Aplikacija Vremenska prognoza: najčešća pitanja

Prikaži sve

Promena temperatura iz Farenhajta u Celzijuse

Jedinice merenja temperature možete da prilagodite na osnovu ličnih željenih postavki.

 1. Prevucite nagore sa dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite dugme označeno sa Promeni u Celzijus ili Promeni u Farenhajt.

Podešavanje vremenske prognoze za moju trenutnu lokaciju

Aplikacija Vremenska prognoza može da otkrije gde ste i prikaže lokalnu vremensku prognozu.

 1. Prevucite nagore sa dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite dugme označeno sa Trenutna lokacija ili kliknite na njega.

Dodavanje omiljene lokacije

Možete da pratite informacije o vremenskoj prognozi za listu mesta koje odaberete.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite pločicu na vrhu ekrana označenu sa Mesta ili kliknite na nju.

 3. Dodirnite dugme + ili kliknite na njega.

 4. Unesite ime lokacije.

 5. Dodirnite odabranu lokaciju na listi ili kliknite na nju ili dodirnite ili izaberite stavku Dodaj. Zatim, dodirnite lokaciju koja se pojavi na pločici na toj stranici ili kliknite na nju.

Uklanjanje omiljene lokacije

Možete da upravljate listom omiljenih lokacija.

 1. Dodirnite dugme Uredi ili kliknite na njega. Na svim omiljenim lokacijama će zatim prikazati dugme X.

 2. Dodirnite dugme X na lokaciji koju želite da uklonite ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite dugme Uredi ili kliknite na njega da biste dovršili.

Postavljanje lokacije kao podrazumevane početne

Bilo koju lokaciju koju prikazujete u aplikaciji Vremenska prognoza možete da postavite kao podrazumevanu početnu.

 1. Na stranici vremenske prognoze lokacije prevucite nagore sa dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite dugme Postavi kao početnu ili kliknite na njega.

Promena moje početne lokacije

Početnu lokaciju možete da promenite sa početnog ekrana Vremenska prognoza kroz listu omiljenih lokacija.

 1. Na početnom ekranu prevucite nadole sa vrha ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Na donjoj traci aplikacije dodirnite ili izaberite opciju Promeni matičnu stranicu

 3. Dodirnite željenu lokaciju iz liste omiljenih lokacija ili kliknite na nju.

Dodavanje (kačenje) lokacije na „Start“ meni

Dinamičku pločicu Vremenska prognoza za bilo koju lokaciju možete da dodate (zakačite) na početni ekran.

 1. Na stranici vremenske prognoze lokacije prevucite nagore sa dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Na traci na dnu ekrana dodirnite dugme Zakači za početni ekran ili kliknite na njega.

Osvežavanje podataka o vremenskoj prognozi

Aplikacija Vremenska prognoza automatski često osvežava svoje podatke, ali možete da ih osvežite i trenutno.

 1. Prevucite nagore sa dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite dugme Osveži ili kliknite na njega.

Traženje vremenske prognoze na određenoj lokaciji

Vremensku prognozu možete da pronađete za lokacije širom sveta.

 1. Dodirnite ikonu pretrage u gornjem desnom uglu stranice ili kliknite na nju.

 2. U polje za pretragu unesite ime lokacije.

 3. Dodirnite ime lokacije ili kliknite na njega.

 4. Ako se ne prikaže padajuća lista lokacija, pritisnite taster Enter.

 5. Dodirnite ili izaberite željenu lokaciju.

Deljenje vremenske prognoze sa osobama koje znam

Obavestite prijatelje i porodicu o vremenskoj prognozi putem e-poruke ili lokacija Facebook i Twitter.

 1. Prevucite sa desne ivice ekrana, pritisnite Windows taster + C na tastaturi ili premestite miš do gornjeg desnog ugla ekrana, a zatim ga premestite niz ivicu.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Deli.

 3. Izaberite aplikaciju koju želite da koristite za deljenje vremenske prognoze.

Ponovno raspoređivanje mojih omiljenih lokacija

Jednostavno možete ponovo da rasporedite listu omiljenih lokacija

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite dugme Mesta ili kliknite na njega da biste videli listu omiljenih lokacija.

 3. Dodirnite lokaciju ili kliknite na nju, zatim je držite pritisnutom.

 4. Prevucite i otpustite lokaciju na novu poziciju.

Prikaz vremenske prognoze za regione širom sveta

Možete da prikažete detalje vremenske prognoze za regione širom planete.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite strelicu nadole pored stavke „Mape vremenske prognoze“ ili kliknite na nju da biste videli listu regiona.

 3. Dodirnite region po izboru ili kliknite na njega.

Funkcija možda nije dostupna u svakom lokalnom standardu.

Prebacivanje između različitih tipova mapa vremenske prognoze

Možete da prebacite između mapa koje pokazuju temperaturu, padavine, oblačnost, satelit i radar.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mape vremenske prognoze.

 3. Dodirnite različite tipove mapa za region koji prikazujete ili kliknite na njih.

 4. Dodirnite mapu ili premestite miš kako biste ponovo postavili meni sa tipovima mapa.

Funkcija možda nije dostupna u svakom lokalnom standardu.

Animiranje (ili „ponavljanje“) mapa vremenske prognoze

Mape vremenske prognoze su animirane da bi prikazale prognozu ili istorijske podatke.

Dodirnite dugme Reprodukuj/Pauziraj ili kliknite na njega da biste prikazali animacije.

Funkcija možda nije dostupna u svakom lokalnom standardu.

Zumiranje na mapi

Postoji nekoliko načina na koje možete da uvećate ili umanjite mapu vremenske prognoze.

 1. Dodir: Razdvojite prste da biste uvećali ili ih primaknite da biste umanjili.

 2. Tastatura: Možete da uvećate ili umanjite pomoću prečica na tastaturi.

  1. Da biste uvećali za jedan nivo, koristite dugme {+} ili {=} na tastaturi.

  2. Da biste umanjili za jedan nivo, koristite dugme {-} na tastaturi.

 3. Miš: Kliknite na simbol +/- na ekranu da biste uvećali i umanjili. Ili koristite miš {POMERANJE + GORE} da biste uvećali ili miš {POMERANJE + DOLE} da biste umanjili.

Funkcija možda nije dostupna u svakom lokalnom standardu.

Pomeranje do vremenske prognoze po časovima, mapa i istorijske vremenske prognoze

Postoji nekoliko načina na koje možete da pomerate do željene lokacije.

 1. Dodir: prevlačenje na ekranu

 2. Tastatura: korišćenje tastera sa strelicom

  1. Da biste pomerili nalevo, koristite taster {strelica nalevo}

  2. Da biste pomerili nadesno, koristite taster {strelica nadesno}

  3. Da biste pomerili nagore, koristite taster {strelica nagore}

  4. Da biste pomerili nadole, koristite taster {strelica nadole}

 3. Miš: klik levim tasterom i prevlačenje mape

Napomena: Pomeranje je ograničeno na regionalne granice, ali možete da izaberete susedni region. Pogledajte „Pogledajte mape vremenske prognoze širom sveta“ na ovoj stranici.

Funkcija možda nije dostupna u svakom lokalnom standardu.

Sortiranje liste skijaških centara

Postoji nekoliko načina na koje možete da sortirate listu skijaških centara širom sveta.

 1. Prevucite nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Skijaški centri.

 3. Na vrhu tabele dodirnite jedan od naslova ili kliknite na njega: Ime, Novi sneg, Staze otvorene ili Liftovi u funkciji.

 4. Kliknite na naslov da biste preokrenuli redosled liste.

Omiljeni skijaški centri

Kao i svaka druga lokacija u aplikaciji Vremenska prognoza, skijaški centar se može postaviti kao početna lokacija zakačena na početni ekran, dodati na listu omiljenih lokacija ili ukloniti sa nje.

Izveštaji o skijaškim centrima uključuju mape staza, trenutne uslove, preglede i panorame od 360 stepeni.

Napomena

 • Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od smernica vlade, ograničenja vlade ili usluga podataka dostupnih u vašoj oblasti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?