Fotografije

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Snimanje fotografija pomoću računara

Ako vaš računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, aplikaciju „Kamera“ možete da koristite da biste snimali fotografije i video zapise. Za više informacija o korišćenju ove aplikacije pogledajte Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere.

Snimanje fotografija

Iz aplikacije „Kamera“

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. (Opcionalno) Promenite ono što je naglašeno tako što ćete dodirnuti ili kliknuti na tu oblast u pronalazaču prikaza.

 3. Dodirnite dugme Fotografija ili kliknite na njega Dugme „Fotografija“.
 4. Ako želite da pogledate fotografiju, prevucite ekran nadesno ili kliknite na strelicu nalevo.

Napomena

 • Sve fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije „Kamera“ čuvaju se u snimcima kamere. Fasciklu Snimci kamere pronaći ćete u fascikli Slike na računaru. Ako biste hteli da napravite rezervne kopije snimaka kamere u usluzi OneDrive, pogledajte članak Skladištenje fotografija u usluzi OneDrive.

 • Ako dodir ili izbor pronalazača prikaza snima fotografiju umesto naglašavanja te oblasti, možda nemate poslednju ispravku za Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Više informacija potražite u članku Instalirajte ispravku za Windows 8.1 (KB 2919355).

Na zaključanom ekranu

 1. Kada ste prijavljeni, a računar je zaključan, brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu ili kliknite i prevucite nadole da biste stigli do aplikacije „Kamera“.

 2. (Opcionalno) Promenite ono što je naglašeno tako što ćete dodirnuti ili kliknuti na tu oblast u pronalazaču prikaza.

 3. Dodirnite dugme Fotografija ili kliknite na njega Dugme „Fotografija“.
 4. Ako želite da pogledate fotografiju, prevucite ekran nadesno ili kliknite na strelicu nalevo.

 5. Ako želite da vidite ostale snimke kamere ili promenite postavke, dodirnite dugme Otključaj, prijavite se na računar i otvorite aplikaciju „Kamera“. Ako želite da isključite kameru zaključanog ekrana, pogledajte Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere.

Promena postavki, na primer blica ili tajmera

Možete da izvršite neka prilagođavanja pre snimanja fotografije ili video zapisa, na primer uključivanje blica ili tajmera. Ostale opcije koje ćete morati da promenite u okviru „Postavke“, na primer prikazivanje koordinatnih linija i uključivanje informacija o lokaciji u fotografije i panorame. Koje opcije će se prikazati zavisi od vašeg uređaja. Na primer, videćete samo dugme za postavke blica ako uređaj ima ugrađeni blic. Više informacija o načinu promene postavki potražite u članku Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere.

Kako snimiti panoramu

Aplikaciju „Kamera“ možete da upotrebite za snimanje panoramskih fotografija na većini računara sa ugrađenom kamerom sa zadnje strane. Panorame su odličan način da uhvatite horizont ili gradsku panoramu. Čak možete da napravite impresivnu panoramu koja obuhvata ceo prostor. Da biste postigli najbolje rezultate, držite kameru na istom mestu dok je naginjete i rotirate, kao da stoji na tronošcu. Pomerajte se polako i postepeno dok poravnavate sliku, a zatim napravite pauzu da biste je snimili. Ako vaše telo zaklanja vizir, držite kameru na istom mestu i zakoračite iza nje dok se ne sklonite sa puta. Idite na stranicu Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere da biste pogledali video koji pokazuje najbolje prakse za snimanje panorame.

 1. Otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Odredite šta želite da vam bude početna tačka za sliku i naciljajte je pomoću kamere.

 3. Dodirnite dugme Panorama ili kliknite na njega Dugme „Panorama“. To će uhvatiti prvu sliku.
 4. Lagano nagnite kameru u bilo kom smeru kako biste postavili sledeću sliku.

 5. Pazite na ivice u pronalazaču prikaza dok naginjete kameru. Kada se ivice popune, kamera automatski snima sledeću sliku.

 6. Ponavljajte prethodna dva koraka dok ne dovršite panoramu.

 7. Dodirnite ili izaberite oznaku potvrde.

Aplikacija „Kamera“ sastavlja slike i čuva panoramu u snimcima kamere. Da biste videli panorame, moraćete da koristite aplikaciju „Kamera“, „Fotografije“ ili OneDrive ili da panorame objavite na veb lokaciji OneDrive.com.

Kako snimiti najbolje snimke

Na nekim tabletima aplikacija „Kamera“ automatski snima nekoliko fotografija zaredom (to se naziva i serija fotografija) svaki put kada snimite fotografiju. Ta serija uključuje slike koje su snimljene neposredno pre i posle snimanja fotografije. Ako uređaj to podržava, u donjem levom uglu videćete pravougaonik koji pokazuje podrazumevanu sliku. Tada možete da pregledate slike i sačuvate omiljenu. Ako nemate vremena da ih pregledate, podrazumevana slika će se automatski sačuvati u snimcima kamere.

Pregled na ekranu kamere
Pregled se prikazuje u donjem levom uglu

Da biste pregledali slike i sačuvali onu koju želite:

 1. Na početnom ekranu otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Snimite fotografiju.

 3. Dodirnite ili izaberite sliku za pregled u donjem levom uglu.

 4. Okrećite birač da biste pregledali slike.

 5. Dok gledate onu koju želite da sačuvate, dodirnite dugme Sačuvaj na biraču ili kliknite na njega.

Sledeće: prikaz i uvoz fotografija