Fotografije

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Deljenje i štampanje fotografija

Fotografije možete da delite i štampate direktno iz aplikacija Fotografije, OneDrive i Kamera.

Kako da delite

 1. Na početnom ekranu otvorite aplikaciju „Fotografije“ OneDrive ili „Kamera“.

 2. Uradite nešto od ovoga:

  • U aplikaciji „Fotografije“ OneDrive idite do fascikle sa fotografijama koje želite da delite, a zatim brzo prevucite nadole preko tih fotografija ili kliknite na njih desnim tasterom miša. Možete i da odaberete stavku Izaberi sve.

  • U aplikaciji „Kamera“ idite na snimke kamere i pronađite fotografiju koju želite da delite.

 3. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 4. Dodirnite ili izaberite osobu ili aplikaciju sa kojom želite da delite, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Savet

 • Ako su vaše datoteke uskladištene u usluzi OneDrive, imate opciju da pošaljete poziv koji određenim osobama daje dozvolu da vide datoteke ili pribave vezu za deljenje sa širom publikom. Više informacija potražite u članku Aplikacija „Fotografije“ za Windows: najčešća pitanja.

 • Potražite u Windows prodavnici na računaru još aplikacija koje objavljuju na lokacijama za deljenje fotografija i društvenim mrežama.

Štampanje iz aplikacija iz Windows prodavnice

Kad štampate iz aplikacija „Fotografije“ i „Kamera“ ili usluge OneDrive, možete da štampate samo jednu po jednu sliku. Da biste odjednom štampali više slika ili da biste štampali iz aplikacija na radnoj površini, pogledajte članak Štampanje slike.

 1. Na početnom ekranu otvorite aplikaciju „Fotografije“ OneDrive ili aplikaciju „Kamera".

 2. Pronađite fotografiju koju želite da odštampate, a zatim je dodirnite ili kliknite na nju da biste je otvorili.

 3. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 4. Odaberite štampač sa liste. Ako ne vidite željeni štampač, moraćete da ga dodate. Više informacija potražite u članku Instalacija štampača.

 5. U oknu za pregled videćete pregled onoga što štampate, kao i broj kopija i položaj stranice.

 6. Da biste videli šta još možete da uradite, dodirnite opciju Dodatne postavke ili kliknite na nju.

  Opcije koje vidite u odeljku Dodatne postavke dolaze od proizvođača štampača, pa će se njihov izbor menjati u zavisnosti od štampača.

 7. Kad je sve postavljeno, dodirnite dugme Štampaj ili kliknite na njega.