Završite poslove

Windows 8, Windows RT

Zajednički rad u oblaku u usluzi SkyDrive

Ako sarađujete sa nekim na školskom ili poslovnom projektu, možete da smestite svoje datoteke u informatički oblak u usluzi SkyDrive. Tako će i drugi moći da rade na njima u nećete morati da upravljate različitim verzijama.

Postavljanje datoteka u oblak

Datoteke možete da otpremite u SkyDrive na nekoliko različitih načina:

 • U okviru aplikacije SkyDrive, brzo prevucite prstom nagore od dna ekrana ili nadole od vrha ekrana da biste otvorili komande aplikacije, a zatim dodirnite dugme Otpremi ili kliknite na njega. Izaberite datoteke koje želite da otpremite, a zatim stavku Dodaj u SkyDrive.

 • Idite do lokacije SkyDrive.com, a zatim se prijavite koristeći svoj Microsoft nalog. Dodirnite dugme Otpremi ili kliknite na njega i pratite uputstva.

Savet

Kreirajte Office dokumente koristeći SkyDrive i Office Web Apps.

Takođe, možete da napravite Office datoteke direktno u usluzi SkyDrive koristeći Office Web Apps za Word, Excel, PowerPoint i OneNote – čak i ako nemate instaliran Office. Evo postupka:

 • Idite do lokacije SkyDrive.com, a zatim se prijavite koristeći svoj Microsoft nalog.

 • Dodirnite dugme Kreiraj ili kliknite na njega i izaberite željeni tip datoteke.

 • Uredite novi dokument i sačuvajte ga.

Deljenje i saradnja

U okviru aplikacije SkyDrive možete da koristite dugme za deljenje da biste drugima slali veze do svojih datoteka.

 • Otvorite aplikaciju SkyDrive, pronađite datoteku ili fasciklu koju želite da delite, a zatim brzo prevucite prstom nadole ili kliknite denim tasterom miša na nju da biste je izabrali.

 • Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 • Odaberite aplikaciju koju želite da koristite za deljenje datoteke ili fascikle. Na primer, odaberite aplikaciju „Pošta“ da biste poslali vezu u e-poruci.

Napomene

 • Da biste drugima dali dozvolu da uređuju neku datoteku ili fasciklu, posetite SkyDrive.com da biste je delili. Na lokaciji SkyDrive.com izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite, a zatim izaberite stavku Deljenje da biste videli različite opcije deljenja.

 • Više informacija o deljenju potražite u temi pomoći Deljenje datoteka i fotografija. Dodatnu pomoć vezanu za opcije deljenja potražite u temi pomoći Deljenje datoteka i fascikli i promena dozvola.

Pogledajte više

Potražite rešenja u odeljku podrške SkyDrive

Organizujte svoje datoteke na lokaciji SkyDrive.com tako da vam budu na dohvat ruke.

Delite datoteke i fotografije i sarađujte na Office dokumentima.