Korišćenje Windows prodavnice u različitim zemljama ili regionima

Da biste kupili neku aplikaciju iz Windows prodavnice u određenoj zemlji ili regionu, morate promeniti lokaciju za svoj računar, a zatim dodati metod plaćanja iz te zemlje ili regiona na nalog prodavnice. Na primer, ako kupite aplikaciju iz prodavnice, a vaša lokacija računara je podešena na SAD, metod plaćanja mora biti neki iz SAD-a.

Promena matične lokacije za računar na određenu zemlju ili region

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin region, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Promena zemlje ili regiona.

 3. Sa liste izaberite zemlju ili region za svoju lokaciju.

  Napomena

  • Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da bi promene stupile na snagu.

Dodavanje metoda plaćanja iz zemlje ili regiona koji ste odabrali kao matičnu lokaciju

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj metod plaćanja, uredite sve potrebne informacije, a zatim dodirnite dugme Prosledi ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako ne vidite stavku Nalog, vaš računar još uvek nema najnoviju ispravku za prodavnicu. Brzo prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole (ili, ako koristite miš, kliknite desnim tasterom), a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vaš nalog.

Potrebna vam je dodatna pomoć?