Kucanje preko tastature na ekranu (OSK)

Postoji nekoliko različitih vrsta tastatura. Najuobičajenija je fizička, spoljna tastatura koju priključujete na računar. Računar sa ekranom osetljivim na dodir ima i tastaturu na ekranu osetljivom na dodir. Kada koristite Windows računar sa ekranom osetljivim na dodir, dodirnite tekstualno polje ili drugu oblast u kojoj možete da kucate i pojaviće se tastatura na ekranu osetljivom na dodir. Više informacija o tastaturi na ekranu osetljivom na dodir potražite u članku Korišćenje tastature na ekranu osetljivom na dodir.

Windows ima i tastaturu na ekranu (OSK), alatku za lakše korišćenje računara. Za kretanje po računaru i unos teksta možete koristiti tastaturu na ekranu umesto da se oslanjate na fizičku tastaturu. Nije vam potreban ekran osetljiv na dodir da biste koristili tastaturu na ekranu. OSK prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Tastere možete izabrati pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja, odnosno možete koristiti fizički taster ili tastere da biste se kretali kroz tastere na ekranu.

Otvaranje tastature na ekranu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Tastatura na ekranu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Tastatura na ekranu.

  Na ekranu se pojavljuje tastatura koja se može koristiti za kretanje po računaru i unos teksta. Tastatura ostaje na ekranu sve dok je ne zatvorite.

Napomena

 • OSK možete otvoriti i sa ekrana za prijavljivanje. Kliknite na dugme Jednostavan pristupDugme „Jednostavan pristup“ u donjem levom uglu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Tastatura na ekranu.

Promena načina unosa informacija na tastaturi na ekranu

 • Kada je tastatura na ekranu otvorena, dodirnite OSK taster Opcije ili kliknite na njega, a zatim izaberite željene opcije:

  • Koristi klik zvuk. Koristite ovu opciju ako želite da čujete zvuk kada pritisnete taster.

  • Prikaži tastere da bi se lakše kretalo po ekranu. Koristite ovu opciju ako želite da tasteri svetle dok kucate.

  • Uključi numeričku tastaturu. Koristite ovu opciju da biste razvili OSK da prikazuje numeričku tastaturu.

  • Klikni na tastere. Koristite ovaj režim ako želite da dodirnete ili kliknete na tastere na ekranu da biste uneli tekst.

  • Zadrži pokazivač iznad tastera. Koristite ovaj režim ako koristite miš ili palicu za igru da biste postavili pokazivač na taster. Znakovi na koje postavite pokazivač unose se automatski kada zadržite pokazivač iznad njih neko određeno vreme.

  • Skeniraj kroz tastere. Koristite ovaj režim ako želite da OSK neprestano skenira tastaturu. Režim skeniranja markira oblasti u kojima možete kucati znakove na tastaturi pritiskanjem tasterske prečice, pomoću prekidačkog ulaznog uređaja ili uređaja koji simulira klik mišem.

  • Koristi predviđanje teksta. Koristite ovu opciju ako želite da OSK predlaže reči dok kucate kako ne biste morali da kucate svaku celu reč.

  Napomene

  • Predviđanje teksta dostupno je za engleski, francuski, italijanski, nemački i španski. Ako želite da koristite neki od tih jezika, a on nije instaliran, instalirajte jezičke datoteke za taj jezik.

  • Ako koristite režim zadržavanja ili režim skeniranja i slučajno umanjite tastaturu na ekranu, možete je vratiti tako što ćete postaviti pokazivač na nju na traci zadataka (za režim zadržavanja) ili tako što ćete pritisnuti taster za skeniranje (za režim skeniranja).

  • Ako umanjite OSK i prebacite se na početni ekran ili u aplikaciju preko celog ekrana, nećete moći da dođete do OSK tastature. Prvo otvorite OSK, a zatim idite na početni ekran ili u aplikaciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?