Prikaži sve

Šta je to korisnički nalog?

Korisnički nalog određuje način na koji vršite interakciju sa svojim računarom i način na koji ga personalizujete. Na primer, vaš nalog određuje koje aplikacije, datoteke i fascikle možete da koristite, koje promene možete da izvršite na računaru i koje su vaše željene postavke, na primer raspored početnog ekrana, pozadina radne površine ili čuvar ekrana. Ako kreirate odvojene naloge za druge osobe, oni ne moraju da imaju iste postavke, što znači da možete da ograničite pristup prijemnom sandučetu e-pošte, društvenim mrežama i drugim datotekama i da koristite različite slike, boje i pozadine radne površine za svaki nalog.

Postoje tri vrste naloga: Svaka vrsta naloga vam daje drugi nivo kontrole nad računarom:

 • Administratorski nalozi obezbeđuju najveću kontrolu nad računarom i trebalo bi ih umereno koristiti. Ovu vrstu naloga ste verovatno kreirali prilikom prvog korišćenja računara.

 • Standardni nalozi su namenjeni za svakodnevnu upotrebu. Ako podešavate naloge za druge osobe na svom računaru, preporučuje se da im date standardne naloge.

 • Nalozi za dete su korisni za roditelje koji žele da nadgledaju korišćenje računara deteta ili da postave ograničenja na njega pomoću postavki porodične bezbednosti u operativnom sistemu Windows. Više informacija o porodičnoj bezbednosti potražite u članku Podešavanje porodične bezbednosti.

Pored izbora jednog od ovih tipova naloga, možete i da odaberete metod prijavljivanja za svaki tip: osobe mogu da se prijave u operativni sistem Windows pomoću Microsoft naloga ili lokalnog naloga.

Kako da se prijavim u Windows?

U operativnom sistemu Windows 8.1 i Windows RT 8.1, bez obzira na to da li kreirate standardni, administratorski ili nalog za dete, možete da odaberete i jedan od dva načina prijavljivanja:

 • Pomoću Microsoft naloga (e-adresa i lozinka). Prijavljivanje pomoću e-adrese i lozinke dozvoljava vam da koristite omiljene aplikacije i jedinstvene postavke i željene opcije na bilo kom računaru.

 • Pomoću lokalnog naloga. Prijavljivanje pomoću lokalnog naloga (sa lozinkom ili bez nje) dozvoljava vam da koristite datoteke, postavke i aplikacije samo na lokalnom računaru.

Šta je toliko dobro u vezi sa Microsoft nalogom?

Kad se prijavite u operativni sistem Windows pomoću e-adrese i lozinke, to je vaš Microsoft nalog. Administrator, standardni korisnik ili dete može da ima Microsoft nalog – prijavljivanje pomoću e-adrese je važan deo.

Kad se prijavite pomoću Microsoft naloga, računar se povezuje sa skladištem oblaka na internetu i:

 • Lične postavke se sinhronizuju sa svim računarima koje koristite, a koji rade pod operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1, uključujući teme, željene opcije jezika, omiljene lokacije u pregledaču i većinu aplikacija.

 • Aplikacije možete nabaviti u Windows prodavnici i koristiti ih na najviše pet Windows 8.1 i Windows RT 8.1 računara. (Neke aplikacije zahtevaju određeni hardver ili postavke hardvera.)

 • Kontakt informacije i statusi vaših prijatelja automatski se ažuriraju sa lokacija kao što su Outlook.com, FacebookTwitter i LinkedIn.

 • Fotografijama, dokumentima i drugim datotekama možete da pristupite sa lokacija kao što su OneDrive, Facebook i Flickr i delite ih sa njih.

Ako se u sistem Windows ne prijavljujete koristeći e-adresu, to je u redu – Microsoft nalog možete podesiti u bilo kom trenutku. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje korisničkog naloga.

Da li mi je za korišćenje operativnog sistema Windows potreban nalog?

Da. Kada ste prvi put konfigurisali operativni sistem Windows, kreirali ste korisnički nalog. Taj nalog je automatski postao administratorski nalog kako biste mogli da dovršite podešavanje računara i instalirate programe koje želite da koristite. Ali, kada dodate druge naloge na računar, oni će obično biti standardni nalozi. Standardni nalozi su najbolji za svakodnevnu upotrebu. Ekran za prijavljivanje u operativnom sistemu Windows prikazuje naloge koji su podešeni na računaru.

Da li treba da koristim lozinku u svom nalogu?

Ako se prijavljujete pomoću lokalnog naloga, ne. Ali, preporučuje se da koristite jaku lozinku kako biste poboljšali bezbednost računara. Kada koristite lozinku, samo osoba koja je zna može da se prijavi.

Kako da dodam nalog?

Ako ste administrator, možete lako dodati korisničke naloge pomoću stavke Postavke računara. Za uputstva pogledajte članak Kreiranje korisničkog naloga.

Kako da se prebacim u drugi korisnički nalog?

Ako na računaru imate više korisničkih naloga, možete se prebaciti na drugi nalog bez odjavljivanja ili zatvaranja aplikacija. Pratite ove korake da biste se prebacili na drugi nalog:

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

 2. Dodirnite sliku svog naloga ili kliknite na nju, a zatim iz menija odaberite drugi nalog.

Mogu li da unosim izmene u tuđi korisnički nalog?

Da, ali samo ako koristite administratorski nalog. Možete da menjate nečiji tip naloga ili brišete njegov nalog sa računara.

Uređivanje tipova naloga na računaru

Morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli da pratite ove korake.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Nalozi ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Ostali nalozi ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite nalog koji želite da promenite ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

 4. Dodirnite polje Tip naloga ili kliknite na njega, odaberite tip naloga i dodirnite dugmeU redu ili kliknite na njega.

Uklanjanje naloga sa računara

Morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli da pratite ove korake.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Nalozi ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Ostali nalozi ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite nalog koji želite da izbrišete ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 4. Dodirnite dugme Izbriši naloge ili podatkeili kliknite na njega.

  To može da potraje nekoliko minuta ako nalog ima mnogo pridruženih podataka.

Šta ako izgubim ili zaboravim svoju lozinku?

Postoji više radnji koje možete pokušati u zavisnosti od konfiguracije računara. Za više informacija pogledajte članak Šta da radite ako zaboravite Windows lozinku.