Postavke dodira i olovke: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja u vezi sa postavkama dodira i olovke.

Prikaži sve

Kako da proverim da li moj računar ima ekran osetljiv na dodir?

Pokušajte da prstom dodirnete pločicu na početnom ekranu. Ako je ekran osetljiv na dodir, aplikacija će se otvoriti. Takođe, možete da proverite trenutne postavke sistema mišem:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Informacije o računaru.

 3. U okviru opcije Računar proverite postavku Olovka i dodir, ona će opisati koju vrstu unosa ekran podržava.

Ako imate ekran na dodir, unos dodirom je podrazumevano uključen i ne može se isključiti. Ako očekujete da laptop računar ili monitor odgovori na dodir, a on ne odgovara, proverite veb lokaciju proizvođača da biste se uverili da uređaj podržava dodir i da na njemu imate instalirane pravilne upravljačke uređaje.

Kako da kalibrišem postavke za olovku i dodir?

Da biste podesili sa kolikom preciznošću će ekran osećati kada koristite olovku ili prst:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Kalibracija , a zatim dodirnite dugme Kalibriši ekran za unos olovkom ili dodirom ili kliknite na njega da biste otvorili postavke tablet računara.

 3. Proverite da li se monitor prikazan u polju Prikaz podudara sa ekranom koji želite da kalibrišete.

 4. Dodirnite dugme Kalibrišiili kliknite na njega, a zatim pratite uputstva na ekranu.

  Postavke tablet računara
  Postavke tablet računara

Šta da radim ako sam izvršio kalibraciju postavki olovke i dodira i sada ne mogu više da otvorim dugmad?

Ako ste izvršili kalibraciju postavki olovke i dodira i sada se dugmad ne pojavljuje kada pređete prstom preko desne ivice ekrana, moguće je da Windows ne otkriva precizno ivicu ekrana zato što su tokom kalibracije uspostavljene početne vrednosti granice ekrana. Probajte da pratite sledeće korake da biste ponovo izvršili kalibraciju postavki olovke i dodira.

 1. Otvorite dugmad pomoću tasterske prečice – taster sa Windows logotipom‌ Taster sa Windows logotipom+C, a zatim dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega.
 2. U polje za pretragu unesite termin Kalibracija , a zatim dodirnite dugme Kalibriši ekran za unos olovkom ili dodirom ili kliknite na njega da biste otvorili postavke tablet računara.

 3. Proverite da li se monitor prikazan u polju Prikaz podudara sa ekranom koji želite da kalibrišete.

 4. Dodirnite dugme Uspostavi početnu vrednost Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor. ili kliknite na njega

Ako uspostavljanje početnih vrednosti olovke i dodira ne radi, pokušajte ponovo da kalibrišete tako što ćete dodirnuti dugme Kalibrišiili kliknuti na njega, a zatim pratiti uputstva na ekranu. Da biste se uverili da Windows može precizno da otkrije ivicu ekrana, probajte da blago pređete prstom bliže prema centru ekrana kada dodirnete tačke kalibracije.

Postavke tablet računara
Postavke tablet računara

Kako da unos dodirom podesim da ide na pravi ekran?

Ako imate dva monitora od kojih je jedan ekran na dodir, može doći do mešanja signala unosa dodirom. Na primer, dodirivanjem jednog monitora pokrenuće se pokazivač miša na drugom monitoru. Da biste rešili problem:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Kalibracija , a zatim dodirnite dugme Kalibriši ekran za unos olovkom ili dodirom ili kliknite na njega da biste otvorili postavke tablet računara.

 3. Izaberite stavku Postavke, a zatim pratite uputstva na ekranu.

  Postavke tablet računara
  Postavke tablet računara

Kako da promenim radnje olovke i dodira?

Da biste promenili koliko brzo, daleko i dugo radnja traje:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite olovka i dodir , a zatim izaberite stavku Olovka i dodir.

 3. Dodirnite nalog koji želite da izbrišete ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Postavke.

 4. Pratite uputstva na ekranu.

  Postavke olovke i dodira
  Postavke olovke i dodira

Potrebna vam je dodatna pomoć?