročitate nešto kada na to naiđete na vebu ili u nekoj od omiljenih aplikacija, možete to podeliti u aplikaciji „Lista za čitanje“ i vratiti se kasnije da ga pročitate.

Napomena

  • „Lista za čitanje“ ne funkcioniše sa programima na radnoj površini ili veb pregledačima na radnoj površini.

Evo kako se deli neka stavka u aplikaciji „Lista za čitanje“:

1. Brzo prevucite sa desne ivice, a zatim dodirnite dugme „Deli“

Brzo prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite dugme „Deli“

Kada pronađete nešto što želite da dodate u aplikaciju „Lista za čitanje“, brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
(Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Deli.)

Napomena

  • Ako ne vidite aplikaciju „Lista za čitanje“ kao opciju kada dodirnete ili izaberete stavku „Deli“, verovatno koristite veb pregledač ili aplikaciju na radnoj površini i zato „Lista za čitanje“ nije dostupna.

2. Dodirnite stavku „Lista za čitanje“

Dodirnite ili izaberite stavku „Lista za čitanje“

Dodirnite ili izaberite stavku Lista za čitanje. Videćete pregled stavke koju dodajete na listu. Možete da odaberete kategoriju za stavku iz menija ili da kreirate novu kategoriju.

3. Dodirnite dugme „Dodaj“

Dodirnite dugme „Dodaj“ ili kliknite na njega

Dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega. Stavka koju ste dodali pojaviće se u aplikaciji „Lista za čitanje“, u okviru Danas.

Članci, priče i ostali sadržaj koji dodajete u aplikaciju „Lista za čitanje“ pojaviće se na vizuelno obogaćenoj hronološkoj listi. Možete ih čitati u slobodno vreme i izbrisati kada završite.

Pogledajte više

Aplikacija „Lista za čitanje“ za Windows: najčešća pitanja

Forumi zajednice