Promena jezika korišćenog u aplikacijama

Mnoge aplikacije u Windows prodavnici podržavaju više jezika. Način na koji menjate jezik koji se koristi zavisi od aplikacije – neke aplikacije uključuju postavku jezika, neke aplikacije koriste željene opcije jezika za Windows, a neke ugrađene aplikacije zahtevaju da promenite Windows jezik prikaza za računar.

Pre nego što pokušate da promenite jezik u aplikaciji, prvo se uverite da aplikacija podržava jezik koji želite da koristite. Ove informacije se prikazuju u odeljku „Detalji“ stranice opisa aplikacije u Windows prodavnici.

Evo kako da proverite koje jezike podržava aplikacija:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Pomoću polja za pretragu u gornjem desnom uglu prodavnice pretražite aplikaciju.

 3. Dodirnite ili izaberite aplikaciju na listi rezultata.

 4. Pomerite se nadesno i pogledajte odeljak Detalji da biste videli listu podržanih jezika.

Traženje postavke jezika u aplikaciji

Neke aplikacije, kao što su ugrađena aplikacija Sportovi i Vesti, uključuju postavku koja kontroliše jezik koji je korišćen u aplikaciji.

Da biste videli da li neka aplikacija uključuje postavku jezika:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite aplikaciju da biste je otvorili

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Proverite da biste videli da li je dostupna opcija jezika. Na primer, u aplikaciji Sportovi ili Vesti dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite jezik koji želite da koristite.

Napomena

 • Ako aplikacija uključuje opcije jezika u okviru dugmeta „Postavke“, ali ne vidite podržani jezik koji želite, dovršite korake u sledećem odeljku da biste postavili željene opcije jezika i instalirali ispravke aplikacije, a zatim ponovo proverite postavku jezika.

Podešavanje željenih opcija jezika i instaliranje ispravki aplikacije

Ako aplikacija nema postavku jezika, pokušajte da promenite listu željenih opcija jezika u operativnom sistemu Windows, a zatim instalirajte ispravke aplikacije iz prodavnice. Lista jezika koju odaberete za Windows određuje koji jezik koriste neke aplikacije. Primarni jezik je prvi jezik na listi i koristi se kad god je to moguće. Ako primarni jezik nije dostupan u aplikaciji ili na računaru, koristi se sledeći jezik na listi.

Da biste promenili primarni jezik, pratite sledeće korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Vreme i jezik, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Region i jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite jezik koji želite da koristite, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavi kao primarni. Jezik koji odaberete pojaviće se na vrhu liste Jezici.

  Napomena

  • Ako ne vidite jezik koji želite da koristite, dodirnite ili izaberite Dodaj jezik, a zatim dodirnite ili izaberite jezik da biste ga dodali na listu željenih postavki jezika.

Pošto podesite željene postavke jezika za Windows, instalirajte sve dostupne ispravke aplikacije iz Windows prodavnice. Neki izdavači aplikacija čuvaju jezičke pakete za aplikacije zasebno od ostatka aplikacija kako bi smanjili količinu memorije koju aplikacija koristi na računaru.

Da biste instalirali ispravke aplikacije, pratite ove korake:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ispravke aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Da li postoje ispravke.

 4. Odaberite aplikacije koje želite da instalirate, a zatim dodirnite dugme Instaliraj ili kliknite na njega.

Promena jezika prikaza u operativnom sistemu Windows

Neke ugrađene aplikacije, kao što su aplikacije Fotografije i Kamera, koristite Windows jezik za prikaz da biste utvrdili jezik koji se koristi u aplikaciji. Više informacija o preuzimanju i instaliranju jezičkih paketa i promeni Windows jezika za prikaz potražite u članku Dodavanje jezika ili tastature.

Napomene

 • Promena Windows jezika za prikaz promeniće jezik koji vidite u operativnom sistemu Windows.

Potrebna vam je dodatna pomoć?