Aplikacija „Snimač zvuka“ za Windows: najčešća pitanja

Snimač zvuka je aplikacija koju možete da koristite za snimanje audio zapisa u trajanju do tri časa po datoteci snimka. Možete ga koristiti uporedno sa drugim aplikacijama, što vam dozvoljava da, dok snimate zvuk, nastavite da radite na računaru. (Postoji i program radne površine koji se zove snimač zvuka, ali ovaj članak je o aplikaciji „Snimač zvuka“.)

Prikaži sve

Kako da snimam?

 • Da biste započeli snimanje, dodirnite kružno dugme sa mikrofonom u sredini ili kliknite na njega. Ovo je dugme Snimi.
  Dugme „Snimi“
 • Da biste pauzirali snimanje, dodirnite dugme Pauziraj ili kliknite na njega.

  Dugme „Pauziraj“
 • Da biste nastavili snimanje koje ste pauzirali, ponovo dodirnite dugme Pauziraj ili kliknite na njega.

 • Da biste sačuvali snimak, dodirnite dugme Zaustavi ili kliknite na njega. Snimak će se pojaviti na listi snimaka.

  Dugme „Zaustavi“

  (Sledeći put kad dodirnete dugme Snimi ili kliknete na njega, pokrenućete novo snimanje.)

Kako da preimenujem snimke?

 1. Dodirnite ili izaberite snimak koji želite da preimenujete.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Preimenuj.

 3. Unesite novo ime za snimak. Dodirnite ili izaberite stavku Preimenuj.

Gde se čuvaju snimci?

Snimci se skladište u okviru aplikacije „Snimač zvuka“. Ako deinstalirate aplikaciju, snimci će biti izbrisani. Da biste datoteku snimka nekome poslali kroz drugu aplikaciju, koristite dugme Deli.

Kako da delim snimke?

 1. Otvorite snimač zvuka.

 2. Dodirnite ili izaberite snimak koji želite da delite.

 3. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 4. Videćete listu aplikacija koje imate pomoću kojih možete da delite. Da biste snimak poslali putem pošte, dodirnite ili izaberite stavku Pošta i pratite uputstva. Da biste delili snimak sa aplikacijom, dodirnite aplikaciju ili kliknite na nju i pratite uputstva.

Datoteke snimka možete da šaljete i kao priloge direktno iz aplikacije „Pošta“. Dodirnite ili izaberite stavku Snimač zvuka iz menija kad birate datoteku za prilog u e-poruci.

Kako da skratim snimke?

 1. Dodirnite ili izaberite snimak koji želite da skratite.

 2. Dodirnite dugme Skrati ili kliknite na njega.

 3. Prevucite levi i desni kraj vremenske ose do novih tačaka početka i zaustavljanja koje želite.
  Skraćeni snimak možete da reprodukujete da biste se uverili da počinje i zaustavlja se tamo gde želite. Prilagodite tačke početka i završetka po potrebi. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako skraćeni deo želite da sačuvate kao novu datoteku snimka, dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj kopiju.

  • Ako snimak želite da zamenite skraćenim delom, dodirnite ili izaberite stavku Ažuriraj original.

Napomena

 • Ne možete da skraćujete ako ste snimač zvuka umanjili tako da zauzima manje od 672 px širine ekrana – moraćete da uvećate snimač zvuka da biste mogli da skraćujete.

Kako da izbrišem snimke?

 1. Dodirnite ili izaberite snimak koji želite da izbrišete.

 2. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Zašto se snimak pauzira kad aplikaciju premestim u pozadinu?

Snimač zvuka neće nastaviti snimanje u pozadini kad koristite druge aplikacije. Da biste snimač zvuka koristili uz druge aplikacije, koristite ih uporedno.

Da biste snimač zvuka koristili uz druge aplikacije

 1. Otvorite snimač zvuka.

 2. Prevucite sa vrha ekrana dok se iza aplikacije ne pojavi otvaranje, zatim prevucite aplikaciju nalevo ili nadesno.
  (Ako koristite miš, kliknite na vrh ekrana i prevucite aplikaciju nadole dok se iza nje ne pojavi otvaranje, zatim prevucite aplikaciju nalevo ili nadesno.)

 3. Vratite se na početni ekran i otvorite drugu aplikaciju. Pojaviće se pored snimača zvuka na istom ekranu.

 4. Premeštanjem trake između aplikacija podesite koliki deo ekrana želite da snimač zvuka koristi.

Kako da snimaču zvuka dam dozvolu da koristi mikrofon?

 1. Otvorite snimač zvuka.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvole.

 4. Podesite Mikrofon na Uključeno. Sad možete da snimate.

Kako mogu da podesim jačinu zvuka mikrofona?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Zvuk, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zvuk.

 3. Dodirnite ili izaberite karticu Snimanje.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Mikrofon, a zatim stavku Svojstva.

 5. Dodirnite ili izaberite karticu Nivoi. Koristite klizače da biste podesili jačinu zvuka i pojačavanje mikrofona.

 6. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega da biste zatvorili stavku Zvuk.

Potrebna vam je dodatna pomoć?