Postavke pokretanja operativnog sistemaWindows (uključujući bezbedni režim)

Pomoću postavki pokretanja operativnog sistema Windows (koje su se prethodno zvale „više opcija za pokretanje“) možete da pokrenete Windows u različitim režimima naprednog rešavanja problema kako bi vam pomogao da pronađete i rešite probleme na računaru.

Da biste došli do postavki pokretanja operativnog sistema Windows u postavkama računara

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. U okviru Postavke računara dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.

 3. U okviru Napredno pokretanje, dodirnite ili kliknite na stavku Ponovo pokreni odmah.

 4. Kada se računar pokrene, na ekranu Izbor opcije dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema.

  Ako ne vidite opciju Postavke pokretanja, dodirnite ili izaberite stavku Više opcija.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Postavke pri pokretanju.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Ponovo pokreni.

 7. Na ekranu Postavke pri pokretanju odaberite željenu postavku pri pokretanju.

 8. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga sa administratorskim pravima.

Da biste došli do postavki pokretanja operativnog sistema Windows u Windows okruženju za oporavak sistema

Ako ne možete da pokrenete računar, pratite ova uputstva da biste došli do Windows okruženja za oporavak sistema. Moraćete da povežete tastaturu da biste dovršili korake.

 1. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li imate instalacioni medijum (na primer DVD ili USB fleš disk):

  • Ako imate instalacioni medijum za Windows 8.1, pokrenite računar sa njega. Ubacite DVD ili USB fleš disk i ponovo pokrenite računar. Ako vidite poruku u kojoj se od vas traži da „pritisnete bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa DVD-a“, uradite to. Ako ne vidite poruku, možda morate da promenite redosled pokretanja sistema u BIOS postavkama računara kako bi se on prvo pokretao sa DVD-a ili USB-a. Kada budete videli stranicu Instalacija operativnog sistema Windows, dodirnite ili izaberite stavku Popravka računara da biste pokrenuli Windows okruženje za oporavak sistema.

  • Ako nemate instalacioni medijum, koristite dugme za napajanje da biste ponovo pokrenuli računar tri puta. Ovo će pokrenuti Windows okruženje za oporavak sistema.

 2. U Windows okruženju za oporavak sistema, na ekranu Izbor opcije dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Postavke pri pokretanju.

  Ako ne vidite stavku Postavke pri pokretanju, dodirnite ili izaberite stavku Napredne opcije, a zatim stavku Postavke pri pokretanju.

 4. Dodirnite ili izaberite Ponovo pokreni, a zatim sačekajte da se računar ponovo pokrene.

 5. Na ekranu Postavke pri pokretanju odaberite neku opciju.

 6. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga sa administratorskim pravima.

Neke opcije, na primer bezbedni režim, pokreću Windows u ograničenom stanju u kojem se pokreću samo osnovni programi. Druge opcije pokreću Windows sa naprednim funkcijama (obično ih koriste administratori sistema i IT stručnjaci). Više informacija potražite na Microsoft TechNet veb lokaciji za IT stručnjake.

Napomena

 • Ako koristite BitLocker, moraćete da obustavite da biste mogli da pristupite postavkama pri pokretanju operativnog sistema Windows. Ako koristite Windows RT 8.1, može vam biti zatraženo da unesete ključ za oporavak šifrovanja uređaja da biste pristupili postavkama pokretanja.

Prikaži sve

Omogućavanje otklanjanja grešaka

Pokreće Windows u naprednom režimu za rešavanje problema koji je namenjen IT stručnjacima i administratorima sistema.

Omogućavanje vođenja evidencije o pokretanju računara

Kreira datoteku ntbtlog.txt koja prikazuje sve upravljačke programe koji su instalirani tokom pokretanja i koji mogu biti korisni za napredno rešavanje problema.

Omogući nisku rezoluciju video zapisa (640 x 480)

Pokreće Windows pomoću trenutnog upravljačkog programa za video i koristi nisku rezoluciju i postavke učestalosti osvežavanja. Ovaj režim možete da koristite za uspostavljanje početnih vrednosti postavki prikaza.

Omogućavanje bezbednog režima

Ako imate problem sa računarom, možete ga rešiti tako što ćete pokrenuti računar u bezbednom režimu. Bezbedni režim pokreće Windows sa minimalnim skupom upravljačkih programa i usluga. Ako se problem ne pojavi ponovo posle pokretanja računara u bezbednom režimu, možete da odbacite podrazumevane postavke i osnovne upravljačke programe uređaja kao potencijalne uzroke. Postoje tri različite opcije bezbednog režima:

 • Omogući bezbedni režim: Pokreće Windows sa minimalnim skupom upravljačkih programa i usluga.

 • Omogući bezbedni režim sa umrežavanjem: Pokreće Windows u bezbednom režimu i uključuje mrežne upravljačke programe i usluge koji su potrebni za pristup internetu ili drugim računarima na mreži.

 • Omogući bezbedni režim sa komandnom linijom: Pokreće Windows u bezbednom režimu sa prozorom komandne linije umesto uobičajenog Windows interfejsa. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima sistema.

Ako se problem ne javi kada ponovo pokrenete računar u bezbednom režimu, možete biti sigurni da osnovne postavke, datoteke i upravljački programi u operativnom sistemu Windows ne izazivaju problem. Potom koristite proces eliminacije kako biste otkrili uzrok problema. Probajte da pokrenete jednu po jednu aplikaciju na radnoj površini koju često koristite (uključujući i aplikacije iz fascikle „Pokretanje“) da biste videli da li neka određena aplikacija izaziva problem. Ako neka od aplikacija dovodi do problema, deinstalirajte je ili se obratite izdavaču softvera. Ako se problem javi kad ste u bezbednom režimu ili ako još uvek ne možete da pronađete problem, možete da pokušate da osvežite računar ili da uspostavite početne vrednosti. Više informacija potražite u članku Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje.

Onemogući nametanje upotrebe potpisa upravljačkog programa

Omogućava instalaciju upravljačkih programa sa neodgovarajućim potpisima.

Onemogući zaštitu od malvera koji se rano pokreće

Sprečava pokretanje upravljačkog programa malvera koji se rano pokreće, čime dozvoljava instaliranje upravljačkih programa koji možda sadrže malver.

Onemogući automatsko ponovno pokretanje posle otkazivanja

Sprečava automatsko ponovno pokretanje operativnog sistema Windows ako je otkazivanje operativnog sistema Windows uzrokovano greškom. Odaberite ovu opciju samo ako Windows ponavlja grešku pri kojoj Windows otkazuje, pokušava da se ponovo pokrene, a zatim ponovo otkazuje, i to se ponavlja.

Režim za oporavak usluga direktorijuma

Pokreće Windows kontroler domena koji koristi uslugu Active Directory kako bi usluga direktorijuma mogla da se vrati u prethodno stanje. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima sistema.

Potrebna vam je dodatna pomoć?